A A A A A
Bible Book List

Иисус Навин 13 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Разделяне на Обетованата земя между израилевите племена

Разделяне на Източен Ханаан

13 Когато Иисус достигна до дълбока старост, Господ му каза: „Макар че ти достигна до дълбока старост, още много земя остава да се овладее. Тази е земята, която остава: всички области на филистимците и на гешуритите. От Сихор, който е на изток от Египет, до границата на Екрон на север, която се смята за ханаанска: има петима филистимски владетели – на Газа, Азот, Аскалон, Гет и Екрон; също и на евейците на юг. Цялата земя на ханаанците, т.е. от Меара, която принадлежи на сидонците, до Афек, до аморейските граници, и земята на гиблитите, и на целия Ливан на изток, от Ваал-Гад под Хермон до входа на Лебо-Хамат. Всички жители на хълмистата страна от Ливан до Мисрефот-Майм, всички сидонци ще ги изгоня пред Израилевите синове. А ти я раздели на израилтяните за наследствен дял, както ти заповядах. Сега раздели тази земя като наследствен дял на деветте племена и на половината Манасиево. От Йордан до голямото море на запад я дай, голямото море ще е граница.“

Рувимовото и Гадовото, и другата половина на Манасиевото племе бяха вече получили своя дял, който Мойсей им беше дал отвъд Йордан на изток: от Ароер при края на долината на поток Арнон и града по средата на потока, и цялата равнина на Медева до Дивон, 10 и всичките градове на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон, до предела на амонските синове; 11 също и Галаад, и Гесурската и Маахската област, и цялата планина Хермон, и цял Васан до Салха, 12 цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Аштарот и Едреи. Той беше от остатъка на рефаимците. Мойсей ги порази и прогони. 13 Но Израилевите синове не изгониха жителите на Гешур и Мааха, и гешурците и маахците живеят сред Израил до днес. 14 Само на Левиевото племе той не даде наследствен дял; всеизгарянията, принасяни на Господ, Израилевия Бог, са негов дял, както му беше казал Господ[a].

15 Мойсей даде наследства на племето на рувимците според техните родове – 16 тяхната граница беше Ароер, при края на долината на поток Арнон, и града по средата на потока, включително цялата равнина около Медева; 17 Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамот-Ваал, Бет-Балмеон, 18 Яса, Кедемот, Мофаат, 19 Кириатаим, Сивма, Церет-Хашахар на планината Емек, 20 Бет-Пеор, Ашдод-Хаписга и Бет-Хайешимот; 21 и всичките градове в равнината, т.е. цялото царство на аморейския цар Сихон, който царуваше в Есевон и когото Мойсей уби; мадиамските вождове Евия, Рекем, Цур, Хур и Рева – Сихонови старейшини, които обитаваха страната, 22 и предсказвача Валаам, Веоров син, израилтяните убиха с меч, наред с онези вече убити. 23 Това е наследственият дял на рувимците според родовете им: градовете и техните села.

24 Мойсей даде дял и на Гадовото племе – на Гадовите синове според родовете им. 25 Областта им беше Язер и всички галаадски градове, т.е. половината от земята на амонските синове до Ароер, който е близо до Рава, 26 и от Есевон до Рамат-Мицпе и Ветоним; и от Маханаим до границите на Давир; 27 и в долината Бет-Харам, Бет-Нимра, Сукхот и Цафон; остатъка от царството на есевонския цар Сихон с Йордан като негова граница до края на Генисаретското езеро отвъд Йордан на изток. 28 Това е наследственият дял на Гадовите синове според родовете им: градовете и селата им.

29 Мойсей даде дял и на половината Манасиево племе според родовете им. 30 Пределът им беше от Маханаим, целият Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките Яирови селища във Васан – шестдесет града. 31 Половината от Галаад, включително Аштарот и Едреи, градове в царството на Ог във Васан бяха дадени на синовете на Махир, Манасиевия син – т.е. на половината Махирови синове според родовете им.

32 Това даде за наследствен дял Мойсей отвъд Йордан в Моавските равнини, източно от Йерихон. 33 Но на Левиевото племе Мойсей не даде дял – Господ, Израилевият Бог, Той е техен дял, както им обеща.

Footnotes:

  1. 13:14 В Септуагинта е добавено: „Това е разделението, което Мойсей извърши за израилтяните в Моавските полета отвъд Йордан срещу Йерихон“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes