A A A A A
Bible Book List

Изход 6 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

А Господ отговори на Мойсей: „Сега ще видиш какво ще направя пред фараона. Принуден от силна ръка, той ще ги пусне. Да, принуден от силна ръка, той ще ги прокуди от земята си.“

Бог говори още на Мойсей с думите: „Аз съм Господ. Аз се явявах на Авраам, Исаак и Яков с името ‘Всемогъщ Бог’. Но с името Си ‘Господ’ не съм им бил познат. С тях Аз сключих Своя завет, за да им дам ханаанската земя, земята на тяхното странстване, в която те обитаваха като чужденци. По-нататък Аз чух стенанията на израилтяните, които египтяните принуждаваха на робски труд, и си спомних за Своя завет. Затова възвести на израилтяните: ‘Аз съм Господ и ще ви избавя от египетския принудителен труд, ще ви избавя от египетското робство и ще ви изкупя с простряна за възмездие ръка и със силен наказателен съд. Ще ви превърна в Свой народ, ще ви бъда Бог и ще разберете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви избави от египетския робски труд; и ще ви въведа в земята, за която Аз с клетва обещах да я дам на Авраам, Исаак и Яков. Аз, Господ, ще ви я дам за наследство.’“ Така говори Мойсей на израилтяните, но от малодушие и поради тежкия робски труд те не послушаха Мойсей.

10 Тогава Господ заповяда на Мойсей: 11 „Отиди, кажи на фараона, египетския цар, да пусне израилтяните от страната си.“ 12 А Мойсей отговори пред Господа с думите: „Ето израилтяните вече не ме слушат. Как тогава ще ме послуша фараонът? При това аз трудно говоря.“ 13 Но Господ говори на Мойсей и Аарон и ги изпрати при фараона със заповед да изведат израилтяните от египетската земя.

Родословие на Мойсей и Аарон

14 Ето родоначалниците на поколенията им: синовете на Рувим, първороден син на Израил, бяха: Ханох, Фалу, Хеврон и Харми – това са поколенията на Рувим. 15 Синовете на Симеон: Йемуил, Ямин, Охад, Яхин, Цохар и Саул, син на ханаанката – това са поколенията на Симеон. 16 Ето имената на синовете на Левий според родовете им: Гирсон, Каат и Мерари. А годините на живота на Левий бяха сто тридесет и седем. 17 Синовете на Гирсон бяха: Ливни и Шимей с поколенията им. 18 Синовете на Каат бяха: Амрам, Ицхар, Хеърон и Узиил. А годините на живота на Каат бяха сто тридесет и три. 19 Синовете на Мерари бяха: Махли и Муши. Това са поколенията на Левий според родовете им. 20 Амрам взе за жена леля си Йохаведа и тя му роди Аарон и Мойсей[a]. А годините на живота на Амрам бяха сто тридесет и седем. 21 Синовете на Ицхар бяха: Корей, Нефег и Зихри. 22 Синовете на Узиил бяха: Мисаил, Елцафан и Ситри. 23 Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря на Аминадав, сестра на Наасон, и тя му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 24 Синовете на Корей бяха: Асир, Елкана и Авиасаф – това са поколенията на Корей. 25 Елеазар, син на Аарон, взе за жена една от дъщерите на Футиил и тя му роди Финеес. Това са родоначалниците на поколенията на Левий според родовете им.

26 Това са Аарон и Мойсей, на които Господ заповяда: „Изведете израилтяните от Египет и водете родовите групи.“ 27 Именно те двамата говориха на фараона, египетския цар, за да изведат израилтяните от Египет; това са Мойсей и Аарон.

Господ отново изпраща Мойсей

28 Тогава, когато Господ говори на Мойсей в египетската земя, 29 Той каза на Мойсей: „Аз съм Господ. Обяви пред фараона, египетския цар, всичко, което ти възлагам.“ 30 А Мойсей възрази на Господа: „Но аз трудно говоря, как ще ме послуша фараонът?“

Footnotes:

  1. 6:20 В Септуагинта е добавено: „и сестра им Мариам“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes