A A A A A
Bible Book List

Йезекиил 11 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Присъда над беззаконните съветници

11 Тогава Духът ме вдигна и ме доведе при източната порта на Господния храм. И ето при входа на портата имаше двадесет и петима мъже. Между тях видях Яазания, син на Азур, и Фелатия, син на Ванея, висши служители. И Той ми каза: „Сине човешки, тези са мъжете, които са замислили беззаконие и дават лош съвет в този град. Те казват: ‘Още не е време да градим домове. Градът е котел, а ние сме месото.’ Затова пророкувай против тях! Пророкувай, сине човешки!“

Тогава Господният Дух слезе върху мене и ми каза: „Кажи: ‘Така казва Господ: «Това е, което мислите, Израилев доме. Аз зная мислите, които ви идват наум. Погубихте мнозина в този град и напълнихте улиците му с убити.» Затова така казва Господ Бог: «Убитите от вас, които поставихте сред него, те са месото, а той е котелът. Но Аз ще ви изведа от него. Бояхте се от меча и Аз ще изпратя върху вас меч», казва Господ Бог. «И ще ви изведа от града и ще ви предам в ръцете на чужденци. И ще ви наложа наказания. 10 От меч ще паднете. В израилските предели ще ви съдя и ще познаете, че Аз съм Господ. 11 Градът няма да стане за вас котел и вие няма да бъдете месото в него. В израилските предели ще ви съдя, 12 за да узнаете, че Аз съм Господ, защото не постъпвахте според Моите предписания и Моите решения не изпълнявахте. Вместо това постъпвахте според разпоредбите на околните народи»’.“

13 И ето когато пророкувах, Фелатия, синът на Ваней, умря. Тогава паднах по очи и извиках с висок глас: „Ах, Господи Боже, нима докрай ще унищожиш остатъка на Израил?“

Бог ще възстанови Израил

14 И Господ отправи слово към мене: 15 „Сине човешки, всички твои братя, сродниците ти и целият Израилев дом са онези, за които йерусалимските жители казват: ‘Бъдете далече от Господа! Тя е наша. Земята ни е дадена да я владеем.’ 16 Затова кажи: ‘Така казва Господ Бог: «Наистина ги прогоних сред народите; и наистина ги разсеях по различни страни. Аз ще стана за тях за малко време светилище по страните, където отидоха».’ 17 Затова кажи: ‘Така казва Господ Бог: «Ще ви събера от народите и ще ви прибера от страните, по които бяхте разсеяни. И ще ви дам Израилевата земя. 18 И ще дойдат там и ще изхвърлят от нея всичките отвратителни неща и всичките ѝ мерзости. 19 Тогава ще им дам едно-единствено сърце и ще вложа у тях нов дух. Ще премахна от тяхното тяло каменното сърце и ще им дам сърце от плът, 20 за да постъпват според Моите предписания, да пазят Моите решения и да ги изпълняват. И ще бъдат Мой народ, а Аз ще бъда техен Бог. 21 А що се отнася до онези, чието сърце следва техните отвратителни неща и мерзости, ще стоваря тяхните постъпки върху техните глави», казва Господ Бог’.“

22 Тогава херувимите разпериха крилата си и колелата им бяха до тях. И славата на Израилевия Бог се носеше отгоре над тях. 23 И Господнята слава се издигна от средата на града и спря над планината, която е на изток от града. 24 И Духът ме повдигна и ме понесе във видение чрез Божия Дух обратно към Халдея, при откараните в плен. И видението, което видях, се вдигна от мене, 25 и аз предадох на пленниците всичките думи на Господа, които Той ми откри.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes