A A A A A
Bible Book List

Деяния 22 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Павел говори на хората

22 „Братя и бащи, изслушайте думите, с които искам да се защитя пред вас.“

Когато го чуха да им говори на арамейски език, те се смълчаха още повече. Тогава той каза:

„Аз съм юдеин, родом от киликийския град Тарс, но отраснах тук, в този град. Учих при Гамалиил [a] и грижливо бях възпитан според закона на нашите предци. Ревностно служех на Бога, точно както вие сега му служите. Гонех до смърт онези, които следваха Пътя. [b] Арестувах мъже и жени и ги хвърлях в затвора. Това могат да потвърдят и първосвещеникът, и целият съвет на старейшините. От тях получих писма за братята в Дамаск и заминах, за да заловя местните вярващи и да ги доведа в Ерусалим, където да бъдат наказани.

Павел разказва как е приел вярата

Ето какво се случи с мен: по пътя за Дамаск, около обяд, когато наближавах града, ярка светлина от небето засия около мен. Паднах на земята и чух глас, който ми каза: «Савле, Савле, защо ме преследваш?» А аз попитах: «Кой си ти, Господи?» и гласът отговори: «Аз съм Исус от Назарет, когото ти преследваш.» Онези, които бяха с мен, видяха светлината, но не чуха гласа на този, който ми говореше. 10 Аз попитах: «Какво да направя, Господи?» и Господ ми отговори: «Стани и иди в Дамаск. Там ще ти кажат всичко, което ти е отредено да извършиш.» 11 Тъй като ярката светлина ме беше ослепила, моите спътници ме поведоха за ръка и така влязох в Дамаск.

12 Там имаше един благочестив човек на име Анания. [c] Той строго спазваше закона и всички юдеи в града го уважаваха. 13 Той дойде и застана до мен, а после каза: «Братко Савле, прогледни!» Аз начаса прогледнах и го видях. 14 Анания ми каза: «Богът на нашите предци те избра да познаеш волята му, да видиш Праведника и да чуеш думи от устата му. 15 Ти ще свидетелстваш за него пред всички хора и ще разказваш какво си видял и чул. 16 А сега не се бави повече, стани, кръсти [d] се и се очисти от греховете си, като призовеш името му.»

17 Когато се върнах в Ерусалим, веднъж, докато се молех в храма, изпаднах в транс 18 и ми се яви Исус, който ми каза: «Побързай и незабавно напусни Ерусалим, защото хората тук няма да приемат свидетелството ти за мен.» 19 Аз отговорих: «Господи, тези хора знаят, че обикалях синагогите, [e] като хвърлях в затвора и биех онези, които вярваха в теб. 20 Знаят, че когато се проля кръвта на Стефан, твоя свидетел, аз бях там, гледах одобрително и пазех дрехите на онези, които го убиваха.» 21 Но той ми каза: «Върви! Ще те изпратя далеч, при езичниците. [f]»“

22 Юдеите, които дотогава го слушаха, след тези негови думи започнаха да викат: „Убийте го! Премахнете го от лицето на земята! Такъв човек не трябва да живее!“ 23 Те крещяха, мятаха палтата си и хвърляха прах във въздуха. [g] 24 Хилядникът [h] заповяда да отведат Павел в казармите, да го набият с камшик и да го разпитат, за да разберат защо всички така крещят срещу него. 25 Но когато започнаха да го вързват, за да го бичуват, Павел каза на стотника, [i] който стоеше наблизо: „Нима законът разрешава римски гражданин [j] да бъде бичуван без съд и присъда?“

26 Като чу това, стотникът отиде при хилядника и му каза: „Какво се каните да направите? Този човек е римски гражданин!“

27 Хилядникът дойде при Павел и го попита: „Кажи ми, ти наистина ли си римски гражданин?“

„Да“ – отвърна Павел.

28 Хилядникът каза: „Аз платих доста, за да стана римски гражданин.“

„А аз съм такъв по рождение“ – отговори Павел.

29 Онези, които се готвеха да го разпитват, веднага се отдръпнаха. Хилядникът се изплаши, щом разбра, че е вързал римски гражданин.

Павел пред юдейските водачи

30 На другия ден, воден от желанието да разбере в какво точно юдеите обвиняват Павел, хилядникът [k] заповяда на главните свещеници и на всички членове на Синедриона [l] да дойдат. После махна оковите на Павел, доведе го и го изправи пред тях.

Footnotes:

 1. Деяния 22:3 Гамалиил Известен и уважаван учител сред фарисеите, една от водещите юдейски религиозни групи (Вж. Дела 5:34).
 2. Деяния 22:4 + Пътят Термин, който ранните последователи на Исус използват, за да представят движението си като новия път за живот или пътя към спасението.
 3. Деяния 22:12 Анания В „Делата на апостолите“ има трима души с това име. За останалите двама вж. 5:1 и 23:2.
 4. Деяния 22:16 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 5. Деяния 22:19 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 6. Деяния 22:21 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
 7. Деяния 22:23 мятаха … въздуха Жестове, които изразяват силен гняв.
 8. Деяния 22:24 + хилядници Римски военачалници, висши офицери, които командват легиона.
 9. Деяния 22:25 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
 10. Деяния 22:25 римски гражданин Според римския закон римските граждани не могат да бъдат бити, без да са осъдени. Вж също 23:27.
 11. Деяния 22:30 + хилядници Римски военачалници, висши офицери, които командват легиона.
 12. Деяния 22:30 + Синедрион Върховният съвет на евреите, който служи и като съд.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes