A A A A A
Bible Book List

Левит 4 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Господ заповяда още на Мойсей: „Кажи на израилтяните: ‘Ако някой невинно съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, тогава: ако помазаният свещеник е съгрешил и с това е въвел народа в престъпление, тогава за греха, който е извършил, нека принесе на Господа теле без недостатък като жертва за грях; да доведе телето пред Господа при входа на скинията на събранието и като положи ръката си върху главата на телето, да го заколи пред Господа. Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я внесе в скинията на събранието; да потопи пръста си в кръвта и да поръси с кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището. След това свещеникът да помаже с кръвта пред Господа роговете на жертвеника за благоуханно кадене, който е в скинията на събранието, а останалата кръв на телето да излее в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на скинията на събранието. И да извади цялата тлъстина от принесеното за грях теле: тлъстината, която обвива вътрешностите, цялата тлъстина по вътрешностите, двата бъбрека с тлъстината по тях до хълбоците и булото на черния дроб, като я отдели от бъбреците, 10 както се отделя от телето за мирна жертва. И свещеникът да ги изгори на жертвеника за всеизгаряне. 11 А кожата на телето, всичкото му месо с главата и краката му, вътрешностите му и нечистотиите му 12 – всичко останало от телето да изнесе вън от стана на чисто място и да го изгори на дърва в огън; където се изсипва пепелта, там да бъде изгорено.

13 Ако цялото общество на Израил неволно съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и ако това е останало скрито и ги е направило виновни, 14 когато стане известен грехът, който са извършили, обществото да принесе теле в жертва за грях и да го доведат пред скинията на събранието. 15 Старейшините на обществото да положат ръцете си върху главата на телето пред Господа и да заколят телето пред Господа. 16 Тогава помазаният свещеник да внесе кръвта на телето в скинията на събранието 17 и като потопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа. 18 И да помаже с кръвта роговете на жертвеника, който е пред Господа в скинията на събранието; после да излее останалата кръв в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на скинията на събранието. 19 И да извади цялата му тлъстина, и да я изгори на жертвеника; 20 да извърши с телето онова, което се върши с него при принос за грях. Така трябва да направи с телето – свещеникът да извърши очистването им и ще им се прости. 21 След това да изнесе телето извън стана и да го изгори, както е изгорил първото теле. Това е жертва за грях от името на народа.

22 А когато някой водач неволно съгреши, като извърши нещо, което Господ, неговият Бог, е заповядал да не се прави, и е станал виновен, 23 като узнае за греха, който е извършил, нека да принесе в жертва козел без недостатък. 24 И като положи ръката си върху главата на козела, да го заколи на мястото, където се коли всеизгаряне пред Господа; това е жертва за грях. 25 Свещеникът да вземе с пръстта си от кръвта на жертвата за грях и да помаже роговете на жертвеника за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на този жертвеник. 26 И цялата му тлъстина да изгори на жертвеника, както тлъстината от мирната жертва. Така свещеникът ще го очисти от греха му и ще му се прости.

27 Ако някой от народа неволно съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и е станал виновен, 28 като му бъде посочен грехът, който е извършил, да принесе в жертва коза без недостатък за извършения грях; 29 да положи ръката си върху главата на жертвата за грях и да заколи тази жертва на мястото за всеизгаряне. 30 Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта ѝ, да помаже роговете на жертвеника за всеизгаряне, а останалата ѝ кръв да излее в подножието на жертвеника; 31 да отдели цялата ѝ тлъстина, както се отделя тлъстината от мирната жертва, и да я изгори на жертвеника за благоухание на Господа.

32 Или ако принесе агне като жертва за грях, да принесе женско животно без недостатък. 33 И като положи ръката си върху главата на жертвата за грях, да я заколи за жертва на мястото, където колят за всеизгаряне. 34 Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях, да помаже роговете на жертвеника за всеизгаряне, а останалата ѝ кръв да излее в подножието на жертвеника. 35 И да отдели тлъстината ѝ, както се отделя тлъстината от агнето на мирната жертва, и да я изгори на жертвеника в жертва на Господа. Така свещеникът ще го очисти от греха, който е извършил, и ще му се прости.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes