A A A A A
Bible Book List

Йоан 19 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

19 Тогава Пилат заповяда да отведат Исус и да го бичуват. Войниците сплетоха венец от тръни и го сложиха на главата му. Облякоха го в пурпурна мантия, идваха към него с възгласи: „Да живее царят на юдеите!“ и го биеха по лицето.

Пилат отново излезе и им каза: „Ето, водя ви го, за да разберете, че не намирам причина да го осъдя.“ След това Исус излезе с венеца от тръни и пурпурната мантия и Пилат каза: „Ето човека.“

Когато го видяха, главните свещеници и стражите завикаха: „Разпъни го на кръст! Разпъни го на кръст!“

Пилат им каза: „Вие го вземете и го разпънете на кръст! Аз не намирам причина да го осъдя.“

Юдейските водачи отговориха: „Ние имаме закон, според който той трябва да умре, защото твърди, че е Божият Син!“

Когато чу това, Пилат много се изплаши. Той отново влезе в двореца и попита Исус: „Откъде си?“, но Исус не му отговори. 10 Тогава Пилат му каза: „Нима отказваш да разговаряш с мен? Не знаеш ли, че имам власт както да те пусна, така и да те разпъна на кръст?“

11 Исус отговори: „Нямаше да имаш никаква власт над мен, ако не ти беше дадена от Бога. Ето защо онзи, който ме предаде на теб, има по-голям грях.“

12 Когато чу това, Пилат се опита да освободи Исус, но юдейските водачи крещяха: „Ако го освободиш, не си приятел на цезаря! Всеки, който твърди, че е цар, е враг на цезаря!“

13 Когато чу тези думи, Пилат изведе Исус и седна на съдийското кресло на мястото, наречено Каменния паваж („Гавата“ на арамейски). 14 Беше около обяд в Подготвителния ден [a] преди Пасхата. Пилат каза на юдеите: „Ето вашия цар!“

15 Те закрещяха: „Отведи го! Отведи го! Разпъни го на кръст!“

Пилат ги попита: „Вие искате да разпъна на кръст вашия цар, така ли?“

Главните свещеници отговориха: „Ние нямаме друг цар освен цезаря.“

16 Тогава Пилат им предаде Исус, за да го разпънат на кръст.

Исус е разпънат на кръст

Отведоха Исус. 17 Носейки сам кръста си, той стигна до мястото, наречено Лобно („Голгота“ на арамейски). 18 Там го разпънаха, а с него и още двама други мъже – по един от едната и от другата му страна, а той в средата.

19 Пилат [b] нареди на кръста да поставят и надпис: „ ИСУС ОТ НАЗАРЕТ, ЦАРЯТ НА ЮДЕИТЕ.“ 20 И тъй като мястото, където разпънаха Исус, беше близо до града, а надписът бе на арамейски, латински и гръцки, много юдеи го прочетоха.

21 Юдейските главни свещеници казаха на Пилат: „Не пиши «Царят на юдеите», а «Онзи каза: Аз съм Царят на юдеите.»“

22 Пилат отговори: „Каквото съм написал, написал съм.“

23 След като разпънаха Исус, войниците взеха дрехите му и ги разделиха на четири – по една част за всеки. Взеха и туниката, но тя беше без шевове – изтъкана от горе до долу от едно парче. 24 Тогава войниците си казаха: „По-добре да не я късаме, а да хвърлим жребий за нея и да видим на кого ще се падне.“ Това стана, за да се изпълни казаното в Писанието:

„Разделиха дрехите ми
    помежду си,
а за облеклото ми
    хвърлиха жребий.“ [c]

Войниците така и направиха.

25 До кръста на Исус стояха майка му, сестра й, Мария – жената на Клопа – и Мария Магдалина. 26 Исус видя майка си и стоящия наблизо ученик, когото обичаше. Той каза на майка си: „Жено, това е твоят син.“ 27 След това каза на ученика: „Това е твоята майка.“ И оттогава ученикът я взе в своя дом.

Исус умира

28 Сега вече Исус знаеше, че всичко е завършено и за да се изпълни Писанието, каза: „Жаден съм.“ [d] 29 Там имаше съд с оцет. Напоиха в него гъба, сложиха я на прът от исоп и я повдигнаха до устата му. 30 След като вкуси от оцета, Исус каза: „Свърши се.“ После отпусна глава и издъхна.

31 Всичко това стана в Подготвителния ден, [e] а телата не трябваше да висят на кръстовете в събота, (тъй като онази събота бе много голям празник). Затова юдейските водачи помолиха Пилат [f] да нареди пищялите да се счупят и телата да се свалят от кръстовете. 32 Тогава войниците дойдоха и счупиха пищялите първо на единия, а после и на другия от разпънатите заедно с Исус. 33 Но когато стигнаха до Исус, видяха, че вече е мъртъв, и не му счупиха пищялите. 34 Вместо това един от войниците прободе ребрата му с копието си и от раната веднага бликнаха кръв и вода. 35 (А човекът, който беше очевидец, свидетелства за това и неговото свидетелство е достоверно. Той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.) 36 Това се случи, за да се изпълни Писанието: „Нито една негова кост няма да бъде счупена.“ [g] 37 А едно друго Писание казва: „Ще гледат този, когото прободоха.“ [h]

Погребението на Исус

38 След това Йосиф от Ариматея поиска разрешение от Пилат [i] да свали тялото на Исус от кръста. Йосиф беше ученик на Исус, но поради страх от юдейските водачи пазеше това в тайна. Пилат му разреши и той дойде и прибра тялото на Исус. 39 С него беше и Никодим, който по-рано бе отишъл през нощта да говори с Исус. Той донесе около сто литри [j] смес от смирна и алое. [k] 40 Те взеха тялото на Исус и го повиха в ленено платно заедно с благоуханията, какъвто беше юдейският погребален обичай. 41 До мястото, където беше разпънат Исус, имаше овощна градина, а в нея – новоизсечена гробница, където още никой не беше погребван. 42 И понеже беше юдейският Подготвителен ден, [l] а гробницата се оказа наблизо, те положиха Исус в нея.

Footnotes:

 1. Йоан 19:14 + Подготвителен ден Петък, денят преди еврейската събота (Шабат).
 2. Йоан 19:19 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея през 26-36 г. сл. Хр.
 3. Йоан 19:24 Псалм 22:18
 4. Йоан 19:28 „Жаден съм“ Вж. Пс. 22:15; 69:21.
 5. Йоан 19:31 + Подготвителен ден Петък, денят преди еврейската събота (Шабат).
 6. Йоан 19:31 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея: 26-36 г. сл. Хр.
 7. Йоан 19:36 Цитат от Пс. 34:20. Идеята е взета от Изх. 12:46; Числ. 9:12.
 8. Йоан 19:37 Цитат от Зах. 12:10.
 9. Йоан 19:38 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея: 26-36 г. сл. Хр.
 10. Йоан 19:39 + литра Римска мярка (либра), равна на 327 грама.
 11. Йоан 19:39 смирна и алое Благоуханни растения, с които тялото се подготвя за погребение.
 12. Йоан 19:42 + Подготвителен ден Петък, денят преди еврейската събота (Шабат).
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes