A A A A A
Bible Book List

Йоан 21 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Явяване на възкръсналия Иисус Христос при Тивериадското езеро

21 След това Иисус се яви пак на учениците Си при Тивериадското езеро. А се яви така. Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, също Натанаил от Кана Галилейска и Зеведеевите синове, както и други двама от учениците Му. Симон Петър им каза: „Отивам да ловя риба.“ Те му отговориха: „Ще дойдем и ние с тебе.“ Излязоха веднага и се качиха на лодката, но нищо не уловиха през онази нощ. А когато вече се разсъмна, Иисус застана на брега. Но учениците не разбраха, че е Иисус. Иисус извика към тях: „Момчета, имате ли нещо за ядене?“ Те Му отговориха: „Не.“ А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще сполучите.“ Те хвърлиха мрежата и не можаха вече да я измъкнат заради многото риба. Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петър: „Господ е.“ А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса си връхната дреха – защото беше гол – и се хвърли в морето. А другите ученици преплаваха с лодката – защото не бяха далече от сушата, на около двеста лакти, като влачеха мрежата с рибата. А когато излязоха на сушата, видяха там жарава с риба на нея и хляб. 10 Иисус им каза: „Донесете от рибите, които сега уловихте.“ 11 Тогава Симон Петър отиде и извлече на сушата мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три. И макар да имаше толкова риба, мрежата не се прокъса. 12 Иисус им каза: „Елате, яжте.“ Но никой от учениците не смееше да Го попита: „Кой си Ти?“, понеже знаеха, че е Господ. 13 Иисус Дойде, взе хляба и им даде, а също и рибата. 14 Това беше вече третото явяване на Иисус пред Неговите ученици след възкресението Му от мъртвите.

Иисус Христос и апостол Петър

15 След като се нахраниха, Иисус попита Симон Петър: „Симоне, син на Йона[a], обичаш ли Ме повече, отколкото тези?“ Петър Му отвърна: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите агънца.“ 16 Запита го пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“ Петър Му отговори: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите овце.“ 17 Попита го трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“ Петър се наскърби, че трети път го пита: „Обичаш ли Ме?“, и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам.“ Иисус му каза: „Паси Моите овце. 18 Истината, истината ти казвам: когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си искаше. А когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и ще те поведе там, където не искаш.“ 19 А това Той каза, за да посочи с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. След тези думи му каза: „Следвай Ме!“

20 А Петър се обърна и видя, че след Него върви ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята беше седнал близо до Иисус и беше запитал: „Господи, кой ще Те предаде?“ 21 Когато Петър го видя, попита Иисус: „Господи, а какво ще стане с този?“ 22 Иисус му отговори: „Ако искам той да остане жив, докато дойда, тебе какво те засяга? Ти Ме следвай.“ 23 Така се разнесе тази мълва между братята[b], че този ученик няма да умре. Но Иисус не му каза, че няма да умре, а: „Ако искам той да остане жив, докато дойда, тебе какво те засяга?“

Истинността на това Евангелие

24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща и който ги написа. И ние знаем, че свидетелството му е истинно. 25 Има още много други дела, които Иисус извърши. И ако те биха били описани едно по едно, мисля, че и цял свят не би побрал написаните книги. Амин.

Footnotes:

  1. 21:15 В някои ръкописи: „Йоан“.
  2. 21:23 Т.е. вярващите.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes