A A A A A
Bible Book List

Деяния 1 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Пролог

В първата си книга, Теофиле, описах всичко, което Исус извърши и на което учеше хората. Описах целия му живот до деня, когато се възнесе на небето, след като чрез Святия Дух даде напътствия на избраните от него апостоли. След смъртта си Исус с убедителни доказателства им показа, че е жив. В течение на четиридесет дни им се явяваше и им говореше за Божието царство. Веднъж, когато ядеше с тях, той им заповяда: „Не напускайте Ерусалим! Чакайте онова, което ви обеща Отец и за което сте слушали от мен. Йоан кръщаваше [a] с вода, а скоро вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.“

Исус се възнася на небето

Когато се събраха заедно, апостолите го попитаха: „Господи, сега ли ще върнеш на Израел царството?“

Той им каза: „Вие не можете да знаете датите или времената, които само Отец има власт да определя. Но ще получите сила, когато Святият Дух дойде върху вас, и ще свидетелствате за мен в Ерусалим и в цяла Юдея и Самария, и по всички краища на света.“

След като каза това, той се издигна пред очите им към небето и облак го скри от погледите им. 10 Те се взираха в небето, наблюдавайки как се възнася, когато до тях внезапно се изправиха двама мъже в бели дрехи. 11 „Галилейци – казаха те, – защо стоите тук и се взирате в небето? Този Исус, който се възнесе на небето, отделяйки се от вас, ще се върне по същия начин, както го видяхте да се издига.“

Избиране на нов апостол

12 Това стана на Елеонската планина, [b] намираща се на около един километър от Ерусалим, и оттам те се върнаха в Ерусалим. 13 Когато пристигнаха, се качиха в горната стая, където бяха отседнали: това бяха Петър, Йоан, Яков, Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков – синът на Алфей, Симон Зилотът [c] и Юда – синът на Яков.

14 Всички бяха заедно и постоянно се молеха. С тях бяха и няколко жени, Мария – майката на Исус, и братята му.

15 След няколко дни вярващите се събраха (бяха около сто и двадесет души) и Петър стана и каза: 16-17 „Братя, трябваше да се изпълни Писанието, в което Святият Дух предрече чрез думите на Давид, [d] че Юда, който беше един от нас и служеше с нас на Бога, ще води онези, които арестуваха Исус.“

18 (С парите, които получи за своята зла постъпка, Юда си купи нива, където падна на главата си, а тялото му се разпра и всичките му вътрешности се изсипаха. 19 За това научиха всички жители на Ерусалим и нарекоха нивата Акелдама, което на техния език означава „Нива на кръв“.)

20 „Защото в книгата на Псалмите е написано:

«Да запустее земята му
    и никой да не живее там!» [e]

И още:

«Мястото му сред водачите
    да се заеме от друг.» [f]

21-22 Затова трябва да изберем за свидетел на възкресението на Исус един измежду тези, които ни придружаваха през цялото време, докато Господ Исус беше с нас – от Йоановото кръщение до деня, когато ни беше отнет и се възнесе на небето.“

23 Предложиха двама: Йосиф, наречен Варсава (наречен още и Юст), и Матия. 24 След това апостолите се помолиха, казвайки: „Ти, Господи, който познаваш всяко сърце, покажи ни кого от тези двама души си избрал 25 да заеме мястото на апостол в това служение, което Юда изостави, за да отиде, където му се полага.“ 26 След това хвърлиха жребий и той се падна на Матия. Така Матия стана апостол заедно с другите единадесет.

Footnotes:

  1. Деяния 1:5 + кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“.
  2. Деяния 1:12 + Елеонска планина Маслинова планина; хълм, разположен източно от Ерусалим, откъдето се вижда храмът.
  3. Деяния 1:13 + Зилот Член на еврейска политическа група, която воюва против римляните.
  4. Деяния 1:16 + Давид Цар на Израeл около 1000 г. пр. Хр.
  5. Деяния 1:20 Псалм 69:25
  6. Деяния 1:20 Псалм 109:8
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes