A A A A A
Bible Book List

Йоан 20 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възкресението на Иисус Христос

20 В първия ден на седмицата Мария Магдалина дойде на гроба сутринта, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба. Тогава се затича, дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и им каза: „Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.“ Тогава Петър и другият ученик станаха и тръгнаха към гроба. Двамата тичаха заедно, но другият ученик тичаше по-бързо от Петър и дойде пръв на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят, но не влезе вътре в гроба. След него дойде Симон Петър, влезе в гроба и видя, че само повивките са останали. А кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а беше свита на друго място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба. Той видя и повярва. Защото те още не разбираха Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите. 10 Тогава учениците се върнаха отново вкъщи.

Явяване на възкръсналия Иисус на Мария Магдалина

11 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И както плачеше, тя надникна в гроба 12 и видя двама ангели в бели дрехи да седят – единият при главата, а другият при нозете, където беше лежало тялото на Иисус. 13 Те я попитаха: „Защо плачеш, жено?“ Тя им отговори: „Защото са взели моя Господ и аз не зная къде са Го положили.“ 14 След тези думи тя се обърна назад и видя Иисус да стои, но не разбра, че това е Иисус. 15 Иисус я запита: „Защо плачеш, жено? Кого търсиш?“ Тя помисли, че това е градинарят, и Му каза: „Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.“ 16 Иисус ѝ каза: „Марийо!“ Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“, което значи „Учителю“. 17 Иисус ѝ рече: „Не се докосвай до Мене, защото още не съм отишъл при Моя Отец. Но иди при братята Ми и им кажи: Отивам при Моя Отец и при вашия Отец, при Моя Бог и при вашия Бог.“ 18 Мария Магдалина дойде и извести на учениците, че е видяла Господ и че Той ѝ е казал това.

Иисус Христос се явява на апостолите в Йерусалим

19 А вечерта в същия ден, първия от седмицата, когато вратата на къщата, където се бяха събрали учениците Му, стоеше заключена заради страх от юдеите, дойде Иисус, застана сред тях и каза: „Мир ви нося!“ 20 След тези думи Той им показа ръцете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. 21 А Иисус пак им рече: „Мир ви нося! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“ 22 Това като рече, духна и им каза: „Приемете Светия Дух. 23 На които простите греховете, на тях ще се простят; на които не простите, няма да им се простят.“

Иисус Христос и Тома

24 А Тома, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дойде Иисус. 25 Другите ученици му казаха: „Видяхме Господ.“ А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не поставя пръста си в раните от гвоздеите, и не поставя ръката си в прободените Му ребра, няма да повярвам.“ 26 След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, както и Тома заедно с тях. Иисус дойде, когато вратата беше заключена, застана сред тях и рече: „Мир ви нося!“ 27 После каза на Тома: „Дай си пръста тук и виж ръцете Ми. Дай си ръката и я постави в ребрата Ми. И не бъди невярващ, а вярващ.“ 28 Тома Му отговори: „Господ мой и Бог мой!“ 29 Иисус му каза: „Тома, ти повярва, защото Ме видя. Блажени са тези, които не са видели, а са повярвали.“

Целта на това Евангелие

30 Иисус извърши и много други чудеса пред учениците Си, за които не е писано в тази книга. 31 А тези са описани, за да вярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот чрез Него[a].

Footnotes:

  1. 20:31 Букв. чрез Неговото име.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes