A A A A A
Bible Book List

Деяния 9 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Савел става последовател на Исус

Междувременно Савел продължаваше да заплашва и да иска да убие последователите на Господа. Той отиде при първосвещеника и му поиска писма до синагогите [a] на Дамаск, даващи му право, ако открие там някакви последователи на Пътя [b] – мъже или жени – да ги залови и доведе в Ерусалим.

Савел наближаваше Дамаск, когато внезапно, както си вървеше, край него проблясна светлина от небето. Той падна на земята и чу глас да му казва: „Савле, Савле, защо ме преследваш?“

А Савел попита: „Кой си ти, Господи?“

Гласът отговори: „Аз съм Исус, когото ти преследваш. Сега стани и влез в града и там ще ти бъде казано какво трябва да направиш.“

Мъжете, които придружаваха Савел, стояха онемели, защото чуха гласа, но не видяха никого. Савел стана от земята, но когато отвори очи, не виждаше нищо. Хванаха го за ръка и го отведоха в Дамаск. Три дни той не виждаше и нито яде, нито пи нещо.

10 В Дамаск имаше един ученик на Исус на име Анания, при когото Господ дойде във видение и каза: „Анания!“

„Ето ме, Господи!“ – отвърна Анания.

11 Господ му каза: „Стани и иди на улицата, която наричат Права. Намери къщата на Юда и попитай за Савел от Тарс. Той е там и се моли. 12 Във видение е видял мъж на име Анания да влиза и да полага ръцете си [c] върху него, за да може да възвърне зрението си.“

13 Анания отговори: „Господи, мнозина са ми разказвали за този човек. Чух за всички злини, които е сторил на святите ти хора в Ерусалим. 14 Сега е дошъл в Дамаск, упълномощен от главните свещеници да арестува всеки, който призовава твоето име.“

15 Но Господ му каза: „Върви, защото той е избраният от мен инструмент да занесе името ми пред езичници, [d] царе и пред израелския народ. 16 Аз сам ще му покажа какви страдания трябва да понесе заради моето име.“

17 Анания излезе, отиде в къщата и като положи ръцете си върху Савел, каза: „Братко Савле, Господ Исус, който ти се яви, докато идваше насам, ме изпрати, за да можеш отново да виждаш и да се изпълниш със Святия Дух.“ 18 В същия миг нещо подобно на люспи падна от очите на Савел и той прогледна. После стана и се кръсти. [e] 19 След това хапна малко и почувства как силите му се връщат.

Савел проповядва в Дамаск

Савел остана с последователите в Дамаск няколко дни. 20 После започна да ходи в синагогите [f] и да провъзгласява: „Исус е Божият Син!“

21 Всички, които го чуваха, се чудеха и казваха: „Нали този човек се опитваше да унищожи в Ерусалим всички вярващи в това име? Нали дойде тук, за да ги арестува и отведе при главните свещеници?“

22 Но Савел ставаше все по-силен и объркваше юдеите, които живееха в Дамаск, като по неоспорим начин доказваше, че Исус е Месията. [g]

Савел се спасява от смърт

23 Минаха доста дни и юдеите се наговориха да убият Савел. 24 Ден и нощ те наблюдаваха градските порти, за да го убият, но Савел узна за плановете им. 25 Една нощ последователите му помогнаха да избяга – сложиха го в кош, промушиха го през една дупка в градската стена и го спуснаха долу на земята.

Савел в Ерусалим

26 Щом пристигна в Ерусалим, той се опита да се присъедини към последователите, но всички се страхуваха от него, защото не вярваха, че наистина е ученик на Исус. 27 Но Варнава го взе и го заведе при апостолите. Той им обясни как Савел видял Господа по пътя и как Господ му говорил, и колко смело в Дамаск Савел проповядвал в името на Исус.

28 Тогава Савел остана с апостолите. Той свободно влизаше и излизаше от Ерусалим и смело проповядваше в името на Господа. 29 Често приказваше с говорещите гръцки юдеи и спореше с тях, а те търсеха начин да го убият. 30 Когато узнаха за това, братята го отведоха в Кесария и оттам го изпратиха в Тарс.

31 За църквата [h] в цяла Юдея, Галилея и Самария настъпи мирно време. Вярващите живееха в страх от Господа, а Святият Дух ги насърчаваше и с негова помощ броят им растеше и църквата укрепваше.

Петър в Лида и Йопия

32 Обикаляйки по всички градове в околността, Петър пристигна при Божиите хора, които живееха в Лида. 33 Там завари един парализиран на име Еней, който от осем години беше прикован на легло. 34 Петър му каза: „Еней, Исус Христос те прави здрав, стани и си оправи леглото!“ И той веднага стана. 35 Всички, които живееха в Лида и в равнината Сарон, го видяха и се обърнаха към Господа.

36 В Йопия живееше една последователка на Исус на име Тавита (на гръцки – Доркас, което значи „сърна“). Тя винаги вършеше добрини и даваше милостиня на бедните. 37 Докато Петър беше в Лида, Тавита се разболя и умря. Изкъпаха я и я поставиха в една стая на горния етаж на къщата. 38 Когато последователите научиха, че Петър е в Лида, недалеч от Йопия, изпратиха при него двама мъже, които го помолиха: „Ела бързо при нас!“

39 Петър се приготви и тръгна с тях. Като пристигна, го заведоха в стаята на горния етаж. Всички вдовици го наобиколиха и плачейки, му показваха ризи и дрехи, ушити от Доркас, докато е била жива. 40 Петър поиска всички да излязат от стаята, коленичи и се помоли. После се обърна към умрялата и каза: „Тавита, стани!“ Тя отвори очи и като видя Петър, се надигна и седна. 41 Той й подаде ръка и й помогна да стане. После повика Божиите хора и вдовиците и им я показа жива.

42 Това се разчу из цяла Йопия и много хора повярваха в Господа. 43 Петър остана да живее в Йопия при един кожар на име Симон още дълго време.

Footnotes:

  1. Деяния 9:2 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  2. Деяния 9:2 + Пътят Термин, който ранните последователи на Исус използват, за да представят движението си като новия път за живот или пътя към спасението.
  3. Деяния 9:12 + полагам ръце Полагането на ръце се използва за излекуване, за предаване на духовна дарба, за назначаване в служение или просто за благославяне.
  4. Деяния 9:15 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
  5. Деяния 9:18 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  6. Деяния 9:20 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
  7. Деяния 9:22 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
  8. Деяния 9:31 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes