A A A A A
Bible Book List

Деяния 10 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Апостол Петър и стотникът Корнилий

10 В Кесария имаше един човек на име Корнилий, стотник от полка, наричан Италийски. Той, както и целият му дом, беше благочестив и богобоязлив, правеше много добрини на народа и винаги се молеше на Бога. Един следобед, около три часа, той ясно видя във видение Божий ангел, който влезе при него и му рече: „Корнилий!“ А той се вгледа в него и уплашен попита: „Какво, Господи?“ Ангелът му отговори: „Твоите молитви и добрини достигнаха до Бога и Той не те забрави. А сега изпрати хора в Йопия и повикай Симон, наричан Петър. Той е на гости у някой си кожар Симон, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасите ти и целият ти дом[a].“ Когато си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от онези, които постоянно се намираха при него, разказа им всичко и ги изпрати в Йопия.

На другия ден, когато те бяха на път и наближаваха града, около дванадесет часа Петър се качи на плоския покрив на къщата, за да се помоли. 10 А когато поогладня, поиска да яде. Докато му приготвяха, той изпадна в унес, 11 видя небето отворено и някакъв съд да слиза към него, който беше като голямо платнище, вързано за четирите краища, и се спускаше на земята. 12 В него имаше от всички земни четириноги, зверове, влечуги и птици. 13 И се чу глас към него: „Стани, Петре, заколи и яж!“ 14 А Петър рече: „В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо скверно или нечисто.“ 15 И повторно се чу глас към него: „Което Бог е очистил, ти не смятай за нечисто.“ 16 Това се случи три пъти и съдът пак се вдигна към небето. 17 И докато Петър недоумяваше какво ли ще означава видението, което видя, ето изпратените от Корнилий хора, които разпитваха за Симоновата къща, се спряха пред вратата, 18 извикаха и попитаха: „Тука ли гостува Симон, наричан Петър?“ 19 И както Петър размисляше за видението, Духът му рече: „Ето търсят те трима души. 20 Стани, слез и тръгни с тях, без да се двоумиш, защото Аз ги изпратих.“ 21 Като слезе при пратениците, Петър рече: „Аз съм този, когото търсите. По каква работа сте дошли?“ 22 А те отговориха: „Стотникът Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име сред целия юдейски народ, получи от свят ангел откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите думи.“

23 Тогава Петър ги покани вътре и ги нагости. А на другия ден стана и отиде с тях. С него заминаха и някои братя от Йопия. 24 На следващия ден те влязоха в Кесария. Корнилий ги чакаше и беше свикал своите роднини и близки приятели. 25 Когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. 26 Но Петър го повдигна с думите: „Стани, и аз самият съм човек!“ 27 И разговаряйки с него, влезе вътре и намери събрани много хора. 28 Тогава им рече: „Вие знаете, че не е простено на юдеин да се сближава или да влиза в дома на другоплеменник. Но на мене Бог ми показа да не смятам никой човек за скверен или нечист. 29 Затова и когато бях поканен, дойдох без възражения. Сега кажете, защо изпратихте да ме повикат?“ 30 Корнилий отговори: „От четири дена досега постих, а в деветия молитвен час се молех у дома си. И ето пред мене застана един мъж в светла дреха 31 и рече: ‘Корнилий, твоята молитва е чута и Бог не забрави твоите добрини. 32 Затова изпрати в Йопия да повикат Симон, наричан Петър, който гостува у кожаря Симон, край морето. Той ще дойде и ще ти говори[b]’. 33 Веднага изпратих за тебе и ти добре стори, че дойде. А сега ние всички сме се събрали пред Бога, за да чуем всичко, което Бог ти е възложил.“

Проповед на апостол Петър в дома на Корнилий

34 Петър започна с думите: „Наистина, сега разбирам, че Бог не гледа кой какъв е, 35 но Той приема от всеки народ онзи, който се бои от Него и постъпва праведно. 36 Той отправи към израилтяните Своето слово, като благовестеше мир чрез Иисус Христос, Който е Господ на всички. 37 Вие знаете какво стана по цяла Юдея, като се започна от Галилея след кръщението, което проповядваше Йоан: 38 как Бог помаза със Светия Дух и със сила Иисус от Назарет, Който обикаляше, вършейки добрини и изцелявайки всички онези, които бяха под властта на дявола, защото Бог беше с Него. 39 И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши в юдейската страна и в Йерусалим, и как Го убиха, като Го приковаха на дърво. 40 Но Бог Го възкреси на третия ден и Му даде да се явява – 41 не на целия народ, а на нас, изначално избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след възкресението Му от мъртвите. 42 И ни заповяда да проповядваме на хората и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живи и мъртви. 43 За Него всички пророци свидетелстват, че всеки, който вярва в Него, ще получи прошка за греховете чрез призоваване Неговото име.“

Езичници приемат Светия Дух

44 Докато Петър още говореше тези думи, Светия Дух слезе върху всички, които слушаха словото. 45 А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Светия Дух; 46 защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: 47 „Може ли някой да попречи на тези, които приеха Светия Дух, да се кръстят с вода, както и ние?“ 48 И им нареди да се кръстят в името на Иисус Христос. След това го помолиха да остане при тях няколко дена.

Footnotes:

  1. 10:6 В някои ръкописи липсва: „Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасите ти и целият ти дом“.
  2. 10:32 В някои ръкописи липсва: „Той ще дойде и ще ти говори“.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes