A A A A A
Bible Book List

Деяния 15 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Събранието в Ерусалим

15 Но в Антиохия пристигнаха хора от Юдея, които започнаха да учат братята измежду езичниците [a]: „Не можете да се спасите, ако не сте обрязани според закона на Моисей.“ Павел и Варнава им възразиха и помежду им се завърза ожесточен спор. Затова братята решиха да пратят в Ерусалим Павел, Варнава и още няколко души измежду тях, за да се посъветват там по този въпрос с апостолите и презвитерите. [b]

Изпратени от църквата, [c] те тръгнаха на път, минавайки през провинциите Финикия и Самария, където разказваха подробно как езичниците са се обърнали към Бога. Тези новини носеха голяма радост на всички вярващи. При пристигането си в Ерусалим те бяха посрещнати от апостолите, презвитерите и цялата църква и им съобщиха всичко, което Бог беше извършил чрез тях. Но някои от повярвалите бяха фарисеи. [d] Те се изправиха и казаха: „Вярващите езичници трябва да бъдат обрязани и да им се заповяда да спазват закона на Моисей.“

Тогава апостолите и презвитерите се събраха да обсъдят този въпрос. След продължително разискване Петър стана и им каза: „Братя, знаете, че още от първите дни измежду всички вас Бог избра мен, за да чуят езичниците от моята уста Благата вест и да повярват. Бог, който познава всяко сърце, показа, че приема тези хора, като им даде Святия Дух също както на нас. Той не направи разлика между нас и тях и очисти сърцата им чрез вярата. 10 Защо сега изпитвате Бога, като поставяте на врата на последователите хомот, който нито предците ни, нито ние имахме сили да носим? 11 Но ние вярваме, че чрез благодатта на Господ Исус и ние, и те ще бъдат спасени.“

12 Тогава всички утихнаха и заслушаха разказа на Павел и Варнава за знаменията и чудесата, които Бог бе извършил чрез тях сред езичниците. 13 Когато свършиха, Яков заговори: „Чуйте ме, братя! 14 Симон описа как най-напред Бог показа милостта си, като прие езичниците и ги направи свой народ. 15 Думите на пророците потвърждават това, тъй като е писано:

16 «След това ще се завърна
и ще възстановя
    Давидовия [e] срутен дом;
ще го издигна от развалините
    и ще го възстановя,
17 така че останалата част от
човечеството – всички езичници,
    които също ми принадлежат,
    да търсят Господа.
Така казва Господ,
    който прави всички тези неща,
18 известни от векове.» [f]

19 Затова мисля, че не трябва да обременяваме езичниците, които се обръщат към Бога. 20 Вместо това трябва да им напишем писмо, в което да им кажем да се въздържат от осквернена от жертвоприношения на идоли храна, от сексуални грехове, от месо от удушено животно и от кръв. 21 Защото от памтивека във всеки град винаги е имало хора, които проповядват закона на Моисей, а думите му се четат в синагогите [g] всяка събота.“

Писмо до вярващите езичници

22 Тогава апостолите и презвитерите [h] заедно с цялата църква [i] решиха да изберат няколко души сред тях, за да ги изпратят в Антиохия с Павел и Варнава. Избраха Юда, наречен Варсава, и Сила – мъже, ползващи се с уважение сред братята. 23 По тях изпратиха следното писмо:

„Апостолите и презвитерите, ваши братя, поздравяват братята измежду езичниците [j] в Антиохия, Сирия и Киликия.

24 Тъй като чухме, че някои от нас без наше знание са ви посетили, смутили са ви с думите си и са объркали умовете ви, 25 всички ние единодушно решихме да изберем няколко души и да ги пратим при вас заедно с обичните ни Варнава и Павел, 26 които посветиха живота си в служба на нашия Господ Исус Христос. 27 С тях изпращаме още Юда и Сила, които лично ще потвърдят това, което ви пишем. 28 Святият Дух, както и ние, счита за правилно да не ви обременяваме с друго, освен със следните необходими неща:

29 Въздържайте се от месо, принесено в жертва на идоли,

от кръв, от месо на удушени

животни и от сексуални грехове.

Добре ще сторите, ако се пазите от тези неща.Сбогом.“

30 И така, изпратиха ги и Варнава, Павел, Юда и Сила пристигнаха в Антиохия, където събраха вярващите и предадоха писмото. 31 Щом го прочетоха, вярващите от Антиохия се зарадваха и бяха насърчени от написаното. 32 Юда и Сила, които бяха и пророци, дълго говориха на братята, като ги насърчаваха и им даваха сила. 33 След като прекараха известно време там, Юда и Сила, с благословението за мир от братята, се върнаха при онези, които ги бяха изпратили. 34 [k]

35 А Павел и Варнава останаха в Антиохия, където заедно с много други поучаваха и възвестяваха словото на Господа.

Павел и Варнава се разделят

36 След няколко дни Павел каза на Варнава: „Нека пак да посетим всички градове, където проповядвахме словото на Господа, за да видим какво правят братята там.“

37 Варнава искаше да вземат със себе си Йоан, наречен Марк, 38 но Павел настояваше да не вземат със себе си този, който ги бе изоставил в Памфилия и не продължи с тях делото, за което бяха изпратени. 39 Между Павел и Варнава избухна остър спор и накрая те се разделиха. Варнава взе Марк и отплава за Кипър.

40 Павел избра Сила и след като братята го предадоха на благодатта на Господа, се отправи на път. 41 Той обикаляше Сирия и Киликия и укрепваше църквите. [l]

Footnotes:

 1. Деяния 15:1 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
 2. Деяния 15:2 + презвитер Възрастен човек, избран да ръководи църквата. Нарича се още „надзирател“ и „пастир“ (овчар) и неговата работа е да се грижи за Божиите хора (Дела 20:17,28; Ефес. 4:11; 1 Тим. 3:1-6; Тит 1:5-9).
 3. Деяния 15:3 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 4. Деяния 15:5 + фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.
 5. Деяния 15:16 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
 6. Деяния 15:18 Амос 9:11-12
 7. Деяния 15:21 + синагога Място, където юдеите се събират за молитва, изучаване на Писанията и други обществени срещи.
 8. Деяния 15:22 + презвитер Възрастен човек, избран да ръководи църквата. Нарича се още „надзирател“ и „пастир“ (овчар) и неговата работа е да се грижи за Божиите хора (Дела 20:17,28; Ефес. 4:11; 1 Тим. 3:1-6; Тит 1:5-9).
 9. Деяния 15:22 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
 10. Деяния 15:23 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
 11. Деяния 15:34 Някои гръцки ръкописи добавят стих 34: „Но Сила реши да остане там.“
 12. Деяния 15:41 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes