A A A A A
Bible Book List

Йоан 7 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус и братята му

След това Исус тръгна из Галилея. Той не искаше да пътува из Юдея, защото юдейските водачи там се опитваха да го убият. Наближаваше юдейският празник на шатрите. [a] Братята на Исус му казаха: „Трябва да напуснеш това място и да отидеш в Юдея, за да могат учениците ти там да видят делата, които вършиш. Когато някой иска хората да знаят за него, той не крие това, което прави. След като вършиш тези неща, покажи се на света.“ (Дори братята му не вярваха в него.) Исус им каза: „Все още не е дошло времето ми, но за вас всяко време е подходящо. Вас светът не може да мрази, той мрази мен, защото непрекъснато му говоря, че делата му са зли. Вие идете на празника. Аз няма да отида на този празник, защото времето ми още не е дошло.“ И като каза това, той остана в Галилея.

10 След като братята му заминаха за празника, Исус също се отправи натам, без никой да знае. 11 На празника юдейските водачи го търсеха и се питаха: „Къде е онзи човек?“

12 И сред народа много се говореше за Исус. Някои казваха: „Той е добър човек.“ А други казваха: „Не, той заблуждава народа.“ 13 Но никой не се осмеляваше да говори открито за него, защото се страхуваха от юдейските водачи.

Исус поучава в Ерусалим

14 Около средата на празника Исус отиде в храма и започна да поучава. 15 Юдеите бяха удивени и казаха: „Как е научил толкова много този човек, без да е ходил на училище?“

16 Исус отговори: „Това, което поучавам, не е мое, а идва от Онзи, който ме изпрати. 17 Ако човек иска да върши волята на Бога, той ще знае дали това, което поучавам, идва от Бога или говоря от свое име. 18 Който говори от свое име, се опитва да спечели слава за себе си. Но който иска да прослави онзи, който го е изпратил, е искрен и в него няма никакво двуличие. 19 Нима Моисей не ви даде закона? Но никой от вас не се подчинява на този закон. Защо се опитвате да ме убиете?“

20 Хората отговориха: „В теб се е вселил демон. Кой се опитва да те убие?“

21 Исус им каза: „Извърших чудо и вие всички сте удивени. 22 Моисей ви даде закона за обрязването, въпреки че то всъщност идва не от Моисей, а от предците ви, и вие обрязвате дори в съботен ден. 23 След като човек може да бъде обрязан в събота, за да се спази Моисеевия закон, защо тогава ми се гневите за това, че съм излекувал цялото тяло на човек в събота? 24 Спрете да съдите по външния вид, съдете справедливо.“

Исус ли е Месията

25 Тогава някои от хората, които живееха в Ерусалим, казаха: „Не е ли това човекът, когото се опитват да убият? 26 Но той поучава там, където всеки може да го види и чуе, и никой не му казва нищо. Възможно ли е водачите да са решили, че той наистина е Месията [b]? 27 Но ние знаем къде е домът на този човек, а когато истинският Месия дойде, никой няма да знае откъде е дошъл.“

28 Когато поучаваше в храма, Исус каза високо: „Сигурни ли сте, че ме познавате и знаете откъде съм? Но аз не съм дошъл от себе си и Онзи, който ме изпрати, е истинен. Вие не го познавате, 29 но аз го познавам, защото идвам от него и той ме изпрати.“

30 Тогава те се опитаха да го хванат, ала никой не можа да го докосне, защото времето му още не бе дошло. 31 Но много от хората повярваха в него и казваха: „Когато дойде Месията, нима ще извърши повече знамения, [c] отколкото този човек?“

Юдейските водачи се опитват да арестуват Исус

32 Фарисеите [d] чуха какво си шушукат хората за него и заедно с главните свещеници изпратиха стражи да го арестуват. 33 Тогава Исус каза: „Ще бъда с вас още малко време, а след това ще се върна при Онзи, който ме изпрати. 34 Ще ме търсите, но няма да ме намерите, защото не можете да дойдете там, където ще бъда.“

35 Юдейските водачи започнаха да говорят помежду си: „Къде ли смята да отиде, че да не го намерим? Може ли да отиде при нашите хора в гръцките градове и да поучава там гърците? 36 Какво означават думите му: «Ще ме търсите, но няма да ме намерите» и «Не можете да дойдете там, където ще бъда»?“

Исус говори за Святия Дух

37 През последния, най-важен ден на празника Исус се изправи и каза високо: „Който е жаден, нека дойде при мен и пие. 38 Както казва Писанието, реки от жива вода ще бликнат от сърцето на този, който вярва в мен.“ 39 Той говореше за Духа, който щяха да получат тези, които вярваха в него. Духът още не беше даден, защото Исус още не беше издигнат в слава.

Спорове относно Исус

40 Като чуха тези думи, някои от хората казаха: „Този човек наистина е Пророкът. [e] 41 Други говореха: „Той е Месията. [f]“ Трети казваха: „Месията няма да дойде от Галилея! 42 Писанието казва, че Месията ще бъде от рода на Давид [g] и ще дойде от Витлеем – града, в който е живял Давид.“ 43 И така, между хората имаше разногласие относно Исус. 44 Някои от тях искаха да го арестуват, но никой не можа да го направи.

Юдейските водачи отказват да повярват

45 Стражите се върнаха при главните свещеници и фарисеите. [h] Те ги попитаха: „Защо не го доведохте?“

46 Стражите отвърнаха: „Никой не е говорил така, както този човек!“

47 Тогава фарисеите им казаха: „И вас ли ви заблуди? 48 Някой от водачите или фарисеите да е повярвал в него? 49 Какво ли разбира това простолюдие от закона! Те са прокълнати от Бога.“

50 Но един от тях, Никодим, който беше ходил при Исус по-рано, им каза: 51 „Нима нашият закон ще ни позволи да осъдим човек, без да го изслушаме и разберем какво е направил?“

52 Те му отговориха: „Явно и ти си от Галилея! Изследвай Писанията и ще видиш, че няма нищо относно пророк, [i] който да идва от Галилея.“ 53 И хората се разотидоха по домовете си.

Footnotes:

  1. Йоан 7:2 + Празник на шатрите Всяка година юдеите се преселват да живеят в шатри за една седмица, за да помнят, че по времето на Моисей народът им е скитал из пустинята в продължение на четиридесет години.
  2. Йоан 7:26 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  3. Йоан 7:31 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
  4. Йоан 7:32 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  5. Йоан 7:40 Пророкът Вероятно се има предвид пророкът, който Бог ще изпрати. Вж. Втор. 18:15-19.
  6. Йоан 7:41 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
  7. Йоан 7:42 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  8. Йоан 7:45 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  9. Йоан 7:52 пророк В два гръцки ръкописа: «Пророкът», което означава споменатият във Втор. 18:15 «пророк като Моисей». Според Дела 3:22 и 7:37 това е Месията. Вж. също ст. 40 по-горе.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes