A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Делото на Павел за езичниците

Това е причината аз, Павел, да съм затворник за Христос Исус заради вас, езичниците. Вие сигурно сте чули за това дело, което Бог ми даде чрез своята благодат за ваша полза. Той ми изяви тайната си истина чрез откровение, както вече накратко ви писах, и ако прочетете това, ще можете да разберете моето прозрение в тайния план за Христос. Тази тайна истина не бе изявена на хората от предишните поколения така, както е разкрита сега чрез Духа на неговите святи апостоли и пророци. Тайната истина е, че чрез Благата вест езичниците са наследници заедно с юдеите, те са част от същото тяло и заедно участват в обещанието, което Бог даде в Христос Исус.

Чрез благодатта, с която Бог ме дари, като използва силата си, станах служител, който проповядва Благата вест. И макар да съм по-незначителен и от най-незначителните сред Божиите хора, на мен бе даден този дар да проповядвам на езичниците Благата вест за неизчерпаемото богатство на Христос и да обяснявам на всички хора плана за тайната истина. Още от самото начало тази тайна истина бе останала скрита в Бога, който създаде всичко, 10 за да може чрез църквата [a] да покаже сега на управниците и властите в небесните владения многообразната Божия мъдрост във всичките й форми. 11 Според Божия вечен замисъл той изпълни всичко чрез Христос Исус, нашия Господ. 12 Чрез вяра в Христос в него ние имаме смелостта и увереността да се приближим до Бога. 13 Ето защо се моля да не се обезсърчавате от страданията, които понасям заради вас. Те са вашата слава. [b]

Христовата любов

14 Това е причината да коленича пред Отца, 15 от когото всеки род на небето и на земята е получил името си. 16 Моля се той, според богатството на своята слава, [c] да ви даде сила чрез Духа си да се укрепите вътрешно 17 и Христос да живее в сърцата ви чрез вярата, а животът ви да бъде вкоренен и основан в любовта. 18 Моля се да можете заедно с всички святи Божии хора да разберете ширината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов 19 и да познаете тази любов, която надминава всяко познание, за да бъдете изпълнени с цялата Божия пълнота.

20 Със своята сила, действаща в нас, Бог е способен да извърши безкрайно повече от това, за което се молим или си представяме. 21 На него да бъде слава в църквата [d] и в Христос Исус през всички поколения за вечни векове! Амин.

Footnotes:

  1. Ефесяни 3:10 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  2. Ефесяни 3:13 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  3. Ефесяни 3:16 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  4. Ефесяни 3:21 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes