A A A A A
Bible Book List

Йоан 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Идването на Месията

В началото беше Словото. И Словото беше с Бога. Това, което бе Бог, беше Словото. Словото беше с Бога в началото. Всичко бе създадено чрез него и нищо не бе създадено без него. В него бе животът и този живот донесе светлина на хората. Светлината свети в тъмнината и тъмнината не можа да я угаси. [a]

Бог изпрати човек на име Йоан. Той дойде като свидетел да изяви кой е светлината, за да могат всички да повярват чрез неговото послание. Самият той не беше светлината, но дойде, за да свидетелства за светлината. В света идваше истинската светлина, която осветлява всеки човек.

10 Той бе в света и светът бе създаден чрез него, но светът не го позна. 11 Той дойде в собствения си свят, но народът му не го прие. 12 На тези обаче, които го приеха и повярваха в него, той даде правото да станат Божии деца – 13 деца, родени не по естествения начин, нито по човешко желание или съпружеска воля, а родени от Бога.

14 Словото стана човек и живя между нас. И видяхме славата [b] му – слава на единствения син на Отца. Той бе пълен с благодат и истина. 15 За него свидетелства Йоан, като провъзгласяваше: „Ето този, за когото казвах: «Този, който идва след мен, ме превъзхожда във всичко, защото е съществувал преди мен.»“

16 Поради всичко, което е Синът, [c] ние всички получихме от него благословение след благословение. [d] 17 Законът беше даден чрез Моисей, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. 18 Никой никога не е виждал Бога. Единственият Син, който е Бог и е най-близо до Отца, ни го разкри. [e]

Свидетелството на Йоан Кръстител

19 Ето какво бе свидетелството на Йоан, когато юдейските водачи в Ерусалим изпратиха при него няколко свещеници и левити [f] да го попитат: „Кой си ти?“

20 Той им отговори открито, без да се отклонява от въпроса: „Аз не съм Месията. [g]

21 „Тогава кой си? – попитаха те. – Илия [h]?“

„Не“ – отговори той.

„Пророкът, [i] когото очакваме?“

„Не“ – отвърна Йоан.

22 Тогава те го попитаха: „Кой си ти? Отговори ни, за да кажем на онези, които ни изпратиха. Как ще наречеш себе си?“

23 Йоан им отвърна с думите на пророк Исая:

„Аз съм гласът на човек,
    който вика в пустинята:
«Прокарайте прав път за Господа!»“ [j]

24 Тези хора бяха изпратени от фарисеите. [k] 25 Те го попитаха: „Ако не си Месията, Илия или Пророкът, когото очакваме, защо тогава кръщаваш [l] хората?“

26 Йоан отговори: „Аз кръщавам с вода, но сред вас има Един, когото не познавате. 27 Той идва след мен и аз не съм достоен дори връзките на сандалите му да развържа.“

28 Това се случи във Витания, на другия бряг на река Йордан, където Йоан кръщаваше.

Исус – Божието Агне

29 На следващия ден Йоан видя запътилия се към него Исус и каза: „Вижте, това е Божието Агне, което премахва греховете на света! 30 За него говорих, когато казах: «След мен ще дойде човек, който ме превъзхожда във всичко, защото е съществувал преди мен.» 31 Самият аз не знаех кой е, но дойдох да кръщавам с вода, за да може Израел да го познае.“

32 Тогава Йоан даде това свидетелство: „Видях Духа да се спуска от небето като гълъб и да остава върху него. 33 Самият аз все още не знаех кой е той, но Онзи, който ме изпрати да кръщавам с вода, ми каза: «Ще видиш Духа да се спуска и да остава върху някого. Той е този, който кръщава със Святия Дух.» 34 Аз видях това и свидетелствам, че той е Божият Син.“

Първите ученици на Исус

35 На следващия ден Йоан отново беше там с двама от учениците си. 36 Когато видя Исус да минава, той каза: „Вижте! Това е Божието Агне.“

37 Двамата ученика чуха думите му и тръгнаха след Исус. 38 Исус се обърна, видя ги как вървят след него и ги попита: „Какво търсите?“

Те му казаха: „ Рави (което в превод означава „Учителю“), къде живееш?“

39 „Елате и ще видите“ – отговори им той. Беше около четири часа. Те тръгнаха с Исус, видяха къде живее и останаха с него през този ден.

40 Единият от двамата мъже, които чуха думите на Йоан и последваха Исус, беше Андрей, братът на Симон Петър. 41 Той веднага намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месията. [m]“ (което в превод означава „Христос“ [n])

42 След това доведе Симон при Исус, който го погледна и каза: „Ти си Симон, синът на Йоан. Ще се наричаш Кифа.“ (което в превод означава „Петър“ [o])

43 На следващия ден Исус реши да отиде в Галилея. Намери Филип и му каза: „Последвай ме!“ 44 Филип беше от Витсаида, града, в който бяха родени Андрей и Петър. 45 Филип откри Натанаил и му каза: „Намерихме онзи, за когото Моисей пише в закона и за когото са писали пророците. Това е Исус от Назарет, синът на Йосиф.“

46 Натанаил попита: „Нима може нещо добро да дойде от Назарет?“

Филип отговори: „Ела и сам ще видиш.“

47 Исус видя запътилия се към него Натанаил и каза за него: „Този човек е истински израелтянин и може да му се вярва. [p]

48 Натанаил попита: „Откъде ме познаваш?“

Исус отговори: „Видях те, когато беше под смокиновото дърво, преди Филип да те повика.“

49 Тогава Натанаил каза: „Учителю, ти си Божият Син. Ти си царят на Израел.“

50 Исус отговори: „Ти повярва, само защото ти казах, че съм те видял под смокиновото дърво? Ще видиш още по-удивителни неща от това!“ 51 После добави: „Уверявам ви: ще видите небето да се разтваря и Божиите ангели да се издигат и спускат [q] върху Човешкия Син. [r]

Footnotes:

 1. Йоан 1:5 угаси Или: „разбере, схване“.
 2. Йоан 1:14 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава «светлина» и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е «величие» или «власт» и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
 3. Йоан 1:16 всичко, което е Синът Букв.: „От неговата пълнота“, вероятно „пълнотата на неговата благодат и истина.“ Вж. стих 14.
 4. Йоан 1:16 благословение след благословение Букв.: „благодат върху благодат“.
 5. Йоан 1:18 Единственият Син … разкри Или, по-буквално: „Единственият Бог, който е най-близо до Отца, ни го разкри.“ Според някои гръцки ръкописи: “Единственият Син е най-близо до Отца и ни го разкри.“
 6. Йоан 1:19 + левити Представители от рода на Левий, които помагат на юдейските свещеници в храма.
 7. Йоан 1:20 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 8. Йоан 1:21 + Илия Виден израелски водач и Божий пророк в продължение на 25 години до ок. 850 г. пр. Хр. По времето на Исус евреите са очаквали Илия да дойде отново, преди Месията. Вж. Мал. 4:5-6.
 9. Йоан 1:21 Пророкът Споменат още в 1:25. Вероятно се има предвид пророкът, който Бог ще изпрати. Вж. Втор. 18:15-19.
 10. Йоан 1:23 Исая 40:3
 11. Йоан 1:24 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 12. Йоан 1:25 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 13. Йоан 1:41 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
 14. Йоан 1:41 Христос „Помазаникът“ или Божият избраник.
 15. Йоан 1:42 Петър Гръцкото име „Петър“, както и арамейското „Кифа“ означават „камък“.
 16. Йоан 1:47 може да му се вярва Букв. «в когото няма коварство». В Стария Завет другото име на Израел, Яков, се обяснява с думи, които значат „коварство“, „измама“ или „хитрост“ – качества, с които е бил широко известен. Вж. Бит. 27:35,36.
 17. Йоан 1:51 Божиите … спускат Цитат от Бит. 28:12.
 18. Йоан 1:51 + Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes