A A A A A
Bible Book List

Йов 4 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Първа реч на Елифаз. Никой не страда невинен

Тогава Елифаз Теманец отговори: „Ако някой се опита да ти каже една дума, няма ли да ти бъде тежко? Но кой може да се сдържи да не говори? Ето ти мнозина си вразумявал и си подкрепял изнемощели ръце, твоите думи са ободрявали отчаяни и си укрепвал отмалели колене. А сега, когато дойде твоят ред, ти изнемощя; страданието се допря до тебе и ти отпадна духом. Твоето упование не е ли в твоята богобоязън и твоята надежда – в безукорността на твоите постъпки?

Спомни си! Кой загива без вина и къде правдиви хора биват изтребвани? Доколкото съм виждал – тези, които са орали нечестие и са сели печал, същото жънат: всички те от диханието на Бога загиват и от дъха на гнева Му изчезват. 10 Ревът на лъва и ръмженето на млад лъв замлъкват, и зъбите на младите лъвове се изкъртват. 11 Без плячка загива силният лъв и рожбите на лъвицата се разпръсват.

12 Ето към мене долетя скритом дума и ухото ми долови шепот от нея. 13 По време на размишления върху нощни видения, когато сън наляга хората, 14 обхвана ме ужас и трепет, тъй че всичките ми кости прониза. 15 Тогава дух премина пред мене; космите на тялото ми настръхнаха. 16 Той застана, но аз не го разпознах. Само образ имаше пред очите ми и приглушен глас можах да чуя: 17 ‘Може ли човек да бъде праведен пред Бога и мъж да бъде чист пред своя Творец? 18 Нали Той и на служителите Си не се доверява и в ангелите Си намира грешки 19 – колко повече в тези хора, които обитават в тяло: в къщи от глина, с основи в праха. Тях ги смазват като молци. 20 От сутрин до вечер те гинат, без да забележи някой, те изчезват завинаги. 21 Не се ли скъсва нишката на живота у тях? Те умират, непознали мъдрост’.“

Йов 4 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Тогава теманецът Елифаз проговаряйки рече: -

Ако започнем да ти говорим, ще ти дотегне ли? Но кой може се въздържа да не говори?

Ето, ти си научил мнозина, И немощни ръце си укрепил.

Твоите думи са заякчили колебаещия, И ослабнали колене си укрепил.

А сега <това> дойде на тебе, и ти е дотегнало; Допира те, и смутил си се.

В страха ти <от Бога> не е ли твоето упование, И в правотата на пътищата ти твоята надежда?

Спомни си, моля, кой <някога> е погинал невинен, Или где са били изтребени правдивите.

До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие, И сеят нечестие, това и жънат.

Изтребват се от дишането на Бога, И от духането на ноздрите Му погиват.

10 Ревът на лъва и гласът на свирепия лъв <замират>, И зъбите на младите лъвове се изкъртват.

11 Лъвът загива от нямане лов, И малките на лъвицата се разпръсват.

12 Тайно достига до мене едно нещо, И ухото ми долови един шепот от него:

13 Всред мислите от нощните видения, Когато дълбок сън напада човеците,

14 Ужас ме обзе, и трепет, И разтърси всичките ми кости;

15 Тогава дух премина пред мене; Космите на тялото ми настръхнаха;

16 Той застана, но не можах да позная образа му; Призрак <се яви> пред очите ми; В тишината чух тоя глас:

17 Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си?

18 Ето, Той не се доверява на слугите Си, И в ангелите Си намира недостатък, -

19 Колко повече в ония, които живеят в къщи от кал. Чиято основа е в пръстта, И които се смазват като че ли са молци!

20 Между заранта и вечерта се събарят, Без да усети някой изгубват се за винаги.

21 Величието, което е в тях, не се ли премахва? Умират и то без мъдрост.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes