A A A A A
Bible Book List

Деяния 18 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Павел в Коринт

18 След това Павел напусна Атина и отиде в Коринт. Там срещна Акила, юдеин родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила (тъй като император Клавдий [a] беше заповядал всички юдеи да напуснат Рим). Павел отиде да ги види и тъй като имаше същия занаят като техния – правене на шатри, той остана при тях и работеше с тях. Всяка събота в синагогата [b] Павел говореше с юдеите и гърците и се опитваше да ги убеди да повярват.

Когато Сила и Тимотей пристигнаха от Македония, Павел се отдаде изцяло на проповядването и ясно показваше на юдеите, че Исус е Месията. [c] Обаче те му се противопоставяха и го хулеха, затова той изтърси праха от дрехите си [d] и им каза: „Ваша ще е вината, ако не бъдете спасени! Аз не съм отговорен. Отсега нататък ще ходя при езичниците. [e]

Павел си тръгна и отиде в дома на един човек на име Тиций Юст, който се покланяше на истинския Бог и чиято къща беше непосредствено до синагогата. Главата на синагогата Крисп и цялото му семейство повярваха в Господа. Повярваха и се кръстиха [f] и много коринтяни, които чуха посланието.

Една нощ Господ се яви в съня на Павел и му каза: „Не се страхувай и не мълчи, а говори, 10 защото аз съм с теб. Никой няма да те нападне и да ти стори зло, защото имам много хора в този град.“ 11 Павел остана там година и половина и ги учеше на Божието слово.

Павел е изправен пред Галион

12 По времето, когато Галион беше губернатор на Ахая, [g] юдеите се обединиха, нападнаха Павел и го отведоха в съда. 13 Там те казаха: „Този човек убеждава хората да се покланят на Бога по начин, който е против закона.“

14 Тъкмо когато Павел се готвеше да заговори, Галион каза на юдеите: „Ако ставаше въпрос за престъпление или коварно злодеяние, би следвало да ви изслушам, юдеи. 15 Но тъй като се отнася до въпроси за думи и имена във връзка с вашия закон, разрешете сами препирнята си. Отказвам да съм съдия на такива спорове.“ 16 И ги накара да напуснат съда.

17 Тогава всички сграбчиха Состен, главата на синагогата, [h] и започнаха да го бият пред съда. Но Галион не се трогна от това ни най-малко.

Павел се връща в Антиохия

18 Павел остана с братята още дълго време. После ги напусна и отплава за Сирия. Заедно с него бяха Прискила и Акила. В Кенхрея той острига косата си, тъй като беше дал обет пред Бога. 19 Когато пристигнаха в Ефес, Павел ги остави там и влезе в синагогата, [i] където започна спор с юдеите. 20 Те го помолиха да остане още малко там, но Павел не се съгласи. 21 На тръгване той им каза: „Ако Бог пожелае, ще се върна при вас.“ След това отплава от Ефес.

22 Павел пристигна в Кесария, откъдето отиде в Ерусалим да поздрави църквата. [j] След това се отправи към Антиохия. 23 Той остана там известно време, а после замина да обиколи Галатия и Фригия. Пътувайки от град на град, Павел вдъхваше сила на всички последователи.

Аполос проповядва в Ефес и Коринт

24 В Ефес дойде един юдеин на име Аполос. Родом от Александрия, той беше начетен човек и добре познаваше Писанията. 25 Аполос беше обучен в пътя на Господа, говореше разпалено [k] и поучаваше правилно за Исус, макар че познаваше само Йоановото кръщение. 26 Той започна смело да говори в синагогата. [l] Когато го чуха, Прискила и Акила го поканиха в дома си и му обясниха по-точно пътя на Бога.

27 Когато Аполос пожела да отиде в Ахая, [m] братята го насърчиха и писаха на последователите там да го посрещнат добре. Когато пристигна в областта, Аполос помогна много на онези, които бяха повярвали чрез Божията благодат. 28 Той мощно оборваше юдеите пред очите на всички, доказвайки чрез Писанията, че Исус е Месията. [n]

Footnotes:

 1. Деяния 18:2 Клавдий Римският император през 41-54 г. сл. Хр.
 2. Деяния 18:4 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 3. Деяния 18:5 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
 4. Деяния 18:6 изтърси праха от дрехите си Израз на презрение. Предупреждение за прекратяване на всякакви връзки с тях.
 5. Деяния 18:6 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
 6. Деяния 18:8 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
 7. Деяния 18:12 + Ахая Южната част на Гърция, където се намира Коринт.
 8. Деяния 18:17 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 9. Деяния 18:19 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 10. Деяния 18:22 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 11. Деяния 18:25 разпалено Или: „запален от Духа“.
 12. Деяния 18:26 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 13. Деяния 18:27 + Ахая Южната част на Гърция, където се намира Коринт.
 14. Деяния 18:28 + Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник. Името на тази титла произлиза от церемония, при която даден човек (особено пророк, свещеник или цар) се назначава на висок пост и се помазва с миро в знак, че е избран от Бога за специално служение. Еврейската дума се употребява като титла на старозаветни царе и на Онзи, когото Бог ще изпрати като пророк, свещеник и цар, за да възстанови добрите взаимоотношения между него и хората.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes