A A A A A
Bible Book List

Йоан 13 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Исус измива краката на учениците си

13 Беше преди празника Пасха [a] и Исус знаеше, че е дошло времето да напусне този свят и да отиде при Отца. Той винаги бе обичал онези в света, които бяха негови, и сега им показа цялата си любов.

Бяха седнали да вечерят. Дяволът вече беше вложил в сърцето на Юда, сина на Симон Искариот, мисълта да предаде Исус. Но Исус знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че той от Бога е дошъл и при Бога ще се върне. Той стана от масата и свали горната си дреха, взе една кърпа и я завърза на кръста си. След това наля вода в един леген и започна да мие краката на учениците и да ги бърше с кърпата, завързана на кръста му.

Той стигна до Симон Петър, който му каза: „Господи, нима ти ще измиеш краката ми?“

Исус отговори: „Сега не разбираш какво правя, но по-късно ще разбереш.“

Петър му каза: „Никога няма да позволя да измиеш краката ми!“

А Исус отвърна: „Ако не те измия, няма да бъдеш един от онези, които ми принадлежат.“

Тогава Симон Петър му каза: „Господи, измий не само краката ми, а и ръцете и главата ми!“

10 Исус каза: „Когато човек се е изкъпал, цялото му тяло е чисто и трябва да измие само краката си. Вие сте чисти, но не всички.“ 11 (Исус знаеше кой ще го предаде и затова каза: „Не всички сте чисти.“)

12 След като изми краката им, той отново облече горната си дреха, върна се на мястото си и им каза: „Разбирате ли какво направих за вас? 13 Вие ме наричате «Учител» и «Господ» и сте прави, защото наистина съм такъв. 14 Както аз, вашият Учител и Господ, измих краката ви, така и вие един на друг трябва да миете краката си. 15 Дадох ви пример, за да вършите за другите това, което аз направих за вас. 16 Уверявам ви: слугата не стои по-високо от своя господар, нито пратеникът е по-велик от този, който го изпраща. 17 Като знаете тези неща и ги изпълнявате, ще бъдете благословени.

18 Не говоря за всички вас. Познавам тези, които съм избрал, но трябва да се сбъдне казаното в Писанието: «Човекът, с когото разделих хляба си, се обърна срещу мен.» [b] 19 Казвам ви това сега, преди то да се е случило, така че когато се случи, да повярвате, че АЗ СЪМ. [c] 20 Уверявам ви: който приеме изпратения от мен, приема мен, а който приеме мен, приема Онзи, който ме изпрати.“

Исус предсказва кой ще го предаде

21 След като изрече това, Исус дълбоко се развълнува и открито заяви: „Уверявам ви: един от вас ще ме предаде.“

22 Учениците му започнаха да се споглеждат в недоумение за кого говори. 23 Един от учениците, този, когото Исус обичаше, седеше до Исус. 24 Тогава Симон Петър му направи знак да попита Исус кого има предвид.

25 И той се облегна назад върху гърдите на Исус и попита: „Господи, кой е той?“

26 Исус отговори: „Това ще бъде онзи, за когото натопя залъка хляб и му го дам.“ След това натопи залъка и го подаде на Юда, сина на Симон Искариот. 27 В момента, в който Юда взе хляба, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: „Направи бързо това, което възнамеряваш да извършиш.“ 28 Никой от седящите на масата не разбра защо Исус му казва това. 29 Някои помислиха, че понеже Юда държи касата, Исус го праща да купи нещо необходимо за празника или да даде нещо на бедните.

30 Юда взе залъка и веднага излезе. Беше нощ.

Исус говори за своята смърт

31 След като той излезе, Исус каза: „Сега Човешкият Син [d] се прославя и Бог се прославя чрез него. 32 Щом Бог се прославя чрез него, то и Бог ще го прослави чрез себе си и ще направи това много скоро.

33 Дечица, няма да бъда с вас много дълго. Ще ме търсите и това, което казах на юдейските водачи, казвам и на вас сега: «Не можете да дойдете там, където отивам.»

34 Нова заповед ви давам: Обичайте се един друг! Както аз ви обикнах, така и вие трябва да се обичате един друг. 35 Ако имате любов един към друг, всички ще знаят, че сте мои ученици.“

Исус предсказва, че Петър ще се отрече от него

36 Симон Петър го попита: „Господи, къде отиваш?“

Исус отговори: „Там, където отивам, ти не можеш да ме последваш сега, но по-късно ще дойдеш.“

37 Петър попита: „Господи, защо не мога да те последвам сега? Живота си бих дал за теб!“

38 Исус отговори: „Наистина ли ще дадеш живота си за мен? Уверявам те: петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл от мен три пъти.

Footnotes:

  1. Йоан 13:1 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
  2. Йоан 13:18 «се обърна срещу мен» Букв. «вдигна петата си против мен». Цитат от Пс. 41:9.
  3. Йоан 13:19 АЗ СЪМ Името на Бога, използвано в Изх. 3:14; Ис. 41:4; 43:10. Може също да означава „Аз съм този (Месията).“
  4. Йоан 13:31 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes