A A A A A
Bible Book List

Йоан 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Сватбата в Кана

Два дни по-късно в галилейския град Кана имаше сватба. И майката на Исус беше там. Исус и учениците му също бяха поканени на сватбата. Когато виното се свърши, майката на Исус му каза: „Нямат повече вино.“

Исус й отговори: „Мила жено, защо ми казваш това? Моето време още не е настъпило.“

Майка му каза на слугите: „Направете каквото той ви каже.“

Там имаше шест каменни делви с вода, подобни на тези, използвани от юдеите за обредното измиване. Всяка от тях побираше от осемдесет до сто и двадесет литра.

Исус каза на слугите: „Напълнете тези делви с вода.“ И те ги напълниха догоре.

След това им каза: „Сега гребнете малко и занесете на този, който отговаря за празненството.“ И те занесоха. Управителят опита водата, превърнала се във вино. (Той не знаеше откъде е дошло виното, но слугите, които бяха наливали водата, знаеха.) Управителят извика младоженеца 10 и му каза: „Всеки дава на гостите си първо най-хубавото вино. По-късно, когато те се напият, се сипва по-евтиното, а ти си запазил най-хубавото вино досега.“

11 Това беше първото от знаменията, [a] които Исус извърши и то стана в галилейския град Кана. Така той изяви славата [b] си и учениците му повярваха в него.

12 След това заедно с майка си, братята си и учениците си той отиде в Капернаум, където остана няколко дни.

Исус в храма

13 Тъй като наближаваше юдейският празник Пасха, [c] Исус отиде в Ерусалим. 14 В храма той намери хора, които продаваха добитък, овце и гълъби, а други, седнали на маси, обменяха пари. 15 Исус сплете камшик от няколко въжета и изпъди от храма всички, заедно с овцете и добитъка. Преобърна масите на сарафите и разпиля парите им. 16 След това каза на продавачите на гълъби: „Изнесете ги вън оттук! Не превръщайте дома на моя Баща в пазар!“

17 Когато се случи това, учениците на Исус си спомниха записаното в Писанията:

„Pевността за твоя дом
    ще ме изяде.“ [d]

18 Някои юдеи на свой ред попитаха: „Какво знамение [e] ще ни покажеш, за да докажеш, че имаш право да вършиш тези неща?“

19 Исус отвърна: „Разрушете този храм и аз ще го издигна отново за три дни.“

20 Юдеите казаха: „Ще го издигнеш отново за три дни? Та този храм е строен четиридесет и шест години!“

21 (Но храмът, за който Исус говореше, бе тялото му. 22 След като възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това, и повярваха на Писанието и на думите на Исус.)

23 Докато беше в Ерусалим за празника Пасха, много хора повярваха в него, защото виждаха знаменията, които вършеше. 24 Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше хората. 25 Не беше нужно някой да му казва за природата на човека, защото сам знаеше кой какво таи в ума си.

Footnotes:

  1. Йоан 2:11 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
  2. Йоан 2:11 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава «светлина» и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е «величие» или «власт» и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  3. Йоан 2:13 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
  4. Йоан 2:17 Псалм 69:9
  5. Йоан 2:18 + знамение В евангелието според Йоан думата „знамение“ се използва за самото чудотворно действие и като начин да се покаже, че Исус има сила и власт от Бога.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes