A A A A A
Bible Book List

Йоан 8 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Жената, заловена в изневяра

Исус отиде на Елеонската планина. [a] Рано сутринта той се върна в храма. Всички хора се събраха около него и той седна и започна да ги учи. Законоучителите и фарисеите [b] доведоха една жена, която беше уличена в съпружеска изневяра, изправиха я пред множеството и казаха на Исус: „Учителю, тази жена беше заловена на местопрестъплението, тя изневери на съпруга си. Законът на Моисей ни заповядва да пребием с камъни такава жена. Ти какво казваш?“ (Те използваха този въпрос, за да намерят повод да го обвинят в нещо.) Но Исус се наведе и започна да пише с пръст на земята. Те обаче продължиха да го питат и той се изправи и им каза: „Нека онзи от вас, който е безгрешен, пръв хвърли камък по нея.“ След това отново се наведе и започна да пише на земята.

Когато чуха това, хората започнаха да си тръгват един по един, като първи си тръгнаха по-възрастните, и Исус остана сам с жената, която все още стоеше там. 10 Той се изправи и я попита: „Жено, къде са хората? Нито един от тях ли не те осъди?“

11 Тя отговори: „Нито един, господине.“

Тогава Исус каза: „Аз също не те осъждам. Върви си и отсега нататък не съгрешавай отново.“ [c]

Исус – светлината на света

12 По-късно Исус пак им говореше и им каза: „Аз съм светлината за света. Който ме последва, никога няма да ходи в тъмнина, а ще има светлината, която носи живот.“

13 Тогава фарисеите [d] му казаха: „Ти сам свидетелстваш за себе си и свидетелството ти не е валидно.“

14 Исус отговори: „Въпреки че сам свидетелствам за себе си, свидетелството ми е вярно, защото зная откъде съм дошъл и къде отивам. А вие не знаете откъде идвам и накъде отивам. 15 Вие съдите по човешки критерии. Аз не съдя никого. 16 Но ако съдя, присъдата ми е вярна, защото не съдя сам, а заедно с Отца, който ме изпрати. 17 Вашият закон казва, че ако двама свидетели твърдят едно и също, трябва да приемете това, което казват. 18 Аз свидетелствам за себе си, а другият ми свидетел е Отец, който ме изпрати.“

19 Тогава го попитаха: „Къде е твоят Баща?“

Исус отговори: „Нито мен познавате, нито моя Баща. Ако познавахте мен, щяхте да познавате и моя Баща.“ 20 Исус каза тези неща, когато поучаваше в храма, близо до кутията за събиране на дарения, но никой не го арестува, защото времето му още не беше дошло.

Юдейските водачи не разбират Исус

21 И отново Исус им каза: „Аз си отивам и вие ще ме търсите, но ще умрете с греха си. Не можете да дойдете там, където отивам.“

22 А юдейските водачи започнаха да се питат: „Нима ще се самоубие? Дали това имаше предвид, когато каза: «Не можете да дойдете там, където отивам»?“

23 Исус им отговори: „Вие сте оттук – от долу. Аз дойдох от горе. Вие принадлежите на този свят, а аз не принадлежа на този свят. 24 Затова ви казах, че ще умрете с греха си. Да, с греха си ще умрете, ако не повярвате, че АЗ СЪМ. [e]

25 Тогава го попитаха: „Кой си ти?“

Исус отговори: „Аз съм това, което ви говорих от самото начало. 26 Имам много неща да кажа за вас и мога да ви съдя. Но аз говоря на света само това, което съм чул от Онзи, който ме е изпратил, а той казва истината.“

27 (Те не разбраха, че той им говори за Отца.) 28 Исус продължи: „Когато издигнете Човешкия Син, [f] ще разберете, че АЗ СЪМ и че не върша нищо от себе си, а говоря само това, което Отец ме е научил. 29 Онзи, който ме изпрати, не ме е оставил сам. Той е с мен, защото аз винаги върша това, което го радва.“ 30 Докато Исус говореше за тези неща, много хора повярваха в него.

Исус говори за освобождение от греха

31 И Исус започна да говори на юдеите, които бяха повярвали в него: „Ако продължите да спазвате моето учение, вие наистина сте мои ученици. 32 Тогава ще познаете истината и истината ще ви освободи.“

33 Юдеите отговориха: „Ние сме потомци на Авраам и никога не сме били роби на никого. Защо казваш, че ще бъдем освободени?“

34 Исус отговори: „Уверявам ви: всеки, който върши грях, е роб на греха. 35 Робът не остава завинаги в семейството на господаря, а синът ще бъде там завинаги. 36 Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. 37 Зная, че сте потомци на Авраам, но се опитвате да ме убиете, защото не желаете да приемете моето учение. 38 Аз ви говоря това, което съм видял от моя Баща, а вие вършите онова, което сте чули от вашия баща.“

39 Казаха му: „Нашият баща е Авраам.“

Исус отговори: „Ако наистина бяхте деца на Авраам, щяхте да вършите делата, които Авраам вършеше. 40 Аз съм човек, който ви казва истината, която е чул от Бога, а вие се опитвате да ме убиете. Авраам не вършеше такива неща. 41 Вие постъпвате както баща си.“

Тогава те му казаха: „Ние не сме незаконнородени. Имаме един баща: Бог.“

42 Исус им отговори: „Ако Бог наистина беше ваш Баща, вие щяхте да ме обичате, защото аз от Бога дойдох и сега съм тук. Не дойдох от себе си: той ме изпрати. 43 Защо не разбирате това, което ви говоря? Защото не можете да приемете моето учение. 44 Вашият баща е дяволът и вие искате да следвате желанията на баща си. Дяволът бе убиец от самото начало и никога не е стоял на страната на истината, защото в него няма никаква истина. Когато говори лъжи, той открива истинската си същност, защото е лъжец и баща на лъжите. 45 Но понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. 46 Може ли някой от вас да ме уличи в грях? Ако говоря истината, защо не ми вярвате? 47 Който принадлежи на Бога, приема Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не принадлежите на Бога.“

Исус говори за себе си и за Авраам

48 Юдеите му отговориха: „Ние казваме, че си самарянин [g] и че в теб се е вселил демон. Не сме ли прави?“

49 Исус отвърна: „В мен няма демон. Аз почитам своя Баща, но вие не ме почитате. 50 Аз не се опитвам да спечеля слава за себе си. Има друг, който иска тази слава за мен, и той е съдията. 51 Уверявам ви: ако човек спазва моето учение, никога няма да умре.“

52 Юдеите казаха на Исус: „Сега със сигурност знаем, че в теб се е вселил демон! Авраам и пророците умряха, а ти казваш: «Ако човек спазва моето учение, никога няма да умре.» 53 Нима твърдиш, че си по-велик от нашия баща Авраам? Той умря, умряха и пророците. Ти за кого се мислиш?“

54 Исус отговори: „Ако търся слава сам за себе си, тази слава нищо не значи. Мен ме прославя моят Баща, когото наричате свой Бог, 55 ала никога не сте го познавали, докато аз го познавам. Ако кажа, че не го познавам, ще бъда лъжец като вас. Но аз го познавам и изпълнявам това, което той казва. 56 Вашият праотец Авраам се радваше, че ще види деня, в който ще дойда. Той видя този ден и беше щастлив.“

57 Тогава юдеите казаха на Исус: „Как може да си виждал Авраам? Та ти нямаш и петдесет години!“

58 Исус им отговори: „Уверявам ви: преди да се роди Авраам, АЗ СЪМ [h]!“ 59 След което те взеха камъни, за да ги хвърлят по него, но Исус се скри и напусна храма.

Footnotes:

  1. Йоан 8:1 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
  2. Йоан 8:3 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  3. Йоан 8:11 Най-старите и достоверни гръцки ръкописи не съдържат тези стихове.
  4. Йоан 8:13 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  5. Йоан 8:24 АЗ СЪМ Името на Бога, използвано в Изх. 3:14; Ис. 41:4; 43:10. Може също да означава „Аз съм този (Месията).“ Споменава се още в 8:28.
  6. Йоан 8:28 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  7. Йоан 8:48 + самаряни Жителите на Самария, които евреите от Юдея не приемат за чисти наследници на Израел, макар че са с частичен еврейски произход и спазват Моисеевия закон.
  8. Йоан 8:58 АЗ СЪМ Името на Бога, използвано в Изх. 3:14; Ис. 41:4; 43:10. Може също да означава „Аз съм този (Месията).“
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes