A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 4 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Единството на Тялото

Аз, който съм затворник, защото принадлежа на Господа, ви умолявам да живеете по начин, достоен за призванието, което сте получили от Бога. Винаги проявявайте смирение, тактичност и търпение и с любов се приемайте един друг такива, каквито сте. Старайте се да запазите единството, в което Духът ви е свързал. Нека мирът ви сплотява. Има едно тяло и един Дух, също както една е надеждата, към която Бог ви е призовал. Има един Господ, една вяра, едно кръщение. [a] Има един Бог и Баща на всички, който е над всичко, чрез всичко и във всичко.

На всеки от нас е дадена специална дарба и всеки е получил това, което Христос е пожелал да му даде. Ето защо Писанието казва:

„Той се издигна във висините, взе пленници със себе си
    и даде дарове на хората.“ [b]

Когато се казва „Той се издигна“, не означава ли това, че той първо се е спуснал долу на земята? 10 Този, който се спусна, е същият, който се издигна по-високо от всички небеса, за да изпълни всичко. 11 И той самият възложи на едни да бъдат апостоли, на други – пророци, на трети – да съобщават Благата вест, а на някои – да бъдат пастири и учители. 12 Христос даде тези дарове, за да подготви святите Божии хора за делото на служението, за укрепването на Христовото тяло, 13 докато всички ние се съединим в едно във вярата и в пълното познаване на Божия Син и станем зрели хора, достигайки висотата на Христос в неговото съвършенство.

14 Това е така, за да не бъдем вече невръстни деца, подхвърляни насам-натам от вълните и носени от вятъра на всякакви учения чрез коварството на хората и измамните им планове. 15 Нека вместо това с любов да говорим истината и да израстваме, за да станем подобни на Христос във всяко отношение. Той е главата, 16 от която зависи цялото тяло. Всички части на това тяло са сплотени и свързани в едно и всяка част изпълнява своята функция и така цялото тяло расте и става по-силно чрез любовта.

Как да живеем

17 Казвам това и ви предупреждавам в името на Господа: не живейте вече като езичниците с техните безполезни мисли. 18 Умовете им тънат в мрак и те са отделени от живота, който идва от Бога, защото са невежи и са закоравили сърцата си. 19 Те са загубили чувството си за срам, отдали са се на сладострастие и необуздано се наслаждават да вършат всякакъв вид нечисти дела. 20 Но това не е този Христос, на който бяхте научени. 21 И несъмнено сте чули за него и като негови последователи сте били научени на истината – истината действително е в Исус. 22 А що се отнася до предишния ви начин на живот, бяхте научени да отхвърлите от себе си старата същност, която гние поради измамните си страсти, 23 да се обновите в своя ум и дух [c] 24 и да си сложите новата същност, създадена по Божие подобие, истински праведна и свята.

25 Затова отхвърлете от себе си лъжата! „Всеки трябва да казва истината на ближния си“, [d] защото всички сме части от едно и също тяло. 26 „Гневете се, но не вършете грях.“ [e] И нека гневът ви се стопи, преди слънцето да е залязло. 27 Не позволявайте на дявола да ви победи. 28 Който е крал, не трябва вече да краде, а да работи и да върши нещо полезно със собствените си ръце, за да има какво да споделя с онзи, който е в нужда.

29 Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат. 30 И не наскърбявайте Божия Свят Дух, защото той е доказателство, че принадлежите на Бога, до деня, в който Бог ще ви освободи. 31 Всякаква язвителност, ярост, гняв, викане и клевета трябва да се премахнат от вас заедно с всяко зло. 32 Бъдете благи и състрадателни един към друг и винаги си прощавайте, така както Бог ви прости в Христос.

Footnotes:

  1. Ефесяни 4:5 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  2. Ефесяни 4:8 Псалм 68:18
  3. Ефесяни 4:23 „в своя ум и дух“ Или: „в своя ум чрез Духа“.
  4. Ефесяни 4:25 Цитат от Зах. 8:16.
  5. Ефесяни 4:26 Цитат от Пс. 4:4.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes