A A A A A
Bible Book List

Ефесяни 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

От Павел, апостол на Христос Исус чрез Божията воля, до Божиите святи хора в Ефес, [a] вярващи, които принадлежат на Христос Исус.

Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.

Духовни благословения в Христос

Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос! В Христос Бог ни дари с всяко духовно благословение в небесните владения. В Христос още преди сътворението на света Бог ни избра да бъдем святи и неопетнени пред него. И заради любовта си към нас той ни предопредели да бъдем негови деца чрез Исус Христос, защото такава бе целта и желанието му. Той извърши това, за да го възхвалим за славната му благодат, която щедро ни дари чрез любимия си Син. В Христос ние сме изкупени чрез неговата кръв. Греховете ни са простени чрез неговата богата благодат, с която той щедро ни дари с пълна мъдрост и прозрение. Бог ни изяви тайния си план, защото така искаше. Той бе замислил да го осъществи чрез Христос. 10 Божията цел бе да изпълни този план, като обедини всичко под водителството на Христос – всичко небесно и всичко земно – когато дойде подходящото време.

11 В Христос ние бяхме избрани и вече предопределени от намерението на Бога, който върши всичко според своя план и желание, 12 за да можем ние, чиято надежда вече беше положена в Христос, да възхвалим Божията слава. [b] 13 Чрез Христос вие също бяхте запечатани със Святия Дух, обещан от Бога, когато чухте посланието на истината, Благата вест за вашето спасение, и повярвахте в Христос. 14 Святият Дух е само гаранцията, че ще получим своето наследство, докато Бог даде окончателно изкупление на онези, които му принадлежат. Целта на това е да възхвалим Божията слава.

Молитвата на Павел

15-16 Затова винаги ви споменавам в молитвите си и не спирам да благодаря на Бога за вас. Правя това постоянно, откакто чух за вярата ви в Господ Исус и любовта ви към всички Божии хора. 17 Моля се на славния Отец, Бога на нашия Господ Исус Христос, да ви дари с дух на мъдрост и откровение, за да можете да го познаете напълно. 18 Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете към каква надежда ви е призовал, колко богато и славно е наследството, което той ще дари на всички свои святи хора, 19 и колко несравнимо велика е мощта му за нас, вярващите, както и проявата на всемогъщата му сила, 20 която той показа чрез Христос, като го възкреси от мъртвите и го постави от дясната си страна в небесните владения. 21 Бог постави Христос над всеки управник, над всяка власт, сила и господар и над всяко име, което съществува не само в сегашния свят, а и в бъдещия. 22 Бог сложи всичко под неговата власт и го направи глава на всичко в църквата. [c] 23 Църквата е Христовото тяло. Тя е цялостта, в която Христос със своята пълнота изпълва всичко по всякакъв начин.

Footnotes:

  1. Ефесяни 1:1 в Ефес Някои гръцки ръкописи не съдържат думите „в Ефес“.
  2. Ефесяни 1:12 + слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.
  3. Ефесяни 1:22 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes