A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

От смърт към живот

В миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си, живеехте според законите на този свят и следвахте господаря на злите сили, владеещи земята. Той сега продължава да действа в непокорните. Някога и ние живеехме като тях: следвахме страстите на грешната си човешка природа и вършехме онова, което нашите тела и умове желаеха. В положението, в което бяхме, ние, както всички останали хора, бяхме обречени да изпитаме върху себе си Божия гняв.

Но Бог е богат на благодат и благодарение на великата любов, с която ни обикна, още докато бяхме мъртви духовно поради престъпленията си, той ни даде живот заедно с Христос. Вие сте спасени чрез Божията благодат. Бог ни възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с него на своя престол в небесните владения – нас, които сме в Христос Исус. Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христос Исус. Защото по Божията благодат сте спасени чрез вярата и това не идва от вас самите, а е дар от Бога. То не е резултат от нечие дело, така че никой не може да се хвали с това. 10 Бог ни направи това, което сме сега. Той ни създаде в Христос Исус за добрите дела, които вече бе подготвил, за да ги вършим в живота си.

Едно в Христос

11 Ето защо трябва да помните, че някога вие, родените езичници и наричани „необрязани“ от онези юдеи, които наричат себе си „обрязани“ (тяхното обрязване е нещо, което самите те извършват), 12 по онова време бяхте без Христос, бяхте изключени от общността на Израел, бяхте чужди на заветите, свързани с Божието обещание, и живеехте в този свят без надежда и без Бог. 13 Но сега в Христос Исус вие, които някога бяхте далеч от Бога, сте близо до него заради Христовата кръв. 14 Защото самият той е нашият мир. Той направи юдеите и езичниците един народ и като принесе в жертва тялото си, срина разделящата ги стена на враждебност. 15 Той отмени закона с неговите правила и заповеди, за да може да донесе мир, създавайки в себе си от две групи хора един нов народ. 16 Чрез смъртта си на кръста той унищожи враждебността между двете групи, за да ги помири с Бога в едно тяло. 17 И дойде и проповядваше Благата вест за мир сред вас, които бяхте далеч от Бога, и сред онези, които бяха близо до него, 18 защото чрез него ние всички се приближаваме до Отца в един Дух.

19 Ето защо вие вече не сте чужденци и посетители, а граждани заедно с Божиите святи хора и членове на Божието семейство. 20 Вие сте сградата, построена върху основата на апостолите и пророците, а самият Христос Исус е крайъгълният камък. 21 Цялата сграда е сглобена чрез него и се издига в свят храм в Господа. 22 В него вие сте вграждани заедно с останалите, за да бъдете дома, в който Бог живее чрез Духа.

Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes