A A A A A
Bible Book List

Деяния 23 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

23 Павел внимателно огледа членовете на Синедриона и каза: „Братя, до този ден съм живял с чиста съвест пред Бога.“ Първосвещеникът Анания нареди на хората, стоящи до Павел, да го ударят през устата. Тогава Павел каза на Анания: „Теб Бог ще удари, стено варосана! [a] Затова ли стоиш там – да ме съдиш според закона, а да заповядваш да ме удрят против закона?“

Хората край Павел казаха: „Как се осмеляваш да обиждаш Божия първосвещеник!“

Павел отговори: „Братя, не знаех, че той е първосвещеникът. Защото е писано: «Не казвай лоша дума за водача на народа си!» [b]

Една част от членовете на Синедриона бяха садукеи, [c] а другата – фарисеи. [d] Като съобрази това, Павел извика в Синедриона: „Братя, аз съм фарисей и баща ми беше фарисей. Съдят ме заради надеждата ми за възкресението на мъртвите.“

При тези негови думи между фарисеите и садукеите започна спор и присъстващите се разделиха на две групи. (Садукеите не вярват, че има възкресение, и не вярват в ангели и духове, а фарисеите вярват във всичко това.) Вдигна се голям шум. Тогава станаха законоучители от групата на фарисеите и започнаха да спорят, казвайки: „За нас този човек не е извършил нищо лошо. Може наистина да му е говорил дух или ангел.“

10 Спорът толкова се разгорещи, че хилядникът се уплаши да не разкъсат Павел. Затова заповяда на войниците да слязат сред множеството, да го измъкнат и да го отведат в казармите.

11 През следващата нощ Господ се яви на Павел и му каза: „Бъди смел! Ти свидетелства за мен в Ерусалим, трябва да направиш същото и в Рим.“

Заговорът на юдеите да убият Павел

12 На сутринта юдеите се наговориха и се заклеха да не ядат и да не пият, докато не убият Павел. 13 Заговорниците бяха повече от четиридесет. 14 Те отидоха при главните свещеници и старейшините и им казаха: „Обвързали сме се с клетва да не ядем нищо, докато не убием Павел. 15 Затова искаме вие и целият Синедрион [e] да помолите хилядника [f] да доведе Павел при вас под предлог, че искате да го разпитате по-подробно. А ние ще сме готови да го убием, преди да стигне дотук.“

16 Обаче племенникът на Павел чу за устроената засада и отиде в казармите, влезе при Павел и му разказа всичко. 17 Павел повика един от стотниците [g] и му каза: „Заведи този младеж при хилядника, понеже има нещо да му каже.“ 18 Стотникът отведе младежа при хилядника и каза: „Затворникът Павел ме повика и ме помоли да доведа този младеж тук, защото имал да ти казва нещо.“

19 Като го хвана за ръка, хилядникът го отведе настрана и го попита: „Какво имаш да ми казваш?“

20 Младежът отвърна: „Юдеите са се наговорили да те помолят да доведеш утре Павел в Синедриона под предлог, че искат да го разпитат по-подробно. 21 Но не им вярвай, защото над четиридесет души ще чакат Павел в засада, за да го убият. Те са се заклели да не ядат и да не пият, докато не го убият. Готови са и само чакат съгласието ти.“

22 Хилядникът отпрати младежа, като му заповяда: „На никого не казвай, че си ми съобщил това.“

Павел е изпратен в Кесария

23 После повика двама от стотниците [h] си и им каза: „Да се приготвят за тръгване двеста пехотинци, седемдесет конника и двеста копиеносци. В девет часа вечерта да са готови да тръгнат за Кесария. 24 Осигурете коне и за Павел, за да го отведете жив и здрав при управителя Феликс.“ 25 Той написа писмо, в което се казваше:

26 „От Клавдий ЛисийДо Негово Превъзходителство Управителя Феликс:

Позрави!

27 Юдеите бяха заловили този човек и се готвеха да го убият, но аз отидох с войниците си и го спасих, понеже научих, че е римски гражданин. 28 Тъй като исках да разбера причината, поради която го обвиняват, го отведох пред Синедриона [i] им. 29 Открих, че го обвиняват относно спорове върху техния закон, но срещу него няма обвинения, които да заслужават смъртно наказание или затвор. 30 И понеже ми съобщиха, че срещу него има заговор, веднага го изпратих при теб и наредих на обвинителите му да изложат пред теб обвиненията си против него.“

31 Войниците изпълниха заповедта: взеха Павел и в онази нощ го отведоха в Антипатрида. 32 На другия ден конниците продължиха с него, а войниците се върнаха в казармите. 33 Когато конниците пристигнаха в Кесария, те връчиха писмото на управителя и му предадоха Павел. 34 Той прочете писмото и запита Павел: „От коя провинция си?“ Като научи, че е от Киликия, 35 той каза: „Ще те изслушам, когато обвинителите ти пристигнат“ и заповяда да държат Павел под стража в двореца, построен от Ирод. [j]

Footnotes:

  1. Деяния 23:3 стена варосана Разговорна фраза, изразяваща презрение.
  2. Деяния 23:5 Цитат от Изх. 22:28.
  3. Деяния 23:6 + садукеи Една от водещите еврейски религиозни групи, която приема само първите пет книги на Стария Завет и не вярва във възкресението.
  4. Деяния 23:6 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
  5. Деяния 23:15 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
  6. Деяния 23:15 + хилядници Римски военачалници, висши офицери, които командват легиона.
  7. Деяния 23:17 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
  8. Деяния 23:23 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
  9. Деяния 23:28 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
  10. Деяния 23:35 + Ирод Ирод I (Велики), управник на Юдея през 40-4 г. пр. Хр.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes