A A A A A
Bible Book List

Йоан 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус и Никодим

Сред фарисеите [a] имаше един човек на име Никодим, който беше юдейски водач. Една нощ Никодим дойде при Исус и му каза: „Рави, знаем, че Бог те е изпратил да ни учиш, защото никой не би могъл да извърши знаменията, [b] които ти вършиш, ако Бог не е с него.“

Исус отговори: „Уверявам те: само този, който се роди отново, може да види Божието царство.“

Никодим му каза: „Как е възможно да се роди човек, който е стар? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и отново да се роди?“

Исус отговори: „Уверявам те: ако човек не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Това, което се ражда от плътта, е плът, а това, което се ражда от Духа, е дух. Не се учудвай, че ти казах: «Трябва да се родите отново.» Вятърът духа където си иска. Можеш да го чуеш, но не знаеш откъде идва и къде отива. Същото е с всеки, който е роден от Духа.“

„Как е възможно всичко това?“ – попита Никодим.

10 Исус отговори: „Ти си учител на Божия народ и не знаеш това? 11 Уверявам те: ние говорим каквото знаем и разказваме каквото сме видели. Но вие не приемате нашето свидетелство. 12 Разказах ви за земни неща, но вие не ми вярвате. Как тогава ще ми повярвате, ако ви разкажа за небесни неща? 13 Никой не се е издигнал на небето освен Този, който слезе от небето – Човешкият Син. [c]

14 Както Моисей издигна змията в пустинята, [d] точно така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, 15 за да може всеки, който вярва в него, да има вечен живот.

16 Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единствен Син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. 17 Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез него. 18 Който повярва в Божия Син, не е осъден, но който не повярва, е вече осъден, защото не е повярвал в единствения Божий Син. 19 Хората ще бъдат съдени за това, че светлината дойде на света, но те предпочетоха тъмнината пред светлината, защото делата им бяха зли. 20 Всеки, който върши зло, мрази светлината и я избягва, за да не излязат наяве постъпките му. 21 Но този, който следва истината, се стреми към светлината, за да покаже, че делата му са извършени в покорство към Бога. [e]

Исус и Йоан Кръстител

22 След това Исус отиде с учениците си в областта Юдея, където остана известно време с тях и кръщаваше. [f] 23 Йоан пък кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. Хората отиваха при него и се кръщаваха. 24 (Това стана преди Йоан да бъде хвърлен в затвора.)

25 Някои от Йоановите ученици завързаха спор с един от юдеите относно обредното измиване. 26 Те отидоха при Йоан и му казаха: „Учителю, помниш ли човека, който беше с теб на другия бряг на Йордан, този, за когото свидетелства? Сега той кръщава и всички отиват при него.“

27 Йоан отговори: „Човек има само това, което Бог му дава. 28 Вие сами сте свидетели, че казах: «Аз не съм Месията, [g] а само изпратеният да подготви пътя за него.» 29 Младоженецът е този, на когото принадлежи невестата, а приятелят на младоженеца стои редом, слуша и се радва, когато чуе гласа на младоженеца. По същия начин и моята радост сега е пълна. 30 Той трябва да расте, а аз – да се смалявам.

Този, който идва от небето

31 Този, който идва от горе, превъзхожда всички останали. Който е от земята, е земен и говори за земни неща. Но Този, който идва от небето, превъзхожда всички останали. 32 Той свидетелства за това, което е видял и чул, но никой не иска да приеме неговото свидетелство. 33 Който приема свидетелството му, потвърждава, че Бог е истинен. 34 Този, когото Бог е изпратил, говори Божиите думи и Бог му дава Духа неограничено. 35 Отец обича Сина и му е дал власт над всичко. 36 Който повярва в Сина, има вечен живот, а който отхвърли Сина, никога няма да има този живот и Божият гняв ще тегне върху него.“

Footnotes:

  1. Йоан 3:1 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  2. Йоан 3:2 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
  3. Йоан 3:13 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
  4. Йоан 3:14 Моисей … пустинята По време на скитането в пустинята, когато много хора от израелския народ умират от ухапвания на змии, Бог заповядва на Моисей да постави на прът бронзово изображение на змия, така че всеки, който го погледне, да бъде излекуван. Вж. Числ. 21:4-9.
  5. Йоан 3:21 Според някои учени тези думи принадлежат на Йоан, а не на Исус.
  6. Йоан 3:22 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  7. Йоан 3:28 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes