A A A A A
Bible Book List

Исаия 2 Bulgarian Bible (BULG)

Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

Бог ще седи между народите, И ще решава между племената; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да вдигне нож, Нито ще се учат вече на война.

Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха с обичаи от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им;

И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова което, самите им пръсти направиха;

И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

10 Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страх от Господа, И поради славата на Неговото величие.

11 И гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12 Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде Против всеки горделив и надменен човек , И против всичко, което се надига, (и ще се унижи)

13 Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

14 Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

15 Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

16 Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

17 Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността му ще се унищожи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18 И идолите съвсем ще изчезнат,

19 И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Ме, Когато стане да разтърси земята.

20 В оня ден човека ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

21 За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?

Исаия 2 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

Словото, което се откри на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим:

В послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от <всичките> хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.

И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

<Бог> ще съди между народите, И ще решава между много племена; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война.

Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.

Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха <с обичаи> от изток, И станаха предвещатели като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.

И земята им се напълни със сребро и злато, Та няма край на съкровищата им; Напълни им се земята и с коне, Та няма край на колесниците им;

И напълни се земята им с идоли; Поклониха се на делата на своите си ръце, И онова, което самите им пръсти направиха;

И наведе се долният човек, И сниши се големец; Затова недей им прощава.

10 Влез в скалата и скрий се в пръстта Поради страха от Господа, И поради славата на Неговото величие.

11 Гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

12 Защото ще има ден, <когато> Господ на Силите <ще бъде >Против всеки горделив и надменен <човек, >И против всичко, което се надига, (и ще се унижи),

13 Против всичките ливански кедри, високи и издигнати, И против всичките васански дъбове,

14 Против всичките високи планини, И против всичките възвишени бърда,

15 Против всяка висока кула, И против всяка укрепена стена,

16 Против всичките тарсийски кораби, И против всичко що е приятно да се гледа.

17 Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността ще се унижи; А само Господ ще се възвиси в оня ден.

18 И идолите съвсем ще изчезнат,

19 И човеците ще влязат в пещерите на скалите И в дупките на земята, Поради страха от Господа, и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

20 В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите Сребърните идоли и златните идоли, Които си е направил за да им се кланя,

21 За да влезе в канаристите подземия И в пукнатините на скалите, Поради страха от Господа и поради славата на величието Му, Когато стане да разтърси земята.

22 Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes