A A A A A
Bible Book List

Деяния 12 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Ирод Агрипа преследва църквата

12 По същото време цар Ирод [a] започна гонения срещу някои хора от църквата. [b] Той заповяда да съсекат с меч Яков, брата на Йоан. Като видя, че това се харесва на юдеите, Ирод реши да арестува и Петър. (Беше в дните на празника на безквасните хлябове. [c]) Ирод залови Петър и го хвърли в затвора, като заповяда на четири групи от по четири войника да го пазят. Той възнамеряваше след Пасхата [d] да го изправи на съд пред народа. Докато Петър беше в затвора, цялата църква горещо се молеше на Бога за него.

Освобождаването на Петър от затвора

През нощта преди Ирод [e] да го изведе на съд, Петър спеше, окован с две вериги и пазен от двама войника. Вратите на затвора също се охраняваха. Внезапно там се появи Господен ангел и светлина озари килията. Ангелът побутна леко Петър по рамото, събуди го и му каза: „Ставай бързо!“ И веригите паднаха от ръцете му. Тогава ангелът му каза: „Облечи се и си обуй сандалите!“ Петър изпълни това. Ангелът продължи: „Загърни се с наметката си и върви след мен!“ Петър го последва навън, без да знае дали случката с ангела е действителност, мислейки си, че това е видение. 10 След като преминаха край първата и втората стража, те стигнаха до желязната порта, водеща към града, която сама се отвори пред тях и те излязоха навън. След като извървяха разстояние от около една улица, ангелът внезапно изчезна.

11 Чак тогава Петър дойде на себе си и каза: „Сега зная, че Господ наистина изпрати своя ангел и ме избави от ръцете на Ирод и от всичко, което юдеите очакваха да ме сполети.“

12 Когато осъзна случилото се, Петър отиде до къщата на Мария – майката на Йоан, наречен още Марк, където се бяха събрали много хора и се молеха. 13 Петър почука на портата и една слугиня на име Рода излезе да отвори. 14 Щом позна гласа на Петър, тя от радост забрави да му отвори вратата и вместо това изтича вътре да съобщи, че Петър е пред вратата. 15 Хората в дома й казаха: „Ти не си с ума си!“, но тя продължи да твърди, че той е там. „Това е неговият ангел“ – отговориха й те.

16 А Петър продължаваше да хлопа. Когато му отвориха и го видяха, те бяха смаяни. 17 Петър им направи знак с ръка да замълчат и след като обясни как Господ го е извел от затвора, им каза: „Разкажете това на Яков и братята.“ После излезе и отиде на друго място.

18 На сутринта сред стражите настъпи голям смут. Те се чудеха какво ли се е случило с Петър. 19 Ирод нареди да претърсят навсякъде и като не го намери, извика на разпит стражите, а после заповяда да ги убият. След това замина от Юдея за Кесария, където и остана известно време.

Смъртта на Ирод Агрипа

20 Ирод беше силно разгневен на жителите на Тир и Сидон. Те всички дойдоха вкупом, за да се срещнат с него. След като бяха получили подкрепа от царския управител Власт, те молеха за мир, защото страната им получаваше храна от областите, подвластни на Ирод.

21 Ирод определи един ден, в който да се срещне с тях, облече си царската мантия, седна на престола и започна да им говори. 22 Хората завикаха: „Това е глас на бог, а не на човек!“ 23 Но Ирод не отдаде славата на Бога и Господен ангел внезапно го порази. Ирод умря, изяден от червеи.

24 А Божието слово се разпространяваше и броят на вярващите растеше.

25 След като изпълниха делото си в Ерусалим, Варнава и Савел се върнаха в Антиохия, като взеха със себе си и Йоан, наречен Марк.

Footnotes:

  1. Деяния 12:1 + Ирод Ирод Агрипа I, внук на Ирод Велики.
  2. Деяния 12:1 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  3. Деяния 12:3 + Празник на безквасните хлябове Важна празнична седмица за юдеите. В Стария Завет тя започва от деня след Пасха, но по това време двата празника са слети в един.
  4. Деяния 12:4 + Пасха Важен свят ден за юдеите. Всяка година на този ден те ядат специално ястие, за да помнят, че Бог ги е избавил от робство в Египет по времето на Моисей.
  5. Деяния 12:6 + Ирод Ирод Агрипа I, внук на Ирод Велики.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes