A A A A A
Bible Book List

Деяния 3 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Петър излекува сакат човек

Един ден, когато беше време за следобедната молитва в три часа, Петър и Йоан се качваха към храма. Пред храмовата врата, наречена „Красива“, имаше един човек, куц по рождение, когото носеха и оставяха всеки ден там, за да проси милостиня от влизащите в храма. Когато видя Петър и Йоан пред входа на храма, човекът им поиска пари. Те се вгледаха в него и Петър каза: „Погледни ни!“ Той ги погледна в очакване да получи нещо от тях. Но Петър каза: „Сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам: В името на Исус Христос от Назарет стани и ходи!“ Петър го подхвана за дясната ръка и му помогна да стане. Стъпалата и глезените му моментално заякнаха. Човекът скочи на крака и започна да ходи, и влезе с тях в храма, като ходеше и подскачаше, и възхваляваше Бога. Всички хора го видяха да ходи и да възхвалява Бога 10 и разбраха, че това е същият този човек, който преди седеше и просеше пред Красивата порта на храма. Те бяха изпълнени с изумление и удивление от това, което му се беше случило.

Петър говори на народа

11 Излекуваният не се отделяше от Петър и Йоан, а в това време хората удивени се стичаха към тях в Соломоновия портал. [a] 12 Като видя това, Петър им каза: „Израелтяни, защо се чудите на станалото и сте се втренчили в нас така, като че ли ние с нашата сила и набожност излекувахме този човек и той проходи? 13 Бог направи това: Богът на Авраам, Исаак и Яков, Богът на нашите предци прослави своя слуга Исус, когото вие предадохте на смърт и от когото се отрекохте пред Пилат, [b] след като беше решил да го освободи. 14 Отрекохте се от Святия и Праведния и поискахте да ви бъде освободен един убиец. [c] 15 Убихте Този, който дарява живот, но Бог го възкреси от мъртвите и ние сме свидетели на това. 16 И защото повярвахме в Исус, неговото име даде сила на този човек, когото виждате и познавате. Да, вярата, която бе пробудена чрез Исус, напълно излекува този човек пред очите ви.

17 И сега, братя, аз зная, че и вие, и водачите ви, постъпихте така от незнание. 18 Но по този начин се изпълни предреченото от Бога чрез думите на всички пророци – че неговият Месия [d] ще страда и умре. 19 Затова покайте [e] се и се върнете при Бога, за да бъдат заличени греховете ви; 20 за да ви дари Господ времена на духовна отмора; за да ви прати Исус – Този, когото той определи да бъде за вас Месия. 21 Той трябва да остане в небето, докато се възстанови всичко, за което Бог отдавна ни е известил чрез думите на святите си пророци. 22 Защото Моисей е казал: «Господ, вашият Бог, ще издигне от собствения ви народ пророк като мен. Слушайте го за всичко, което ще ви каже. 23 Всеки, който не се вслуша в думите на този пророк, ще бъде отделен от Божия народ и ще загине.» [f] 24 Всички пророци, говорили някога – и Самуил, и другите след него – предизвестиха тези дни. 25 А вие сте наследници на пророците и на завета, който Бог сключи с предците ви. Той каза на Авраам: «Чрез твоето потомство ще са благословени всички народи по земята.» [g] 26 Бог възкреси от мъртвите своя слуга и го изпрати най-напред при вас, за да ви благослови, като отклони всеки един от вас от злите му пътища.“

Footnotes:

  1. Деяния 3:11 + Соломонов портал Покрито място при източната страна на храма.
  2. Деяния 3:13 + Пилат Понтийски Римският император на Юдея: 26-36 г. сл. Хр.
  3. Деяния 3:14 убиец Варава – човекът, освободен от Пилат вместо Исус по молба на юдеите. Вж. Лука 23:18.
  4. Деяния 3:18 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
  5. Деяния 3:19 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  6. Деяния 3:23 Цитат от Втор. 18:15, 18-19.
  7. Деяния 3:25 Цитат от Бит. 22:18; 26:24.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes