A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 36 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възстановяване на Израил

Съд над поробителя на Израил

36 И ти, сине човешки, пророкувай към Израилевите планини и кажи: „Планини на Израил, чуйте словото на Господа! Така казва Господ Бог: ‘Тъй като неприятелят говори против вас «Аха! Аха!» И вечните високи места станаха наше притежание, ето защо пророкувай и кажи: Така говори Господ Бог: «Затова, че ви опустошиха и погълнаха, за да станете притежание на останалите народи, и се подхвърлихте на хорски злословия и клевети, поради това, Израилеви планини, чуйте словото на Господа Бога: Така говори Господ Бог на планините и на хълмовете, на клисурите и на долините, на опустелите развалини и на изоставените градове, които са станали плячка и за посмешище на останалите околни народи. Поради това казва Господ Бог: В разпалената Си ревност говорих против другите народи и против целия Едом, които с радост на сърце и с презрение в душата си присвоиха Моята земя като свое владение»’. Затова изречи пророчество за Израилевата земя и кажи на планините и хълмовете, на клисурите и долините: ‘Така говори Господ Бог: «Ето Аз изговорих това в Своята ревност и Своята ярост, защото вие понесохте укор от народите.» Поради това Господ Бог казва така: «Аз се заклех, че заобикалящите ви народи ще понесат сами своето безчестие»’.

Връщане на Израил

А вие, Израилеви планини, ще разлистите вашите клони и ще дадат плода си на Моя народ Израил, който скоро ще се върне. Защото, ето Аз съм на ваша страна. Тогава ще бъдете обработвани и засявани отново. 10 И ще заселя множество хора върху вас, целия дом Израилев. Градовете ви ще бъдат заселени и развалините застроени. 11 И ще заселя върху вас хора и животни, ще се увеличават и плодят. И ще ви населя, както беше преди, и ще направя да добрувате повече, отколкото преди, и ще познаете, че Аз съм Господ. 12 И Аз ще населя у вас пак хора, народе Мой Израил, и те ще ви владеят, и ще бъдеш тяхно наследство, и техните деца няма да бъдат бездетни.“

13 Така казва Господ Бог: „Понеже казват за тебе: ‘Ти си земя, която погубваш хора и правиш народа си бездетен’, 14 затова няма да погубваш вече хора и народа си да правиш бездетен – казва Господ Бог. 15 Тогава няма да допускам спрямо тебе упрек от народите и няма вече да понасяш народите да те подиграват. Няма да отнемаш повече децата на своя народ“ – казва Господ Бог.

Наказание за идолопоклонството

16 Тогава Господ отправи слово към мене: 17 „Сине човешки, когато израилтяните живееха в земята си, те я оскверниха със своите дела. Тяхното поведение пред Мене беше като месечна нечистота на жена. 18 Затова излях Своя гняв върху тях заради кръвта, която бяха пролели по тази страна, заради идолите си, с които бяха я омърсили. 19 Тогава ги разпръснах между народите и те бяха разпилени по страните. Аз ги осъдих заради тяхното поведение и според делата им. 20 А когато идваха при народите, при които отиваха, те оскверниха Моето свято име. Тогава се казваше за тях: ‘Това е народът на Господа, а трябваше да напуснат страната.’ 21 Пожалих обаче за святото Си име, което израилтяните бяха обезславили между народите, при които бяха дошли.

Сам Господ ще събере пръснатите

22 Поради това кажи на израилтяните: ‘Така казва Господ Бог: «Аз няма да направя това заради тебе, Израилеви доме, но заради Своето свято име, което омърсихте между народите, където сте отишли. 23 И ще осветя великото Си име, обезславено при народите, сред които го обезславихте, и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Господ Бог, когато проявя Своята святост пред очите им. 24 Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа във вашата земя. 25 Тогава ще ви поръся с чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от вашите идоли. 26 И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа у вас, и ще отстраня вашето каменно сърце, и ще ви дам сърце от плът. 27 И ще вложа у вас Своя Дух и ще направя да постъпвате според Моите заповеди, и ще спазвате и изпълнявате Моите наредби. 28 Тогава ще заживеете на земята, която съм дал на предците ви, и вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог. 29 И ще ви избавя от всичките ви нечистотии и като повикам житото, ще го умножа и няма да ви изпратя повече глад. 30 И ще умножа плода на дърветата и плодородието на полето, за да не понасяте занапред присмех от народите поради глад. 31 Тогава ще си припомните своите зли постъпки и недобри дела, ще почувствате отвращение от себе си заради вашите беззакония и поради мерзостите си. 32 Не правя това заради вас, казва Господ Бог, нека ви бъде известно. Засрамете се и почервенейте заради постъпките си, доме Израилев»’.“

Възстановяване на градовете и земеделието; умножение на населението

33 Така казва Господ Бог: „В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя да се заселят вашите градове отново и развалините да бъдат застроени. 34 И пак ще бъде обработвана опустошената земя, която е била пуста пред очите на всеки, който преминаваше. 35 Тогава ще казват: ‘Тази запустяла земя стана като Едемската градина и тези разрушени, запустели и разорени градове са укрепени и заселени.’ 36 Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, изградих разрушеното и засадих запустялото. Аз, Господ, изговорих това и извърших.“

37 Така казва Господ Бог: „Още повече ще подтикна Израилевия дом да Ме търси да сторя това: да ги умножа като стадо. 38 Както стадото в празнично време изпълва Йерусалим за жертвоприношения, така човеците ще изпълнят запустелите градове и ще познаят, че Аз съм Господ.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes