A A A A A
Bible Book List

Колосяни 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

От Павел, апостол на Христос Исус чрез Божията воля, и от брат Тимотей.

До святите и верни братя и сестри в Христос, които живеят в Колос.

Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща.

Когато се молим за вас, винаги благодарим на Бога, Бащата на нашия Господ Исус Христос, защото чухме за вярата ви в Христос Исус и любовта ви към всички Божии хора. Вашата вяра и любов са породени от надеждата ви и всичко, за което се надявате, ви очаква в небесата. Това вие чухте за първи път чрез словото на истината – Благата вест, която стигна до вас. Тя се разнася из целия свят, дава плод и продължава да се разпространява така, както стана и при вас, от деня, в който чухте за Божията благодат и разбрахте истината за нея. Научихте я от Епафрас – нашия скъп брат, който служи заедно с нас и е верен Христов дякон [a] заради нас. Той ни каза за вашата любов, вдъхновена от Духа.

Ето защо от деня, в който чухме за това, ние също не спираме да се молим за вас, като искаме: да познаете напълно Божията воля и заедно с това познание да сте изпълнени с мъдрост и да разбирате духовните неща; 10 да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога; 11 да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост 12 да благодарите на Отца, който ви направи достойни да получите своя дял от наследството, принадлежащо на Божиите хора, които живеят в светлината. 13 Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пренесе в царството на своя възлюбен Син, 14 чрез когото ние сме изкупени и имаме опрощението на греховете си.

Когато гледаме Христос, виждаме Бога

15 Той е видимият образ на невидимия Бог
    и стои над всичко сътворено. [b]
16 Всичко в небесата и на земята бе сътворено от него
    – и видимото, и невидимото,
    било то престоли, власти, господари или управници.
Всичко бе сътворено чрез Христос и за Христос.
17 Той съществуваше преди всичко друго
    и всичко се крепи чрез него.
18 И той е главата на тялото
    – тялото е църквата. [c]
Той е източникът на всичко и той е първородният,
    възкресен от мъртвите, за да заеме първото място във всичко.
19 Защото в него Бог избра да живее в цялата си пълнота
20 и чрез него да върне към себе си всичко – и земните, и небесните неща,
    като чрез кръвта му, пролята на кръста, донесе помирение.

21 Имаше време, когато заради помислите си и злите си дела вие се бяхте отдалечили от Бога и бяхте негови врагове. 22 Но сега чрез физическата си смърт Христос ви помири с Бога, за да ви представи пред него святи, неопетнени и безупречни. 23 Ще бъде така, ако продължите да стоите във вярата твърди и непоклатими и не се отклоните от надеждата, която ви даде Благата вест, проповядвана на всеки под небето – Благата вест, която чухте и на която аз, Павел, станах служител.

Делото на Павел за църквата

24 Сега се радвам в страданията си заради вас и със собственото си тяло понасям страданията, които Христос все още трябва да изтърпи заради своето тяло – църквата. [d] 25 Бог ми възложи задачата да стана един от служителите й заради вашето благо: да съобщавам Божието послание. 26 Това послание е тайната истина, скрита от векове и поколения, която сега Бог изяви на своите святи хора. 27 Той реши да им извести колко велико е славното богатство на тази тайна истина. Тя е за всички народи и е самият Христос, който е във вас и е нашата надежда, че ще споделим Божията слава. [e] 28 Ето защо ние продължаваме да го проповядваме. Наставляваме и поучаваме всеки с пълна мъдрост, за да може всички да бъдат представени пред Бога зрели в Христос. 29 Затова се трудя и боря със силата, която Христос ми дава и която мощно работи в мен.

Footnotes:

  1. Колосяни 1:7 + дякон Гръцка дума, която означава „служител“. Дяконите имат специално служение в църквата.
  2. Колосяни 1:15 стои … сътворено Букв.: „първородният на цялото творение“.
  3. Колосяни 1:18 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  4. Колосяни 1:24 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  5. Колосяни 1:27 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes