A A A A A
Bible Book List

Йеремия 31 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възстановяване и благославяне на Ефрем и Юда

31 „В онова време, казва Господ, Аз ще бъда Бог на всичките родове на Израил и те ще бъдат Мой народ. Така казва Господ: ‘Народът, който оцеля от меча, ще намери милост в пустинята, когато Израил странства към своето място на почивка’.“ Господ ми се яви отдалече и рече: „Обикнах те с вечна любов, затова продължих да ти оказвам милост. Отново ще те съградя и ще бдеш съградена, девице Израилева, отново ще се украсяваш с цимбали и ще излизаш на хорото на онези, които се веселят. Отново ще насаждаш лозя по хълмовете на Самария; а онези, които са ги насаждали, ще се радват на плода им. Защото ще дойде ден, когато пазачите по Ефремовите планини ще викат: ‘Станете и да се изкачим на Сион при Господ, нашия Бог’.“

Защото така казва Господ: „Пейте с радост за Яков и славете събранието на народите. Оповестете, прославете и кажете: Спаси, Господи, Своя народ и остатъка от Израил. Ето Аз ще ги доведа от северната земя и ще ги събера от краищата на земята: слепи и сакати заедно с тях, бременни и родилки – голямо множество ще се върне тука. С плач ще дойдат, но ще ги поведа с утеха и ще ги доведа при водни потоци по равен път, по който няма да се спънат, защото съм Отец на Израил и Ефрем е Мой първороден.“ 10 Слушайте, народи, словото на Господ и разгласете по далечните острови, като казвате: „Който разпиля Израил, Той ще го върне, ще го събере и опази, както пастир – стадото си. 11 Защото Господ ще изкупи Яков, ще го избави от ръката на по-силния от него. 12 Те ще дойдат и ще тържествуват на височината Сион, и ще се стекат към благата Господни – към пшеницата, виното и маслиновото масло, към агнетата и добитъка. И душата им ще бъде като напоявана градина и няма да се измъчват вече. 13 Тогава девицата ще се весели на хорото, също младежите и старците заедно. И ще обърна скръбта им в радост, ще ги утеша и ще ги развеселя след тяхната скръб. 14 И ще нахраня душата на свещениците, Моят народ ще бъде наситен с Моите блага, казва Господ.“

15 Така казва Господ: „Глас се чува в Рама, писък и горчив плач. Рахил оплаква децата си и не иска да се утеши за тях, защото ги няма.“ 16 Така казва Господ: „Въздържай гласа си от ридания и очите си от сълзи, защото ще те възнаградя за твоите трудове, казва Господ; те ще се върнат от неприятелската страна. 17 Има и надежда за твоето бъдеще, казва Господ, и твоите синове ще се върнат в своите предели.

18 Наистина, чувам Ефрем да оплаква съдбата си: Ти ме наказа и бях наказан като неукротено теле. Върни ме при Тебе и ще се обърна, защото Ти, Господи, си мой Бог. 19 Когато бях върнат, аз съжалих и като бях доведен до вразумяване, удрях се по бедрото. Засрамих се и бях смутен, защото носих укора на младостта си. 20 Ефрем не Ми ли е скъп син? Не Ми ли е обична рожба? Защото колкото и да говоря против него, все още мисля за него. Затова се смущава душата Ми за него. Сигурно ще се смиля над него, казва Господ. 21 Постави си пътни знаци, отбележи си пътя със стълбове и насочи сърцето си към онзи път – към пътя, по който си ходила! Върни се, девице Израилева, върни се към тези твои градове. 22 Докога ще се скиташ насам-натам, дъще отстъпнице? Защото Господ ще извърши нещо ново на земята: жена ще обгърне с любов своя мъж.“

23 Така казва Господ Вседържител, Бог на Израил: „Когато променя съдбите им, отново ще казват тези думи в земята на Юдея и в градовете ѝ: ‘Господ да те благослови, жилище на правдата, свята планина!’ 24 И ще населяват Юдея заедно с всичките ѝ градове, земеделци и онези, които ходят със стада. 25 Защото ще дам сила на изнурената душа и ще наситя всяка изнемощяла душа.“ 26 След това се събудих и размислих – и моят сън ми беше приятен.

27 „Ето идват дни, казва Господ, когато ще засея дома на Израил и Юдея с човешко семе и със семе на добитък. 28 И както следях, за да изкоренявам и съкрушавам, да погубвам и разрушавам, така ще бдя над тях, за да градя и да насаждам, казва Господ. 29 В онези дни няма да казват повече: ‘Бащите ядоха кисело грозде, а зъбите на децата им изтръпнаха, 30 но всеки ще умира поради собствената си вина. Всеки човек, който яде кисело грозде, неговите зъби ще изтръпнат’.“

Нов завет

31 „Ето идват дни, казва Господ, и ще сключа нов завет с Израилевия дом и Юдовия дом; 32 не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя; онзи мой завет те престъпиха, въпреки че бях техен господар, казва Господ. 33 Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ: ще вложа вътре у тях Своя закон и ще го напиша в сърцата им. И ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ. 34 Тогава няма вече всеки да учи ближния си и всеки – брата си, като казват: ‘Познайте Господ!’, защото те всички ще Ме знаят – от малък до голям, казва Господ, защото ще простя беззаконията им и повече няма да си спомням греха им.“

35 Така казва Господ, Който дава слънцето за светлина денем и разпорежда луната и звездите за светлина нощем, Който надига морето и вълните му бушуват. Господ Вседържител е името Му. 36 „Ако тези наредби престанат да действат пред Мене, казва Господ, то и потомството на Израил ще престане да бъде Мой народ занапред.“ 37 Така казва Господ: „Ако може да се измери небето нагоре и основите на земята да се изследват надолу, то и Аз ще отхвърля цялото Израилево потомство за всичко, което извърши, казва Господ.“

38 „Ето идват дни, казва Господ, и градът ще бъде възстановен за слава на Господ – от кулата Хананел до ъгловите порти. 39 И землемерна връв ще се опъне към хълма Гареб, после ще завие към Гоа. 40 И цялата долина на труповете и на жертвената пепел, и всичките терасирани полета до потока Кедрон, до ъгъла на Конската порта на изток ще бъде вече свята на Господ, няма да се разруши и няма да се съсипе за вечни времена.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes