A A A A A
Bible Book List

Деяния 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Идването на Святия Дух

Когато дойде денят на Петдесятница, [a] те всички бяха събрани заедно на едно място. Внезапно от небето се разнесе звук, наподобяващ свистене на бурен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. Пред очите им се появи нещо, подобно на огнени езици, които се разделиха и се спуснаха върху всеки един от тях. Те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на различни езици, както Духът им даде сила да говорят.

В Ерусалим живееха набожни юдеи от всеки народ по света. Когато този звук се разнесе, се събра тълпа. Хората бяха озадачени, тъй като всеки чуваше апостолите да говорят на неговия роден език. Поразени и недоумяващи, те се питаха един друг: „Нали всички тези хора, които говорят, са галилейци? Тогава как става така, че всеки от нас ги чува да говорят на неговия роден език? Сред нас има хора от Партия, Мидия и Елам, жители на Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт и Азия, [b] 10 Фригия, Памфилия, Египет, Ливийските области близо до Киринея, посетители от Рим, 11 юдеи по рождение и прозелити, [c] критяни и араби. Тези хора тук разказват за чудните Божии дела и всеки от нас чува това на своя роден език!“ 12 Изумени и озадачени, те се питаха един друг: „Какво ли значи това?“ 13 А други се присмиваха на апостолите и казваха: „Напили са се със сладко вино.“

Петър говори на множеството

14 Тогава Петър се изправи с останалите единадесет апостола и високо заговори на множеството: „Братя юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим! Нека ви обясня какво означава това. Слушайте ме внимателно. 15 Тези хора не са пияни, както си мислите – та сега е само девет часа сутринта! 16 Това, което днес виждате, е предсказаното от пророк Йоил:

17 «Бог казва:
В последните дни ще излея
    Духа си върху всеки човек.
Синовете и дъщерите ви
    ще пророкуват
и младежите ви ще имат видения,
а старците ви ще сънуват
    особени сънища.
18 Да, в онези дни ще излея Духа си
    върху хората, които ми служат –
    мъже и жени, и те ще пророкуват.
19 Ще извърша чудеса горе в небето
    и знамения долу на земята.
Ще има кръв, огън
    и облаци от дим.
20 Слънцето ще потъмнее,
    а луната ще стане кървавочервена,
преди да настъпи великият и славен Господен Ден. [d]
21 Тогава всеки, който призове
    името на Господа,
ще бъде спасен.» [e]

22 Израелтяни, чуйте тези думи: чрез Исус от Назарет Бог извърши пред вас могъщи чудеса и знамения и с това ви засвидетелства, че Исус е човекът, избран от него. Вие самите знаете това. 23 Този човек ви беше предаден според Божия установен план и предварително знание. С помощта на беззаконници вие го убихте, като го приковахте на кръст. 24 Но Бог го възкреси и го избави от смъртта, защото тя не можеше да има власт над него. 25 Давид [f] говори за Исус:

«Винаги виждах Господа
    пред себе си.
Той е от дясната ми страна,
    за да ме закриля.
26 Затова сърцето ми е радостно
    и езикът ми ликува.
Да, дори тялото ми ще живее
    с надежда,
27 защото няма да изоставиш
    душата ми в света на мъртвите
и няма да позволиш Святият ти
    да изтлее в гроба.
28 Ти ми разкри
    пътищата на живота.
Твоето присъствие
    ще ме изпълва с радост.» [g]

29 Братя, за нашия праотец Давид с увереност мога да ви кажа, че той умря и беше погребан, и гробницата му и до днес е при нас. 30 Но той беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му обеща да възкачи един от неговите потомци на престола му. [h] 31 Предвиждайки какво ще се случи, Давид говореше за възкресението на Месията, [i] когато каза:

«Той не бе изоставен
    в света на мъртвите,
нито тялото му изтля в гроба.» [j]

32 Бог възкреси този Исус и всички ние сме свидетели на това. 33 След като беше издигнат отдясно на Бога, Исус получи от Отца обещания Свят Дух, а после изля това, което вие виждате и чувате. 34 Защото не Давид беше възнесен в небесата. Самият той казва:

«Господ каза на моя Господ:
Седни от дясната ми страна,
35     докато подчиня твоите врагове на властта ти. [k]» [l]

36 Нека цял Израел знае със сигурност, че този Исус, когото вие разпънахте на кръст, Бог направи и Господ, и Месия.“

37 Това, което чуха, жегна сърцата им и те попитаха Петър и другите апостоли: „Какво да направим, братя?“

38 Петър им каза: „Покайте [m] се! Всеки един от вас трябва да се кръсти [n] в името на Исус Христос, за да му се простят греховете, и ще получите дара на Святия Дух. 39 Защото обещанието е за вас, за децата ви и за всички, които са далеч – всички, които Господ, нашият Бог, призове при себе си.“

40 И с много други думи той ги предупреждаваше и умоляваше: „Спасете се от това извратено поколение!“ 41 Онези, които приеха посланието му, се кръстиха и в този ден към вярващите се присъединиха около три хиляди души.

Животът на вярващите

42 Вярващите постоянстваха в учението на апостолите, в общението, в разчупването на хляб [o] и в молитвите. 43 Страхопочитание изпълни всеки, защото апостолите извършиха многобройни чудеса и знамения. 44 Всички вярващи живееха заедно и споделяха помежду си всичко, което имаха. 45 Продаваха земите и вещите си и разпределяха парите на всеки според нуждите му. 46 Срещаха се в храма всеки ден, обединени от общата цел; разчупваха хляб по домовете си и ядяха заедно с весели и искрени сърца; 47 възхваляваха Бога и се радваха на одобрението на хората. И всеки ден Господ добавяше към тях онези, които се спасяваха.

Footnotes:

 1. Деяния 2:1 + Петдесятница Юдейски празник на жътвата, който се чества 50 дни след Пасхата.
 2. Деяния 2:9 + Азия Западната част на Мала Азия.
 3. Деяния 2:11 + прозелит Човек с друга вяра, приел юдейската религия.
 4. Деяния 2:20 + Ден Денят, в който Христос ще дойде да съди хората и ще вземе със себе си онези, които му принадлежат.
 5. Деяния 2:21 Йоил 2:28-32
 6. Деяния 2:25 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
 7. Деяния 2:28 Псалм 16:8-11
 8. Деяния 2:30 Бог … престола му Вж. II Цар. 7:12,13; Пс. 132:11.
 9. Деяния 2:31 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
 10. Деяния 2:31 Псалм 16:10
 11. Деяния 2:35 докато … властта ти Букв.: „докато направя враговете ти столче за краката ти“.
 12. Деяния 2:35 Псалм 110:1
 13. Деяния 2:38 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
 14. Деяния 2:38 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 15. Деяния 2:42 разчупване на хляб Споменава се още в ст. 46. Може да означава или обикновено ядене, или приемане на Господната вечеря, която Исус завещава на последователите си да извършват, за да го помнят. Вж. Лука 22:14-20.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes