A A A A A
Bible Book List

Йоан 9 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Изцеляване на човека, сляп по рождение

Когато минаваше, Иисус видя един човек, сляп по рождение. И учениците Му Го попитаха: „Учителю, заради чий грях той се е родил сляп – негов или на родителите му?“ Иисус отговори: „Нито той е съгрешил, нито родителите му, но е сляп, за да се прояви Божията сила върху него. Аз трябва да върша делата на Този, Който Ме е изпратил, докато е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докато съм в света, Аз съм светлина на света.“ Като каза това, плюна на земята, направи калчица с плюнката, намаза с калчицата очите на слепия и му каза: „Иди да се умиеш в къпалнята Силоам“ – което означава „Изпратен от Бога“. Човекът отиде, уми се и се върна прогледнал.

А съседите и онези, които бяха го виждали преди това, че беше сляп[a], казваха: „Не е ли този, който седеше и просеше?“ Едни казваха: „Той е“, а други: „Не е, но прилича на него.“ Той пък казваше: „Аз съм.“ 10 Попитаха го: „Как ти се отвориха очите?“ 11 Той отговори: „Човекът, наричан Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми каза: ‘Иди в къпалнята Силоам и се умий.’ Отидох и като се умих, прогледнах.“ 12 Те го попитаха: „Къде е Той?“ Отговори: „Не зная.“

13 Тогава заведоха човека, който преди беше сляп, при фарисеите. 14 А беше събота, когато Иисус направи калчица и му отвори очите. 15 Тогава фарисеите също го попитаха как е прогледнал. Той им каза: „Постави ми калчица на очите и се умих, и гледам.“ 16 Някои от фарисеите казаха: „Този Човек не е от Бога, защото не спазва съботата.“ Други казаха: „Как може грешен човек да върши такива чудеса?“ И възникна раздор помежду им. 17 Отново попитаха прогледналия слепец: „Ти какво казваш за Него, като ти отвори очите?“ Той рече: „Пророк е.“

18 Но юдейските власти не повярваха, че той е бил сляп и е прогледнал, докато не повикаха родителите на прогледналия 19 и не ги попитаха: „Този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?“ 20 Тогава неговите родители отговориха: „Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп. 21 А сега как вижда, не знаем, и кой му е отворил очите, не знаем. Попитайте него! Той е пълнолетен, нека сам говори за себе си.“ 22 Родителите му казаха това, понеже се бояха от юдеите, защото юдейските власти се бяха вече наговорили да отлъчат от синагогата онзи, който Го признае за Христос. 23 Затова неговите родители казаха: „Той е пълнолетен. Попитайте него!“

24 Тогава повикаха повторно човека, който беше сляп, и му казаха: „Въздай слава на Бога[b]! Ние знаем, че Този Човек е грешник.“ 25 А той отговори: „Не зная дали е грешник. Зная едно – че бях сляп, но сега виждам.“ 26 Тогава го попитаха пак: „Какво направи с тебе? Как ти отвори очите?“ 27 Той им отговори: „Казах ви вече и не чухте. Защо искате да чуете това отново? Да не би и вие да искате да станете Негови ученици?“ 28 А те го изругаха и казаха: „Ти си Негов ученик, а ние сме Мойсееви ученици. 29 Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.“ 30 В отговор човекът им каза: „Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но ми отвори очите. 31 А знаем, че Бог не слуша грешници, но слуша този, който Го почита и изпълнява Неговата воля. 32 Открай време не се е чуло някой да е отворил очите на човек, роден сляп. 33 Ако Този Човек не беше от Бога, нямаше да може да направи нищо.“ 34 В отговор те му казаха: „Ти си роден цял в грехове – ти ли ще ни учиш?“ И го изгониха навън.

35 Иисус чу, че са го изгонили навън, намери го и му рече: „Ти вярваш ли в Божия Син?“ 36 Той отговори: „А Кой е Той, господине, за да повярвам в Него?“ 37 Иисус му каза: „Ти си Го видял и Той е, Който говори с тебе.“ 38 А той рече: „Вярвам, Господи!“ И Му се поклони.

39 Тогава Иисус каза: „За съд дойдох Аз на този свят, за да прогледнат невиждащите, а виждащите да ослепеят.“ 40 Онези от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, запитаха Го: „Нима и ние сме слепи?“ 41 Иисус им каза: „Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях, но сега казвате: ‘Виждаме’. Затова грехът ви остава.“

Footnotes:

  1. 9:8 В някои ръкописи: „просяк“.
  2. 9:24 Т.е. закълни се, че казваш истината.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes