A A A A A
Bible Book List

Деяния 10 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Петър и Корнилий

10 В Кесария имаше един човек на име Корнилий, който беше стотник [a] в така наречения Италийски полк. Той, както и цялото му семейство, беше набожен и богобоязлив човек. Щедро даваше милостиня на бедните и непрестанно се молеше на Бога. Веднъж, около три часа следобед, той имаше видение и ясно видя как Божий ангел влезе и го повика: „Корнилий!“

Той се вгледа изплашено в ангела и попита: „Какво, господине?“

Ангелът му отговори: „Бог чу молитвите ти и видя щедростта ти към бедните. Той те запомни. Изпрати сега в Йопия няколко души да доведат тук Симон, наречен Петър. Той е отседнал при Симон кожаря, чиято къща е край морето.“ Когато ангелът, който му беше говорил, си отиде, Корнилий повика двама от слугите си и един набожен войник, който бе сред помощниците му. Той им разказа всичко, което се беше случило и ги изпрати в Йопия.

На другия ден около пладне, когато приближаваха града, Петър се качи на покрива да се моли. 10 Той почувства силен глад и поиска да яде. Докато му приготвяха храната, изпадна в транс. 11 Видя небето да се отваря и нещо, приличащо на голямо платнище, опънато в четирите края, да се спуска долу към земята. 12 В него имаше всякакви земни животни, влечуги и небесни птици. 13 Тогава глас каза на Петър: „Стани, Петре, заколи и яж!“

14 Но Петър каза: „В никакъв случай, Господи! Никога не съм ял нечиста и осквернена храна.“ [b]

15 Гласът отново се обърна към него: „Не наричай нечисто онова, което Бог е обявил за чисто.“ 16 Това се случи три пъти и после всичко бе вдигнато обратно в небето.

17 Междувременно хората, изпратени от Корнилий, разпитаха за къщата на Симон и докато Петър се чудеше над смисъла на своето видение, те застанаха пред портата 18 и силно извикаха: „В тази къща ли гостува Симон, наречен Петър?“

19 Петър все още си мислеше за видението, когато Духът му каза: „Чуй! Търсят те трима души. 20 Стани, слез долу и тръгни с тях, без да се колебаеш, защото аз съм ги изпратил.“ 21 Петър слезе при мъжете и им каза: „Аз съм този, когото търсите. Защо сте дошли?“

22 Те отговориха: „Изпраща ни стотникът Корнилий, праведен и богобоязлив човек, уважаван от целия юдейски народ. Свят ангел му е казал да те покани в дома си и да чуе нещата, които имаш да кажеш.“ 23 Петър покани хората да влязат и да останат да пренощуват.

На сутринта той се приготви и тръгна с тях заедно с няколко братя от Йопия. 24 На другия ден пристигна в Кесария. Корнилий беше събрал роднините си и близките си приятели и ги чакаше.

25 Когато Петър влезе, Корнилий го посрещна и му се поклони, като падна в краката му. 26 Петър го изправи, като му каза: „Стани! Аз също съм човек като теб.“ 27 Разговаряйки с него, Петър влезе в къщата и видя, че там са се събрали много хора.

28 Той им каза: „Вие добре знаете, че законът не допуска юдеи да се събират или сближават с хора от друг род. Но Бог ми показа, че не трябва да наричам никого «нечист» или «осквернен». 29 Затова, когато ме поканиха, дойдох без възражения. А сега ми кажете защо ме повикахте.“

30 Корнилий отговори: „Преди четири дни, по същото време – към три часа следобед – си бях у дома и се молех. Внезапно пред мен застана човек в блестящи дрехи 31 и каза: «Корнилий, молитвата ти е чута. Бог видя щедростта ти към бедните. Той те запомни. 32 Прати хора в Йопия и покани Симон, наречен Петър, да дойде тук. Той е отседнал при Симон кожаря, чиято къща е край морето.» 33 Затова веднага изпратих да те повикат и ти направи добре, че дойде. Сега всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, което Господ ти е заповядал да ни кажеш.“

Петър проповядва в къщата на Корнилий

34 Петър заговори: „Сега наистина разбирам, че Бог е безпристрастен. 35 Не е важно откъде е човек; щом почита Бога и върши това, което е правилно, Бог го приема. 36 Ето Божието послание за народа на Израел – това е Благата вест за мира, идващ чрез Исус Христос, който е Господ на всички. 37 Знаете за онова, което се случи из цяла Юдея. Всичко започна в Галилея след кръщението, проповядвано от Йоан. 38 Знаете как Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и с власт и той обиколи цяла Юдея, като вършеше добрини и лекуваше онези, които бяха под властта на дявола, защото Бог беше с него. 39 Ние сме свидетели на всичко, което Исус извърши в страната на юдеите и в Ерусалим. Но те го убиха, като го приковаха на кръст. 40 Но на третия ден Бог го възкреси и му позволи да се яви на хората, 41 но не на всички, а само на предварително избрани от Бога свидетели, тоест на нас, които ядохме и пихме с него, след като бе възкресен от мъртвите. 42 Той ни заповяда да проповядваме на хората и да свидетелстваме, че Бог избра него да бъде съдия на живите и мъртвите. 43 Всички пророци свидетелстват за него, че всеки, който вярва в него, ще получи прошка на греховете чрез името му.“

Езичниците получават Святия Дух

44 Още докато Петър казваше тези думи, Святият Дух слезе върху всички, които чуха посланието. 45 Вярващите юдеи, [c] които бяха дошли с Петър, останаха смаяни, защото дарът на Святия Дух се бе излял и върху езичниците, [d] 46 тъй като ги чуха да говорят на различни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: 47 „Може ли някой да попречи тези хора да бъдат кръстени [e] във вода? И те като нас получиха Святия Дух.“ 48 И им заповяда да се кръстят в името на Исус Христос. След това те помолиха Петър да им погостува няколко дни.

Footnotes:

  1. Деяния 10:1 + стотник Римски военачалник, на когото са подчинени 100 войника.
  2. Деяния 10:14 нечиста и осквернена храна Според еврейските закони някои храни се смятат за нечисти и са забранени за ядене.
  3. Деяния 10:45 вярващите юдеи Букв.: „тези, които са за обрязването“. Споменати още в 11:2. Може да означава юдеите, които смятат, че всички християни трябва да се обрежат и да спазват закона на Моисей (Вж. Гал. 2:12).
  4. Деяния 10:45 + езичници По онова време евреите наричат всички останали хора езичници.
  5. Деяния 10:47 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes