A A A A A
Bible Book List

Йеремия 26 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Пророк Йеремия против лъжепророците

Задържане на пророка под стража и освобождаването му

26 В началото на царуването на юдейския цар Йоаким, син на Йосия, Господ отправи към Йеремия това слово: „Така казва Господ: ‘Застани в двора на Господния дом и обяви към всичките юдейски градове, които идват на поклонение в дома на Господ, всичките думи, които ти заповядвам да им говориш. Не пропускай нито една дума! Може би ще се вслушат и всеки ще се отвърне от нечестивия си път, та да се разкая за бедствието, което Аз Самият възнамерявам да им сторя заради злодеянията им. И им речи: «Така казва Господ: Ако не Ме послушате и не постъпвате според закона Ми, който ви дадох, да се вслушвате в думите на Моите служители – пророците, които Аз ви изпращах постоянно, а вие не ги слушате, тогава ще направя този дом като Сило и името на този град – за проклинане от всички народи на земята»’!“

А свещениците, пророците и целият народ чуха Йеремия, който говореше тези думи в Господния дом. Когато Йеремия свърши да говори всичко, което Господ му беше заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците, пророците и всичките народни старейшини го грабнаха, като казваха: „Убийте го! Защо пророкува от името на Господ и казва: ‘Този дом ще стане като храма в Сило и този град ще бъде опустошен без обитатели’?“ И целият народ се струпа около Йеремия в Господния храм.

10 А когато юдейските първенци чуха тези думи, изкачиха се от царския дворец в Господния дом и седнаха при входа на Новата порта на Господния храм. 11 Тогава свещениците и пророците казаха на първенците и на целия народ: „Този човек заслужава смъртна присъда, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си.“

12 Тогава Йеремия каза на всички първенци и на целия народ: „Господ ме прати да пророкувам против този дом и против този град всичките думи, които чухте. 13 Затова сега поправете постъпките си и делата си и се вслушайте в гласа на Господ, вашия Бог. Тогава Господ ще отмени бедствието, което е изрекъл против вас. 14 А ето аз съм във вашите ръце. Правете с мене каквото смятате за добро и справедливо. 15 Но добре да знаете, че ако вие ме умъртвите, ще отговаряте за невинна кръв вие, градът и жителите му, защото наистина Господ ме изпрати да кажа всички тези думи на вас, за да чуете.“

16 Тогава първенците и целият народ казаха на свещениците и на пророците: „Този човек не заслужава смъртна присъда, защото ни е говорил в името на Господ, нашия Бог.“ 17 Тогава някои от старейшините на страната станаха и казаха на цялото събрание на народа: 18 „Михей Мораситецът беше пророкувал в дните на юдейския цар Езекия и казал на целия народ на Юдея: ‘Така казва Господ Вседържител: «Сион ще бъде разоран като нива и Йерусалим ще стане грамада от развалини, а храмовият хълм – като залесено оброчище»’.

19 Умъртвиха ли го затова юдейският цар Езекия и цяла Юдея? Не се ли уплаши царят от Господ и не Го ли моли, та Господ съжали за бедствието, което е изрекъл против тях? А ние ще навлечем на душите си голямо зло.“

Смъртта на пророк Урия

20 А имаше и друг човек, който пророкуваше в името на Господ – Урия, син на Шемая, от Кириат-Ярим. Той пророкуваше против този град и против тази страна, подобно на Йеремия. 21 И когато цар Йоаким и всички негови велможи, и всичките първенци чуха думите му, царят нареди да го умъртвят. А Урия, като чу, уплаши се, побягна и отиде в Египет. 22 Но цар Йоаким изпрати мъже в Египет: Елнатан, син на Ахбор, и други мъже с него; 23 и те изведоха Урия от Египет и го доведоха при цар Йоаким. Тогава той го уби с меч и хвърли трупа му в гробището за обикновените хора.

24 Обаче Ахикам, син на Шафан, закриляше Йеремия да не го предадат в ръцете на старейшините на народа, за да го убият.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes