A A A A A
Bible Book List

Левит 27 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Закони за даровете на Бога

27 Господ рече още на Мойсей: „Кажи на израилтяните: ‘Ако някой дава оброк да посвети на Господа човек по твоя оценка, ето каква трябва да бъде оценката ти: за мъж от двадесет до шестдесет години да бъде петдесет сребърни сикли, според свещената сикла. Ако е жена, оценката ти да бъде тридесет сикли. За възраст от пет до двадесет години оценката ти да бъде двадесет сикли за момче и десет сикли за момиче. За възраст от един месец до пет години оценката ти да бъде пет сребърни сикли за момче и три сребърни сикли за момиче. За мъж от шестдесет години нагоре оценката ти да бъде петнадесет сребърни сикли, а за жена – десет сикли. Но ако човекът, който прави оброк, е твърде беден, за да плати цената, да представи онзи, когото е обрекъл на Господа пред свещеника; и свещеникът да го оцени според средствата на онзи, който е направил оброка.

Ако оброкът е за животно от тези, които се принасят на Господа, всичко, което се дава на Господа, трябва да бъде свято. 10 То не трябва да се подменя, нито да се заменя добро с лошо или лошо с добро; ако някой все пак го замени, тогава и едното животно, и другото, с което е заменено, ще бъдат святи. 11 Но ако оброкът е за някое нечисто животно, което не се принася на Господа, тогава животното да бъде представено пред свещеника; 12 и свещеникът да го оцени добро ли е то или лошо; както го оцени свещеникът, така да бъде. 13 Но ако човекът поиска да го откупи, нека прибави към оценката ти една пета.

14 Ако някой посвещава на Господа къщата си за светиня, нека свещеникът я оцени добра ли е тя или лоша; както свещеникът я оцени, така да бъде. 15 Но ако онзи, който я посвети, поиска да откупи къщата си, нека прибави към оценката ти една пета от парите и тогава тя ще бъде негова.

16 Ако някой посвети на Господа нива от имота си, оценката ти да бъде съразмерна със засятото: един хомер засят ечемик – за петдесет сребърни сикли. 17 Ако някой посвети нивата си от юбилейната година, това трябва да стане след оценката. 18 Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, като приспадне това от оценката ти. 19 Ако човекът, който е посветил нивата си, поиска да я откупи, нека прибави една пета към парите, с които си я оценил, и тя ще стане негова. 20 Но ако той не откупи нивата си или я продаде на друг човек, тя не може вече да бъде откупена. 21 Тази нива, след като бъде освободена през юбилейната година, ще бъде светиня на Господа като посветена нива; тя ще стане притежание на свещеника.

22 Ако някой посвети на Господа купена нива, която не принадлежи към имота му, 23 свещеникът да му пресметне цената ѝ до юбилейната година според твоята оценка; и в същия ден нека пресметнатата цена да бъде дадена като светиня на Господа. 24 А в юбилейната година нивата да бъде върната на онзи, от когото е била купена и който е бил неин притежател. 25 Всяка твоя оценка да става според свещената сикла – една сикла да е равна на двадесет гери.

26 Но никой да не посвещава първороден добитък, вол или овца, защото първородното принадлежи на Господа; то е Господне. 27 Ако добитъкът е нечист, да се откупи според оценката ти, като се прибави към нея една пета; но ако не се откупи, да се продаде според оценката. 28 Нищо, което е посветено и което някой е обрекъл на Господа от онова, което притежава – било човек, добитък или нива от имота си, да не се продава, нито да се откупува; всичко посветено е велика светиня на Господа. 29 Нищо, което е посветено от човек, да не се откупува; то трябва да бъде умъртвено.

30 И всеки десятък, придобит от земята – било посеви или плодове от дървета, принадлежи на Господа; това е Господня светиня; 31 ако някой поиска да откупи десятъка си, да прибави към цената му една пета. 32 И всеки десятък от едър и дребен добитък, всяко десето животно, преброено с пастирска тояга, да бъде посветено на Господа. 33 Не трябва да се гледа дали то е лошо или добро, нито да се заменя; но ако някой го замени, тогава и едното животно, и другото, с което е заменено, ще бъдат светиня и не може да се откупят’.“

34 Това са заповедите, които Господ даде на Мойсей за израилтяните на Синайската планина.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes