A A A A A
Bible Book List

Ездра 2 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Преброяване и списък на завърналите се в Йерусалим евреи

А ето и потомците на преселените от Юдея, които се завърнаха от плен в Йерусалим в своите градове в Юдея; вавилонският цар Навуходоносор беше отвел техните родове, за да ги засели във Вавилон. Техни предводители бяха Зоровавел, Иисус, Неемия, Сарая, Реелая, Мардохей, Вилшан, Мисфар, Бигвая, Рехум и Ваана.

Ето броя на мъжете от народа на Израил: потомци на Парош – две хиляди сто седемдесет и двама; потомци на Сафатия – триста седемдесет и двама; потомци на Арах – седемстотин седемдесет и пет; потомци на Пахат-Моав от Иисус и Йоав – две хиляди осемстотин и дванадесет; потомци на Елам – хиляда двеста петдесет и четири; потомци на Зату – деветстотин четиридесет и пет; потомци на Закхай – седемстотин и шестдесет; 10 потомци на Вани – шестстотин четиридесет и двама; 11 потомци на Бебай – шестстотин двадесет и трима; 12 потомци на Азгад – хиляда двеста двадесет и двама; 13 потомци на Адоникам – шестстотин шестдесет и шест; 14 потомци на Бигвай – две хиляди петдесет и шест; 15 потомци на Адин – четиристотин петдесет и четири; 16 потомци на Атер от Езекия – деветдесет и осем; 17 потомци на Бецай – триста двадесет и трима; 18 потомци на Йора – сто и дванадесет; 19 потомци на Хашум – двеста двадесет и трима; 20 потомци на Гибар – деветдесет и пет; 21 мъже от Витлеем – сто двадесет и трима; 22 мъже от Нетофа – петдесет и шест; 23 мъже от Анатот – сто двадесет и осем; 24 мъже от Азмавет – четиридесет и двама; 25 мъже от Кириат-Ярим, Кефира и Беерот – седемстотин четиридесет и трима; 26 мъже от Рама и Гева – шестстотин двадесет и един; 27 мъже от Михмас – сто двадесет и двама; 28 мъже от Ветил и Гай – двеста двадесет и трима; 29 мъже от Нево – петдесет и двама; 30 мъже от Магбиш – сто петдесет и шест; 31 потомци на другия Елам – хиляда двеста петдесет и четири; 32 потомци на Харим – триста и двадесет; 33 мъже от Лида, Хадид и Оно – седемстотин двадесет и пет; 34 мъже от Йерихон – триста четиридесет и пет; 35 мъже от Сенай – три хиляди шестстотин и тридесет.

36 От свещениците: потомци на Йедая от Иисус – деветстотин седемдесет и трима; 37 потомци на Имер – хиляда петдесет и двама; 38 потомци на Пашхур – хиляда двеста четиридесет и седем; 39 потомци на Харим – хиляда и седемнадесет.

40 От левитите: потомци на Иисус от Кадмиил и Годав – седемдесет и четири. 41 От певците: потомци на Асаф – сто двадесет и осем. 42 От стражите при портите: потомци на Шалум, потомци на Атер, потомци на Талмон, потомци на Акув, потомци на Хатит, потомци на Шовай – всичко сто тридесет и девет.

43 От храмовите служители – потомци на Циха, потомци на Хасуфа, потомци на Таваот, 44 потомци на Керос, потомци на Сиаха, потомци на Фадон, 45 потомци на Лебана, потомци на Хагаба, потомци на Акув, 46 потомци на Хагав, потомци на Шамлай, потомци на Ханан, 47 потомци на Гидел, потомци на Гахар, потомци на Реая, 48 потомци на Рецин, потомци на Некода, потомци на Газам, 49 потомци на Уза, потомци на Пасеах, потомци на Безай, 50 потомци на Асна, потомци на Меуним, потомци на Нефисим, 51 потомци на Бакбук, потомци на Хакуфа, потомци на Хархур, 52 потомци на Бацлут, потомци на Мехида, потомци на Харша, 53 потомци на Баркос, потомци на Сисра, потомци на Тамах, 54 потомци на Нециах, потомци на Хатифа.

55 От потомците на Соломоновите слуги: потомци на Сотай, потомци на Гасоферет, потомци на Феруда, 56 потомци на Яала, потомци на Даркон, потомци на Гидел, 57 потомци на Сефатия, потомци на Хатил, потомци на Похерет-Гацебаим, потомци на Ами.

58 Общо броят на храмовите служители и на потомците на Соломоновите служители беше триста деветдесет и двама.

59 А ето и тези, които излязоха от Тел-Мелах, Тел-Харша, Херуб-Адан-Имер, но не можеха да докажат, че родът и потеклото им са от Израил: 60 потомци на Делая, потомци на Товия, потомци на Некода – шестстотин петдесет и двама. 61 А от потомците на свещениците: потомци на Хабия, потомци на Хакоц, потомци на Верзелия, който взе за жена от дъщерите на галаадеца Верзелия и се нарече на тяхното име. 62 Те потърсиха родословието си в списъците, но не го намериха, затова бяха обявени за нечисти и изключени от свещеническа служба. 63 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите жертви, докато не бъде издигнат първосвещеник с Урим и Тумим.

64 Цялото общество наброяваше общо четиридесет и две хиляди триста и шестдесет души 65 освен слугите и слугините им, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем. Те имаха и двеста певци и певици. 66 Конете им наброяваха седемстотин тридесет и шест, мулетата им – двеста четиридесет и пет, 67 камилите – четиристотин тридесет и пет, а ослите им – шест хиляди седемстотин и двадесет.

68 А когато пристигнаха при храма на Господа в Йерусалим, някои от предводителите на родове направиха доброволни дарения за Божия дом, за да го възстановят на старото му място. 69 Според възможностите си те внесоха за извършването на работите шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди сребърни мини и сто свещенически одежди.

70 Така свещениците, левитите, певците, стражите при портите, храмовите служители и всички израилтяни отново се заселиха в градовете си.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes