A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 18 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възмездие за отделния човек

18 След това Господ отправи към мене слово: „Защо използвате за израилската земя тази поговорка, като казвате: ‘Бащите ядоха кисело грозде, а зъбите на децата скоминясаха.’ Жив съм Аз, казва Господ Бог, вече никога няма да употребявате тази поговорка в Израил. Ето животът на всички е Мой. Както животът на бащата, така и животът на сина са Мои. Онзи, който съгреши, той ще умре.

Ако човек е праведен и върши това, което е праведно и справедливо: не яде жертвено на планините; не издига очите си към идолите на Израилевия дом; не осквернява жената на своя ближен и не се доближава до жена си, когато има месечно течение. Ако човек не използва никого – връща на длъжника взетото в залог; не извършва грабежи; дава хляба си на гладния и покрива голия с дреха; не заема с лихва и не взема с лихва; въздържа се от неправда и съдейства за правилно отсъждане между хората; живее според Моите заповеди и пази Моите разпоредби, като постъпва почтено, – той е праведен! Той непременно ще живее, казва Господ Бог.

10 Но ако стане баща на син насилник, който пролива кръв, който извършва някои от тези неща, 11 въпреки че самият не е вършил никое от тях, а вместо това яде жертвено по планини; осквернява жената на ближния си; 12 потиска беден и нуждаещ се; извършва насилие, не връща залога и издига очите си към идолите; върши мерзост; 13 заема с лихва и взема с лихва. Ще живее ли той? Няма да живее! Който извършва всички тези мерзости, той непременно ще умре! Кръвта му ще бъде върху него.

14 Но ако той стане баща на син, който вижда всичките грехове, които баща му върши, който е внимателен и не постъпва по същия начин – 15 не яде жертвено по планините, не издига очите си към идолите на Израилевия дом; не осквернява жената на ближния; 16 ако човек не потиска никого – не взема залог и не върши грабежи; дава хляба си на гладния и покрива голия с дреха; 17 удържа ръката си спрямо бедния; не взема лихва, нито извлича печалба, изпълнява Моите разпоредби и живее според Моите закони, – той няма да умре за вината на своя баща! Той непременно ще живее! 18 А баща му, ако е извършвал грабителство, ако е ограбвал своя брат, ако е вършил, което не е добро сред народа си – ето той ще умре поради своята вина!

19 Но вие казвате: ‘Защо синът не носи вината на баща си?’ Щом синът е постъпвал законно и справедливо и е спазвал всички Мои заповеди, и ги е изпълнявал – той непременно ще живее! 20 Онзи, който съгрешава, той ще умре! Синът не носи вината на баща си, нито бащата носи вината на сина си. Праведността на праведния ще бъде вменена единствено на него, а беззаконието ще тегне върху беззаконника.

21 Но ако беззаконникът се отвърне от всичките си грехове, които е извършил, и спазва всичките Ми заповеди, и върши това, което е праведно и справедливо, той непременно ще живее! Няма да умре! 22 Всички негови прегрешения, които е сторил, няма да му бъдат вменени. Поради неговите праведни постъпки, които е извършил, той ще живее. 23 Искам ли смъртта на беззаконника, казва Господ Бог? Не предпочитам ли по-скоро той да се отвърне от своите пътища и да живее? 24 Но ако праведният се отвърне от правдата и стори беззаконие, като върши всичките мерзости, които прави беззаконникът, ако постъпва по този начин, ще живее ли? Всичките му праведни дела, които е сторил, няма да бъдат взети предвид. Заради вероломството си, което е сторил, и поради прегрешенията, които е извършил, той непременно ще умре!

25 Но вие казвате: ‘Постъпката на Господа не е справедлива!’ Чуй сега, Израилеви доме! Постъпката Ми ли не е справедлива? Не са ли вашите действия неправилни? 26 Ако праведен се отвърне от праведността си и извърши беззаконие, той ще умре поради своите действия; поради своето беззаконие, което е сторил, той ще умре. 27 Но ако беззаконник се отвърне от греховността си, която е извършил, и стори това, което е праведно и справедливо, той ще запази живота си. 28 Защото той е разбрал и се е отвърнал от всичките си престъпления, които е извършил. Той непременно ще живее! Няма да умре! 29 Но Израилевият род казва: ‘Постъпката на Господа не е справедлива!’ Не са ли Моите постъпки прави, Израилеви роде? Не са ли твоите постъпки тези, които не са прави?

30 Затова, Израилеви роде, Аз ще ви съдя, всеки според неговите постъпки, казва Господ Бог. Разкайте се и се отвърнете от всички ваши прегрешения, за да не бъде беззаконието пречка за вас. 31 Отхвърлете от себе си всичките си простъпки, които извършихте против Мене, и ще си направите ново сърце и нов дух. Защо да умрете, Израилеви роде? 32 Защото Аз не искам смъртта на никого“, казва Господ Бог. „Затова, отвърнете се и живейте.“

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes