A A A A A
Bible Book List

Йоан 9 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус излекува слепец по рождение

По пътя Исус видя един слепец по рождение. Учениците му го попитаха: „Учителю, заради чий грях този човек се е родил сляп – негов или на родителите му?“

Исус отговори: „Нито той, нито родителите му са извършили грях. Родил се е сляп, за да може да се изяви действието на Божията сила. Докато е още ден, трябва да продължим да вършим делата на Онзи, който ме изпрати. Никой не може да работи, когато настъпи нощта. Докато съм в света, аз съм светлина за света.“

След като каза това, Исус плю на земята, направи кал от слюнката и намаза с нея очите на слепеца. После му каза: „Иди и се измий в къпалнята Силоам.“ (което означава „изпратен“) Човекът отиде в къпалнята, изми се и се върна прогледнал.

Съседите му и онези, които бяха свикнали да го виждат да проси, казаха: „Това не е ли същият човек, който преди седеше и просеше?“

Някои казаха: „Да, той е.“ Други не се съгласиха: „Не, не е той. Този само прилича на него.“

Тогава човекът каза: „Аз съм този, който преди беше сляп.“

10 Хората го попитаха: „Как прогледна?“

11 Той отговори: „Човекът, наречен Исус, направи малко кал и намаза очите ми с нея. След това ми каза да отида в Силоам и да се измия. И аз отидох, измих се и прогледнах.“

12 Хората попитаха: „Къде е той?“

Човекът отвърна: „Не зная.“

Фарисеите разпитват прогледналия

13 Тогава отведоха при фарисеите [a] човека, който преди това беше сляп. 14 (А денят, в който Исус направи калта и върна зрението на слепия, беше събота.) 15 И така, фарисеите отново започнаха да го разпитват как е прогледнал.

Човекът им каза: „Той намаза очите ми с кал, аз се измих и сега виждам.“

16 Някои от фарисеите казваха: „Този човек не е от Бога, защото не спазва съботния ден.“

Други пък питаха: „Но как може един грешен човек да извърши такива знамения [b]?“ И между тях възникна спор.

17 Те отново попитаха прогледналия слепец: „Какво ще кажеш за него, след като те излекува и сега виждаш?“

Човекът отговори: „Той е пророк.“

18 Но юдейските водачи все още не можеха да повярват, че човекът е бил сляп и е прогледнал. Те извикаха родителите му 19 и ги попитаха: „Това ли е вашият син, за когото казвате, че е роден сляп? Тогава как така сега може да вижда?“

20 Родителите му отговориха: „Знаем, че това е нашият син и че е роден сляп. 21 Но как може да вижда сега и кой е върнал зрението му, не знаем. Него питайте! Той е достатъчно голям, за да отговори сам.“ 22 (Родителите му казаха това, защото се страхуваха от юдейските водачи, които вече бяха решили да отлъчат от синагогата [c] всеки, който признае Исус за Месията. [d] 23 По тази причина те казаха: „Той е достатъчно голям. Него питайте!“)

24 Юдейските водачи за втори път извикаха прогледналия слепец и му казаха: „Отдай слава на Бога, като кажеш истината! Ние знаем, че този човек е грешник.“

25 Той отговори: „Дали е грешник, не зная. Едно зная: че бях сляп, а сега виждам.“

26 Те го попитаха: „Какво ти направи той? Как ти върна зрението?“

27 Човекът отговори: „Вече ви казах, но вие не желаете да ме чуете. Защо искате да ви го повторя? Да не би и вие да искате да станете негови ученици?“

28 Тогава юдейските водачи го наругаха: „Ти си негов ученик, а ние сме ученици на Моисей. 29 Знаем, че Бог е говорил на Моисей, а този човек не знаем дори откъде идва.“

30 Човекът каза: „Странно е, че не знаете откъде идва, а той ми върна зрението. 31 Всички знаем, че Бог не слуша грешните. Той слуша само онзи, който е благочестив и постъпва според волята му. 32 Никой досега не е излекувал слепец по рождение. 33 Ако този човек не беше от Бога, не би могъл да извърши нищо.“

34 Юдейските водачи му отговориха: „Ти си роден потънал в грях! Нас ли се опитваш да учиш?“ И го изгониха навън.

Духовна слепота

35 Исус чу, че юдейските водачи са го изгонили, намери го и му каза: „Вярваш ли в Човешкия Син [e]?“

36 Човекът попита: „Кой е той, господине? Кажи ми, за да повярвам в него.“

37 Исус му каза: „Ти вече си го видял. Той е този, който разговаря с теб сега.“

38 Човекът отговори: „Вярвам, Господи!“ и му се поклони.

39 Исус каза: „Да съдя дойдох на този свят, за да могат тези, които не виждат, да прогледнат, а тези, които виждат, да ослепеят.“

40 Някои от намиращите се наблизо фарисеи чуха това и го попитаха: „Нима искаш да кажеш, че ние също сме слепи?“

41 Исус им каза: „Ако наистина бяхте слепи, нямаше да сте виновни в грях, но вие твърдите: «Виждаме!» – затова грехът ви остава.

Footnotes:

  1. Йоан 9:13 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Йоан 9:16 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
  3. Йоан 9:22 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  4. Йоан 9:22 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  5. Йоан 9:35 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes