A A A A A
Bible Book List

Изход 33 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Възстановяване на Завета на Бога с Израил

33 След това Господ каза на Мойсей: „Тръгни, потеглете оттук ти и народът, който изведе от Египет. Отиди в земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков с думите: ‘На твоето потомство ще я дам.’ Пред тебе ще изпратя Ангел и ще прогоня ханаанци, аморейци, хетейци, ферезейци, евейци и йевусейци. [a] В земята, където текат мляко и мед; защото Аз няма да вървя между вас, за да не ви изтребя по пътя, понеже сте твърдоглав народ.“

Когато народът чу тези тежки думи, изпадна в покруса и никой не си постави украшенията. Защото Господ бе казал на Мойсей: „Кажи на израилтяните: ‘Вие сте твърдоглав народ. Ако тръгна между вас, в един миг ще ви довърша. А сега, махнете от себе си украшенията. Аз ще видя какво да правя с вас’.“ Израилтяните махнаха украшенията си при планината Хорив.

А Мойсей взе скинията, разположи я извън лагера и я нарече скиния на събранието. Всеки, който търсеше Господа, идваше в скинията на събранието, която се намираше извън лагера. Когато Мойсей излизаше, за да отиде в скинията, целият народ ставаше на крак и всеки стоеше пред входа на шатрата си и гледаше след Мойсей, докато влезе в скинията. Щом Мойсей влизаше в скинията, облачният стълб слизаше и заставаше при входа на скинията. Тогава Той[b] говореше с Мойсей. 10 Когато целият народ виждаше облачния стълб да стои при входа на скинията, всички ставаха на крак и всеки се покланяше при входа на шатрата си. 11 Тогава Господ говореше лице в лице с Мойсей, като човек с приятеля си. Когато Мойсей се връщаше в лагера, неговият служител младежът Иисус, син Навинов, не се отдалечаваше от скинията.

12 Мойсей каза на Господа: „Ето Ти ми заповядваш: ‘Предвождай този народ’, а не си ми открил кого ще изпратиш с мене, въпреки че беше ми казал: ‘Тебе Аз те познавам по име и ти придоби Моето благоволение.’ 13 Ако съм придобил Твоето благоволение, то открий ми, моля Ти се, пътя Си, за да Те позная, за да придобия Твоето благоволение. Помисли, че тези хора са Твой народ.“ 14 Господ отговори: „Моето присъствие ще те придружава и Аз ще те въведа в мястото на покоя.“ 15 Мойсей Му възрази: „Ако Твоето присъствие не дойде[c], то изобщо не ни извеждай оттук. 16 Защото по какво ще се разбере, че аз и Твоят народ сме придобили Твоето благоволение, ако не по това, че Ти ще потеглиш с нас? Тогава аз и Твоят народ ще се отличаваме от всеки друг народ, който се намира на земята.“ 17 В отговор Господ каза на Мойсей: „Също и това, за което ти се помоли, Аз ще извърша, защото ти придоби Моето благоволение и Аз те познавам по име.“

18 Мойсей помоли: „Покажи ми славата Си.“ 19 Господ отговори: „Аз ще направя да мине пред тебе цялото Ми великолепие и ще възглася по име: ‘Яхве е пред тебе.’ Ще проявя милост към този, към когото ще проявя, ще съжаля този, когото ще съжаля.“[d] 20 А после добави: „Не можеш да видиш лицето Ми, защото човек не може да Ме види и да остане жив.“ 21 Господ каза още: „Ето място при Мене. Застани на тази скала. 22 Когато минава славата Ми, Аз ще те поставя в скален процеп и ще те закрия с ръката Си, докато премина. 23 Когато вдигна ръката Си, ти ще Ме видиш от обратната страна. Но Моето лице не може да бъде видяно.“

Footnotes:

  1. 33:3 В Септуагинта 33:3 започва по следния начин: „Той ще ви въведе“.
  2. 33:9 В някои преводи: „Господ“.
  3. 33:15 В Септуагинта е добавено: „с нас“.
  4. 33:19 В някои преводи: „Ще проявя милост към този, който е за помилване, ще съжаля този, който е за съжаляване“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes