A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 5 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Вие сте Божии деца, които той обича. Затова се старайте да бъдете като него и живейте в любов, както и Христос ни обикна и даде живота си за нас, като се принесе в благоуханна жертва пред Бога.

Сред вас не трябва дори и да се говори за сексуални грехове, всякакъв вид морална нечистота и алчност, както е редно за святи хора. Нито трябва да се чуват срамни думи, глупави приказки или мръсни шеги, които не ви подхождат, а напротив – да има думи на благодарност. Знайте, че няма да наследи царството на Христос и на Бога този, който върши сексуални грехове или морално нечисти постъпки и който е алчен, което е същото като да е идолопоклонник.

Не позволявайте никой да ви заблуди с празни думи. Поради всички тези неща Божият гняв ще се стовари върху онези, които не се покоряват. Не участвайте заедно с тях в делата им. Казвам това, защото имаше време, когато тънехте в тъмнина, но сега сте изпълнени със светлина в Господа. Живейте като хора, които принадлежат на светлината. Светлината носи всяка благост, праведен живот и истина. 10 Винаги се старайте да разпознавате какво се харесва на Господа. 11 Не участвайте в делата, които принадлежат на тъмнината и които не носят нищо добро, а напротив – разобличавайте ги. 12 Защото е срамно дори да се говори за тайните им дела. 13 Когато обаче се изложат на светлината, се виждат съвсем ясно какви са. 14 И всичко, което може лесно да се види, става светлина. Ето защо казваме:

„Събуди се, ти, който спиш!
    Стани от мъртвите и Христос ще те осветли.“

15 Внимавайте как живеете и не постъпвайте неразумно, а като мъдри хора, 16 които използват всяка възможност да вършат добро, защото времената са зли. 17 Не бъдете глупави, а разберете какво иска Господ от вас. 18 И не се напивайте вече с вино, защото това ще ви унищожи духовно, а се изпълвайте с Духа. 19 Поучавайте се един друг с псалми, химни и духовни песни. Пейте и съчинявайте мелодии на Господа със сърцата си 20 и винаги за всичко благодарете на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.

Съпруги и съпрузи

21 Покорявайте се един на друг поради страхопочитанието си към Христос.

22 Жени, покорявайте се на мъжете си както се покорявате на Господа, 23 защото мъжът е главата на жената, така както Христос е главата на църквата. [a] Самият той е спасителят на тялото. 24 И както църквата се покорява на Христос, така и жените трябва във всичко да се покоряват на мъжете си.

25 Мъже, обичайте жените си както Христос обикна църквата и даде живота си за нея, 26 за да я направи свята чрез словото, след като я бе очистил, измивайки я с вода, 27 за да може да я представи пред себе си като славна невеста, чиста и безупречна, без петънце и порок или друго подобно нещо. 28 По този начин и мъжете трябва да обичат жените си така, както обичат собствените си тела. Който обича жена си, обича себе си. 29 Защото никой никога не мрази собственото си тяло, а го храни и се грижи за него, както Христос храни и се грижи за църквата, 30 защото ние сме части от неговото тяло. 31 Както казва Писанието: „Затова човек ще напусне баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат едно.“ [b] 32 Тази тайна истина е много важна – говоря за Христос и за църквата. 33 Но всеки от вас трябва също да обича и жена си така, както обича себе си, а жената трябва да уважава мъжа си.

Footnotes:

  1. Ефесяни 5:23 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  2. Ефесяни 5:31 Цитат от Бит. 2:24.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes