A A A A A
Bible Book List

Изход 29 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Посвещение на свещениците

29 Ето какво ще трябва да извършиш над тях, за да ги осветиш, за да Ми служат като свещеници: Вземи едно теле от едрия добитък и два овена без недостатък, както и безквасни хлябове, безквасни пити, замесени с маслиново масло, и безквасни питки, намазани с маслиново масло. От пшенично брашно да ги направиш. В една кошница ги постави и ги донеси в нея заедно с телето и двата овена. Доведи тогава Аарон и синовете му при входа на скинията на събранието и ги умий с вода. След това вземи одеждите и облечи Аарон с хитона и с връхната одежда, с ефода и нагръдника, и го препаши с пояса върху ефода; на главата му постави кидар, а на кидара прикрепи венеца на светинята. Вземи миро за помазване, излей го на главата му и го помажи. Доведи тъй също и синовете му и ги облечи с хитони. Препаши с пояси Аарон и синовете му, постави им превръзките за главата и тогава свещенството ще бъде тяхно според вечната наредба. Така да връчиш свещенството на Аарон и синовете му.

Видове жертви

10 Тогава докарай телето пред скинията на събранието, а пък Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на телето. 11 След това заколи телето пред Господа при входа на скинията на събранието. 12 Вземи кръв от телето и с пръст помажи роговете на жертвеника, а всичката кръв излей в основата на жертвеника. 13 Вземи всичката тлъстина, която обвива вътрешностите, булото от черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им – всичко това изгори на жертвеника, 14 а месото на телето, неговата кожа и нечистотиите изгори на огън извън лагера – това е жертва за грях.

15 След това вземи единия овен, Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена. 16 Заколи овена, вземи кръвта му и поръси жертвеника от всички страни. 17 Разсечи овена на късове, измий вътрешностите му и бутовете му, като ги поставиш върху разсечените му късове и върху главата му. 18 Изгори целия овен върху жертвеника: това е всеизгаряне, посветено на Господа, приятно благоухание, жертва чрез огън пред Господа.

19 Тогава вземи и другия овен, Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена. 20 Заколи овена, вземи от кръвта му и помажи края на дясното ухо на Аарон и края на дясното ухо на синовете му, както и палеца на дясната им ръка и палеца на десния им крак; с кръвта да поръсиш жертвеника от всички страни. 21 Вземи от кръвта, която е на жертвеника, и от мирото за помазване и поръси Аарон и одеждите му, както и синовете му и одеждите на синовете му с него. Така ще бъдат осветени той и одеждите му, синовете му и одеждите им с тях.

22 След това вземи от овена тлъстината, опашката и тлъстината, която обвива вътрешностите, булото от черния дроб, двата бъбрека с тлъстината по тях, дясната плешка, 23 един кръгъл хляб, една омесена с маслиново масло питка и една безквасна пита от кошницата, която е пред Господа. 24 Всичко това сложи върху ръцете на Аарон и върху ръцете на синовете му и го принеси с полюшване пред Господа. 25 Вземи ги от ръцете им и ги изгори върху жертвеника с всеизгарянето, за благоухание пред Господа – това е жертва, посветена на Господа.

26 Вземи гърдите от овена на посвещението, който е за Аарон, и ги донеси с полюшване пред Господа – и това ще бъде твой дял. 27 Също освети гърдите от приноса, които бяха полюлени, и плешката на възношението, която бе възнасяна, от овена на посвещението, който е за Аарон и за синовете му. 28 Това да бъде за Аарон и за синовете му вечен дял от израилтяните, понеже това е възношение. Това възношение трябва да бъде от израилтяните при примирителните жертви; тяхното възношение трябва да бъде за Господа.

29 А свещените одежди, които са за Аарон, да преминат след него на синовете му, за да бъдат помазвани в тях и да се посвещават в свещенство. 30 Седем дена да се облича с тях свещеник от синовете му, който го замества и който влиза в скинията на събранието, за да служи в светилището.

31 Вземи овена на посвещението и свари месото му на свято място. 32 Аарон и синовете му да ядат месото на този овен и хляба от кошницата при вратата на скинията на събранието, 33 понеже чрез това е извършено очистване, за да бъдат посветени в свещенство и за да бъдат осветени. Чужденец не бива да яде това, защото е светиня. 34 Ако от месото на посвещението и от хляба нещо остане до сутринта, изгори този остатък в огън; това не трябва да се яде, понеже е свято.

35 С Аарон и със синовете му постъпи във всичко така, както ти заповядах; седем дена наред ги посвещавай. 36 Всеки ден принасяй теле за грях за очистване, извършвай и жертва за грях върху жертвеника за очистване на самия жертвеник и го помажи, за да бъде осветен. 37 Седем дена очиствай жертвеника и го освети, и жертвеникът ще бъде пресвят – всичко, което се докосне до жертвеника, ще се освети.

38 Ето какво ще принасяш върху жертвеника: по две едногодишни агнета всеки ден, постоянно. 39 Едното агне принасяй сутрин, а другото агне вечер, 40 заедно с една десета ефа пшенично брашно, смесено с четвърт ин най-добро маслиново масло, а за възлияние – четвърт ин вино, за едното агне. 41 Другото агне принасяй вечер: с принос от брашно, както сутрешния принос, и със същото възлияние го принасяй за приятно благоухание, за жертва, посветена на Господа. 42 Това да бъде постоянно всеизгаряне във всичките ви поколения при вратата на скинията на събранието пред Господа, където ще ви се явявам, за да говоря с тебе; 43 там ще се явявам на израилтяните и това място ще се освещава чрез Моята слава. 44 Аз ще осветя скинията на събранието и жертвеника; ще осветя Аарон и синовете му, за да Ми бъдат свещеници. 45 Ще обитавам между израилтяните и ще им бъда Бог, 46 и те ще познаят, че Аз съм Господ, техен Бог, Който ги изведох от Египет, за да обитавам сред тях. Аз съм Господ, техният Бог.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes