A A A A A
Bible Book List

Левит 25 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Закони за съботната и юбилейната година

25 Господ рече още на Мойсей на Синайската планина: „Кажи на израилтяните: ‘Когато влезете в земята, която ще ви дам, тази земя трябва да почива в съботата на Господа: шест години засявай нивата и шест години режи лозето си и прибирай плодовете на земята; а седмата година нека бъде събота – почивка на земята, събота на Господа. В нея не засявай нивата си и не режи лозето си; не трябва да жънеш самораслото жито, нито да обираш гроздето от неорязаното си лозе; нека това да бъде година за почивка на земята. И добивите през тази събота на земята да бъдат за храна на всички: на тебе, на роба ти, на наемника ти и на пришълеца, който се е заселил при тебе; всичко придобито да бъде за храна на добитъка ти и на зверовете в твоята земя.

И когато сте отпразнували седем пъти съботната година, което прави седем пъти по седем години, и така са изминали общо четиридесет и девет години, тогава, на десетия ден от седмия месец затръбете с тръби; нека в деня на очищението цялата ви страна да се оглася от тръбния зов. 10 Тогава осветете петдесетата година и обявете в цялата страна ден за освобождение на всичките ѝ жители; това ще ви бъде юбилей – всеки да се върне при своя имот и всеки да се върне при племето си. 11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година; не сейте и не жънете самораслото жито и не берете грозде от нерязано лозе, 12 защото това е юбилей: нека той бъде свят за вас; яжте онова, което земята ви сама е родила.

13 В тази юбилейна година всеки да се върне в имота си. 14 Ако продадеш нещо на ближния си или купиш нещо от него, никой от вас не трябва да бъде онеправдан. 15 Ти трябва да купуваш от ближния си според броя на годините след юбилея; и според броя на годините за събиране на добив той трябва да ти продава; 16 ако остават много години, вдигни цената, ако остават малко години, намали цената, защото той ти продава добиви за определен брой години. 17 Да не се онеправдавате едни други; а да се боиш от своя Бог, защото Аз съм Господ, вашият Бог.

18 Изпълнявайте наредбите Ми, пазете и изпълнявайте законите Ми и ще живеете спокойно на земята. 19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете спокойно на нея. 20 И ако попитате: «Какво ще ядем през седмата година, след като не сме сели, нито прибирали плодовете си?» 21 Тогава Аз ще заповядам така да бъде благословена за вас шестата година, че ще роди плод за три години. 22 А на осмата година ще сеете, но ще ядете от предишните плодове до деветата година; докато не узреят плодовете ѝ, ще ядете от предишните добиви. 23 Земята да не се продава завинаги, понеже земята е Моя; вие сте пришълци и заселници при Мене. 24 Затова по цялата земя, която владеете, позволявайте откупуване на земята.

25 Ако брат ти обеднее и продаде от имота си, нека дойде най-близкият му сродник и да откупи онова, което брат му е продал. 26 Но ако той няма сродник да го откупи, когато сам се замогне и намери колкото е необходимо за откупа, 27 тогава нека пресметне годините от продажбата му и да върне излишъка на онзи, на когото го е продал, и отново да си върне имота. 28 Но ако не намери колкото е необходимо да плати, тогава продаденото да остане за купувача до юбилейната година; а в юбилейната година да стане свободно и той отново да влезе във владение на имота си.

29 Ако някой продаде къща за живеене в град, укрепен със стена, той може да я откупи, докато изтече една година от продажбата ѝ; в продължение на една цяла година тя може да бъде откупена. 30 Но ако не бъде откупена до изтичането на една цяла година, къщата, която е в укрепен град, ще си остане завинаги притежание на купувача за всичките му поколения и по време на юбилей тя няма да му бъде отнета. 31 А къщите в села, които не са укрепени със стени, трябва да се смятат за полска земя; те могат да се откупуват и на юбилея да се отнемат. 32 Но по отношение на градовете на левитите те могат по всяко време да откупуват къщите си в градовете, които притежават; 33 който от левитите не я откупи, продадената къща в техните градове ще му бъде върната през юбилея, защото къщите в градовете на левитите са определени за тяхно владение сред израилтяните, 34 а полето около техните градове не трябва да се продава, понеже то е тяхно вечно притежание.

35 Ако твой брат обеднее и ръката му трепери от немощ, помогни му – бил той и пришълец или заселник, за да може да живее при тебе; 36 да не му вземаш лихва или да търсиш печалба, а да се боиш от своя Бог, за да може твоят брат да живее при тебе. 37 Не му давай парите си с лихва, нито му давай храната си за печалба. 38 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведе от египетската страна, за да ви дам ханаанската земя и да бъда ваш Бог.

39 Ако твой брат обеднее и е принуден да ти се продаде, не го товари с робска работа; 40 нека той да бъде при тебе като наемник или заселник, нека да ти работи до юбилейната година, 41 а тогава да си тръгне от тебе, той и децата му, и да се върне при рода си и да получи обратно притежаваното от бащите си. 42 Защото те са Мои роби, които Аз изведох от египетската страна; те не трябва да се продават, както се продават роби; 43 не трябва да се отнасяш с насилие над тях, а да се боиш от своя Бог. 44 Колкото до робите и робините, които искаш да имаш, купувай си роб или робиня от народите, които са около вас. 45 Така също и от децата на преселниците, които живеят между вас, можете да купувате; и колкото се родят от техния род, който живее сред вас в страната ви, и те могат да бъдат ваша собственост; 46 тях можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот и да ги владеете вечно като роби. А с израилтяните, вашите братя, не се отнасяйте един към друг с насилие.

47 Ако пришълец или заселник при тебе се замогне, а твой брат обеднее и се продаде на пришълеца, заселен при тебе, или на някого от рода на пришълеца, 48 тогава, макар и продаден, той може да бъде откупен; някой от неговите братя трябва да го откупи – 49 или чичо му, или синът на чичо му, или роднина от племето му трябва да го откупи. 50 Тогава да се разплати с купувача си от годината, когато му се е продал, до юбилейната година, така че цената, за която се е продал, да бъде според броя на годините, а изминалото време да бъде пресметнато като работа на наемник; 51 и ако остават още много години, да върне в съответствие с тях за откупуването си от парите, с които е бил купен. 52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и в съответствие с тях да върне парите за откупуването си. 53 През всичките тези години да бъде като наемен работник при господаря си, а той не бива да се отнася пред вас с насилие към него. 54 Но ако междувременно не се откупи по този начин, в юбилейната година е свободен да си тръгне – той и децата му с него, 55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох от египетската страна. Аз съм Господ, вашият Бог’.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes