A A A A A
Bible Book List

Левит 15 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Предписания за телесна чистота при мъжа и жената

15 Господ рече още на Мойсей и Аарон: „Кажете на израилтяните: ‘Ако болен човек има течение от тялото си, той е нечист поради течението си. Ето закона за нечистотата от течението му: дали има течение от тялото му или е спряло, то остава нечисто. Всяка постелка, на която е лежал онзи, който има течение, е нечиста; и всяко нещо, на което седне, е нечисто. И който се допре до постелката му, трябва да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. Който седне на нещо, върху което е седял онзи, който има течение, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И който се допре до тялото на онзи, който има течение, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. Ако онзи, който има течение, плюе върху някой чист, тогава нека той изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И всяко седло, на което е седял онзи, който има течение, ще бъде нечисто. 10 Всеки, който се допре до нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и ако го е носил, нека изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 11 И всеки, до когото онзи, който има течение, се е допрял с неизмити ръце, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 12 Глинен съд, до който се допре онзи, който има течение, да се строши, а всеки дървен съд да се измие с вода.

13 А когато онзи, който е страдал от течение, се очисти, тогава да отреди седем дена за очистването си, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си в течаща вода, и ще бъде чист. 14 И на осмия ден да вземе две гургулици и два млади гълъба и да дойде пред Господа при входа на скинията на събранието, за да ги даде на свещеника. 15 Свещеникът да принесе едната от птиците като жертва за грях, а другата за всеизгаряне; така свещеникът ще го очисти пред Господа от течението му.

16 Ако на някого се случи изливане на семенна течност, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта. 17 Всяка дреха и всяка кожа, на която тя попадне, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта. 18 Ако през това време мъжът е бил с жена в легло, и двамата трябва да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 Когато жена има течение от тялото и то е от кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, да бъде нечист до вечерта. 20 Всичко, на което тя легне през време на очистването си, ще бъде нечисто, и всичко, на което седне, ще бъде нечисто. 21 Всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта. 22 И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седяла, да изпере дрехите си, да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. 23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което е седяла, и той се допре до него, ще бъде нечист до вечерта. 24 И ако през това време с нея преспи мъж, той ще бъде нечист седем дена; и всяка постеля, на която той легне, ще бъде нечиста.

25 Ако при някоя жена месечното кръвотечение е повече от седем дена или има течение, което продължава по-дълго от обичайното месечно неразположение, през това време тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си неразположение. 26 Всяка постелка, на която легне, докато трае течението ѝ, ще бъде нечиста, както постелката през време на месечното ѝ неразположение. 27 И всеки, който се допре до тези неща, да бъде нечист, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и да остане нечист до вечерта. 28 А когато тя се очисти от течението си, да отброи седем дена и след това ще бъде чиста. 29 А на осмия ден да вземе две гургулици и два млади гълъба и да ги занесе на свещеника при входа на скинията на събранието. 30 Свещеникът да принесе едната от птиците като жертва за грях, а другата за всеизгаряне; така свещеникът ще я очисти пред Господа поради нечистотата на течението ѝ.

31 Така предпазвайте израилтяните от тяхната нечистота, за да не умрат поради нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е сред тях.

32 Това е законът за онзи, който има течение, за онзи, когото семенната течност прави нечист, 33 за онази, която страда от кръвотечението си, за онзи, който има течение, било той мъж или жена и за онзи, който преспи с жена, която е нечиста’.“

Левит 15 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

15 Господ говори още на Моисея и на Аарона, казвайки:

Говорете на израилтяните, като им кажете: Ако човек има течение из тялото си, той е нечист поради течението си.

Нечистотата му в течението му е тая: или има течение от тялото му, или се е спряло течението в тялото му; това е неговата нечистота.

Всяка постелка, на която лежи оня, който има течението, ще бъде нечиста; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто.

Също и който се допре до постелката му трябва да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта;

и който седне на нещо, върху което е седял оня, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

И който се допре до тялото на онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

Оня, който има течението, ако плюе върху чистия, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и да бъде нечист до вечерта.

И всяко седло, на което би седнал оня, който има течението, ще бъде нечисто.

10 И който се допре до какво да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

11 И ако оня, който има течението, се допре до някого, без да е умил ръцете си с вода, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще е нечист до вечерта.

12 И пръстният съд, до който би се допрял оня, който има течението, да се строши; а всеки дървен съд да се измие с вода.

13 А когато се очисти от течението си оня, който има течение, тогава за очистването си да си изброи седем дена и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в текуща вода и ще бъде чист.

14 И на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, та да ги даде на свещеника;

15 и свещеникът да ги принесе, едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа поради течението му.

16 Оня човек, от когото излезе съвъкупително семе, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта.

17 Всяка дреха и всяка кожа, на която се намира съвъкупително семе, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта.

18 А и жената, с която се е съвъкупил мъж, и тя и той да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 Оная жена, която има течение, и течението от тялото й е кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.

20 Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто; също и всяко нещо, на което е седнала, ще бъде нечисто.

21 И всеки, който се допре до постелката й, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.

22 И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седнала, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.

23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала, и той се допре до това <нещо>, ще бъде нечист до вечерта.

24 А ако някой легне с нея, и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист седем дена; и всяка постелка, на която той би легнал, ще бъде нечиста.

25 Ако някоя жена има кръвотечение за много дни, не във времето на нечистотата си, или ако има течение за по-дълго от <обикновеното> време на нечистотата си, то през всичките дни, когато тече нечистотата й, тя ще бъде както през дните на <обикновената> си нечистота; тя е нечиста.

26 Всяка постелка, на която лежи през цялото време на течението й, ще бъде както постелката, на <която лежи в обикновената си> нечистота; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както с нечистотата на <обикновената> й нечистота.

27 Всеки, който се допре до тия неща, ще бъде нечист; нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и да бъде нечист до вечерта.

28 Но ако тя се очисти от течението си, тогава да си изброи седем дена, и след тях ще бъде чиста.

29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да ги донесе при свещеника до входа на шатъра за срещане;

30 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за нея пред Господа поради течението на нечистотата й.

31 Така да отлъчите израилтяните от нечистотите им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е всред тях.

32 Това е законът за онзи, който има течение, и за онзи, от когото излезва съвъкупително семе и се осквернява чрез него,

33 и за оная, която е болна от кръвотечението си, и за човека който има течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с оная, която е нечиста.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes