A A A A A
Bible Book List

Изход 7 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Тогава Господ каза на Мойсей: „Ето Аз те определих да бъдеш като Бог пред фараона; а брат ти Аарон ще бъде твой говорител. Ти ще говориш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израилтяните от земята си. Но Аз ще направя упорито сърцето на фараона и ще умножа Своите знамения и Своите чудеса в Египет. Фараонът няма да ви послуша. Затова Аз ще наложа ръката Си върху Египет и със силен наказателен съд ще изведа от Египет Своето войнство, Своя народ, израилтяните. Тогава египтяните ще разберат, че Аз съм Господ, когато простра за възмездие ръката Си върху Египет и изведа израилтяните изсред тях.“ Мойсей и Аарон постъпиха така, както им възложи Господ. Мойсей беше на осемдесет, а Аарон на осемдесет и три години, когато започнаха да преговарят с фараона.

Първо бедствие: вода, превърнала се в кръв

Господ каза на Мойсей и Аарон: „Ако фараонът ви нареди: ‘Направете чудо’, тогава ти кажи на Аарон: ‘Вземи тоягата си и я хвърли пред фараона.’ Тя ще се превърне в змия.“ 10 Мойсей и Аарон дойдоха при фараона и постъпиха така, както бе заповядал Господ. Аарон хвърли тоягата си пред фараона и пред служителите му и тя се превърна в змия. 11 Тогава фараонът повика мъдреците и жреците заклинатели; и влъхвите на Египет извършиха същото с магиите си: 12 всеки от тях хвърли тоягата си и те се превърнаха в змии; но Аароновата тояга погълна техните тояги. 13 Фараоновото сърце се оказа упорито и той не ги послуша да извърши това, което Господ бе наредил.

14 След това Господ каза на Мойсей: „Сърцето на фараона е така упорито, че той отказва да пусне народа. 15 Отиди рано сутринта при фараона. Когато той излезе при водата, ти застани на пътя му, при брега на река Нил. Вземи в ръка тоягата, която се беше превърнала в змия, 16 и му извести: ‘Господ, Бог на евреите, ме изпрати да ти кажа: Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба в пустинята’; но ето досега ти не се вслуша. 17 Така говори Господ: ‘По това ще разбереш, че Аз съм Господ: Ето с тази тояга, която е в ръката ми, ще ударя по водата, която е в Нил, и тя ще се превърне в кръв. 18 Рибите в Нил ще измрат, реката ще се вмирише, и египтяните ще се гнусят да пият вода от Нил’.“

19 Тогава Господ каза на Мойсей: „Кажи на Аарон: ‘Вземи тоягата си и простри ръката си върху водите на египтяните: върху техните речни ръкави и канали, върху техните блата и всяка водна повърхност, за да се превърнат в кръв, и ще има кръв по цялата египетска земя, даже в дървените и каменните съдове’.“ 20 Мойсей и Аарон направиха, както Господ заповяда. Аарон вдигна тоягата си и удари по водата на Нил пред очите на фараона и на служителите му, и всичката вода в Нил се превърна в кръв. 21 Рибата в Нил измря и Нил засмърдя така, че египтяните не можеха да пият вода от Нил. Навсякъде в египетската земя имаше кръв. 22 Но и египетските влъхви извършиха същото с магиите си. Сърцето на фараона се оказа упорито и той не ги послуша, както предварително бе казал Господ. 23 Фараонът се завърна в своя дворец, без сърцето му да се трогне. 24 Всички египтяни копаха около Нил, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият нилска вода. 25 Така изминаха седем дена, откакто Господ порази Нил.

Второ бедствие: жаби

26 [a] Господ пак говори на Мойсей: „Отиди при фараона и му кажи: ‘Така казва Господ: Пусни Моя народ, за да Ми извърши служба. 27 Ако ти откажеш да го пуснеш, ето Аз ще поразя цялата ти страна с жаби: 28 Нил ще загъмжи от жаби. Те ще излязат и ще наскачат в твоята къща, в твоята спалня, в леглото ти, в къщите на твоите служители и на твоите поданици, в пещите ти и в нощвите ти; 29 върху тебе, върху твоя народ и върху всичките ти служители ще наскачат жаби’.“

Footnotes:

  1. 7:26 В Синодалната и Цариградската Библия 7:26 сл. е 8:1 сл.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes