A A A A A
Bible Book List

Деяния 5 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Анания и Сапфира

Един човек на име Анания и жена му Сапфира продадоха част от имота си и Анания със знанието на жена си задържа част от прихода, а останалото донесе и сложи в краката на апостолите.

Тогава Петър му каза: „Анания, защо позволи на Сатана така да завладее сърцето ти, че да излъжеш Святия Дух и да задържиш част от парите от продажбата на земята? Нали тази земя беше твоя, преди да я продадеш! След като я продаде, парите бяха твои да се разпореждаш с тях, както намериш за добре. Защо намисли да извършиш това нещо? Ти излъга не хората, а Бога.“

Като чу тези думи, Анания се свлече на земята и издъхна. Всички, които научиха това, много се изплашиха. Младежите станаха, покриха тялото му, после го изнесоха и го погребаха.

След около три часа влезе жената на Анания, която не знаеше какво се беше случило. Петър я попита: „Кажи ми, за толкова ли пари продадохте нивата си?“

„Да, за толкова я продадохме“ – отговори тя.

Тогава Петър й каза: „Защо вие двамата сте се наговорили да подлагате на изпитание Духа на Господа? Виж! Онези, които погребаха мъжа ти, са стъпили вече на прага; и теб така ще изнесат.“ 10 В същия миг тя падна в краката му и издъхна. Когато младежите влязоха, я намериха мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа й. 11 Тогава цялата църква [a] и тези, които чуха това, много се изплашиха.

Божии знамения

12 Апостолите извършиха много знамения и чудеса сред хората. Всички се събираха в Соломоновия портал, [b] обединени от общата цел. 13 Никой от останалите не смееше да се присъедини към тях, но всички ги възхваляваха. 14 Все повече хора – и мъже, и жени – вярваха в Господа и бяха прибавяни към редиците на вярващите. 15 Хората изнасяха болните си на улиците и ги слагаха на легла и постелки с надеждата, че когато Петър мине покрай тях, сянката му може да докосне болните. 16 В Ерусалим идваха и много хора от околните градове. Те водеха болни и хора, измъчвани от зли духове, и всички оздравяваха.

Юдейските водачи се опитват да спрат апостолите

17 Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него (групата на садукеите [c]), се изпълниха със завист. 18 Те хванаха апостолите и ги хвърлиха в затвора. 19 Но през нощта Господен ангел отвори вратите на затвора, изведе ги и им каза: 20 „Идете в храма, изправете се пред народа и разкажете на хората всичко за този нов живот.“ 21 Като чуха това, апостолите влязоха призори в храма и започнаха да поучават.

Първосвещеникът и всички, които бяха с него, пристигнаха и свикаха Синедриона [d] и целия съвет на старейшините на израелския народ. Те изпратиха хора да доведат от затвора апостолите. 22 Хората отидоха до затвора, но не ги намериха вътре. Те се върнаха и съобщиха за това с думите: 23 „Намерихме затвора здраво залостен и стражата да пази отвън до вратите. Но когато отключихме, вътре нямаше никой.“ 24 При тези думи началникът на храмовата стража и главните свещеници, озадачени, се зачудиха какво значи всичко това. 25 Тогава влезе някакъв човек и им каза: „Хората, които затворихте, са в храма и поучават народа.“ 26 Тогава началникът на храмовата стража отиде с войниците си и ги доведе, без да използва сила срещу тях, тъй като се страхуваше, че народът може да убие с камъни него и войниците му.

27 Доведоха ги в Синедриона и ги изправиха пред всички. Първосвещеникът започна да ги разпитва: 28 „Нали строго ви забранихме да поучавате в това име! Защо въпреки това изпълвате Ерусалим с вашето учение и искате върху нас да стоварите вината за смъртта на този човек?“

29 Петър и другите апостоли отговориха: „На Бога трябва да се подчиняваме, а не на хората. 30 Богът на нашите предци възкреси Исус, когото вие убихте, като го разпънахте на кръст. 31 Бог го издигна до дясната си страна като Водач и Спасител, за да може израелтяните да се покаят [e] и Бог да прости греховете им. 32 Ние сме свидетели на тези неща, свидетел е и Святият Дух, който Бог е дал на онези, които му се подчиняват.“

33 Като чуха това, членовете на Синедриона страшно се разгневиха и искаха да ги убият. 34 Но тогава един от фарисеите [f] в Синедриона на име Гамалиил, уважаван от целия народ законоучител, стана и заповяда да изведат за малко апостолите навън. 35 После каза на съвета: „Израелтяни, внимавайте какво ще правите с тези хора! 36 Помните ли как преди време се появи Тевда, който твърдеше, че е велик? Около него веднага се събраха четиристотин последователи, но когато го убиха, всички се разпръснаха и цялото нещо пропадна. 37 После, по времето на преброяването, се появи галилеецът Юда и увлече доста хора след себе си. Но той също беше убит и всичките му последователи се разпиляха. 38 Затова сега ви казвам – стойте настрана от тези хора и ги оставете на мира, защото ако този замисъл или това дело идва от човек, то ще се провали; 39 но ако идва от Бога, няма да можете да ги унищожите и дори е възможно да се окаже, че се борите против Бога.“

Те послушаха съвета му 40 и извикаха апостолите. Заповядаха да ги набият с камшици, след това им забраниха да говорят повече за Исус и ги пуснаха. 41 Апостолите излязоха от Синедриона радостни, че са били счетени за достойни да понесат унижение заради името на Исус. 42 Всеки ден в храма и от къща на къща те не спираха да поучават и проповядват Благата вест, че Исус е Месията. [g]

Footnotes:

  1. Деяния 5:11 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  2. Деяния 5:12 + Соломонов портал Покрито място при източната страна на храма.
  3. Деяния 5:17 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
  4. Деяния 5:21 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
  5. Деяния 5:31 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  6. Деяния 5:34 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  7. Деяния 5:42 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes