A A A A A
Bible Book List

Деяния 11 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Петър се връща в Ерусалим

11 Из цяла Юдея апостолите и братята чуха, че езичниците [a] също са приели Божието слово. Когато Петър пристигна в Ерусалим, вярващите юдеи спореха с него. „Ти влезе в дома на необрязани хора и яде с тях!“ – казваха те.

Тогава Петър започна да им обяснява как точно се случи всичко: „Бях в Йопия и се молех, и както бях в транс, ми се яви видение: нещо подобно на голямо платнище, опънато в четирите му края, се спускаше от небето, докато спря близо до мен. Внимателно се вгледах в него и видях четирикопитни земни животни, диви зверове, влечуги и небесни птици. Тогава чух глас, който ми каза: «Стани, Петре, заколи и яж!» Но аз отвърнах: «В никакъв случай, Господи! Никога не съм слагал в устата си нещо нечисто или осквернено.» За втори път гласът от небето проговори: «Не наричай нечисто онова, което Бог е обявил за чисто.» 10 И така това се случи три пъти. После всичко беше отнесено обратно в небето. 11 Точно в този момент в къщата, където бях отседнал, дойдоха трима мъже. Те бяха изпратени при мен от Кесария. 12 Духът ми каза да тръгна с тях, без да се колебая. С мен дойдоха и тези шест братя. Всички заедно влязохме в къщата на онзи човек Корнилий. 13 Той ни разказа как в дома му се явил ангел и му казал: «Изпрати в Йопия хора да извикат Симон, наречен Петър. 14 Той ще ти каже думи, чрез които ти и целият ти дом ще се спасите.» 15 Едва бях започнал да говоря, когато Святият Дух се спусна върху тях така, както и върху нас в началото. 16 Тогава си спомних какво бе казал Господ: «Йоан кръщаваше [b] с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.» 17 Щом Бог даде на езичниците същия дар, който получихме и ние, когато повярвахме в Господ Исус Христос, кой бях аз, че да преча на Бога?“

18 Когато чуха това, вярващите престанаха да възразяват и започнаха да славят Бога, казвайки: „Ето, дори и на езичниците Бог даде възможността да се покаят, [c] за да имат живот.“

Църквата в Антиохия

19 Вярващите, разпръснати при гоненията след убиването на Стефан, достигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия, където съобщаваха посланието само на юдеи. 20 Някои от тези вярващи бяха от Кипър и Киринея. Те пристигнаха в Антиохия и започнаха да говорят също и на онези, които не бяха юдеи, [d] проповядвайки им Благата вест за Господ Исус. 21 Силата на Господа беше с тях и много хора повярваха и се обърнаха към Господа.

22 Вестта за това стигна до църквата [e] в Ерусалим и оттам изпратиха Варнава в Антиохия. 23 Когато пристигна и видя как Бог е благословил тези хора, Варнава се зарадва и започна да насърчава всеки да остане верен на Господа с цялото си сърце, 24 тъй като беше добър човек, изпълнен със Святия Дух и с вяра. И много хора станаха последователи на Господа.

25 След това Варнава замина за Тарс да търси Савел 26 и като го намери, го заведе в Антиохия. Те се срещаха с църквата там и поучаваха много хора в продължение на цяла година. В Антиохия за първи път последователите на Исус бяха наречени „християни“.

27 По същото време от Ерусалим в Антиохия дойдоха пророци. 28 Един от тях на име Агав се изправи и чрез Духа предрече, че по целия свят ще настъпи голям глад. (Това се сбъдна по времето на император Клавдий.) 29 Тогава последователите решиха да съберат според финансовите си възможности помощ за братята и сестрите в Юдея. 30 Така и направиха, а после по Варнава и Савел я изпратиха на презвитерите [f] в Юдея.

Footnotes:

  1. Деяния 11:1 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
  2. Деяния 11:16 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  3. Деяния 11:18 + покаяние Гръцка дума, която изразява радикална промяна на човешкия мироглед. Това включва критично осмисляне на миналото и решителна смяна на посоката за в бъдеще.
  4. Деяния 11:20 онези, които не бяха юдеи Букв.: „елинистите“, хора, повлияни от гръцката култура. Според някои гръцки ръкописи: „гърците“.
  5. Деяния 11:22 + църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
  6. Деяния 11:30 + презвитер Възрастен човек, избран да ръководи църквата. Нарича се още „надзирател“ и „пастир“ (овчар) и неговата работа е да се грижи за Божиите хора (Дела 20:17,28; Ефес. 4:11; 1 Тим. 3:1-6; Тит 1:5-9).
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes