A A A A A
Bible Book List

Второзаконие 31 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Краят на живота на Мойсей

Предсмъртни слова на Мойсей

31 След това Мойсей излезе пред цял Израил и като изрече тези думи, добави: „Сега съм на сто и двадесет години, не мога вече да ви водя; а и Господ ми каза: ‘Ти няма да преминеш през Йордан.’ Господ, твоят Бог, Сам ще тръгне пред тебе, Той ще изтреби тези народи пред тебе и ти ще ги завладееш; Иисус ще тръгне пред тебе, както Господ е казал. И ще постъпи Господ с тях така, както постъпи със Сихон и Ог, аморейските царе, и със страните им, които съсипа. А когато Господ ги предаде на вас, и вие ще постъпите с тях според всички заповеди, които съм ви дал. Бъдете силни и храбри, не се бойте и не изпитвайте ужас от тях, защото Господ, твоят Бог, Сам ще тръгне с тебе; Той няма да отстъпи от тебе и няма да те изостави.“

Тогава Мойсей повика Иисус и му рече пред цял Израил: „Бъди силен и храбър, защото ти ще влезеш с този народ в страната, за която Господ се е клел на предците им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство. Сам Господ ще тръгне пред тебе, Той ще бъде с тебе, няма да отстъпи от тебе и няма да те изостави. Не се бой и не унивай!“

И Мойсей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега на Господния завет, и на всички старейшини на Израил. 10 Мойсей се обърна към тях и направи завещание: „В края на всяка седма година, в годината на опрощаването, през празника Шатри, 11 когато цял Израил се събира пред Господа, своя Бог, на мястото, което Той избере, чети на глас този закон пред всички израилтяни! 12 Събери народа – мъже, жени, деца и пришълците в твоите селища, за да слушат и да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, и усърдно да изпълняват всички думи на този закон! 13 Нека синовете им, които не знаят, да чуят и да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, през всички дни, докато живеете в страната, в която преминавате през Йордан, за да я завладеете!“

14 Тогава Господ каза на Мойсей: „Ето приближава краят на дните ти! Повикай Иисус и застанете в скинията на събранието, за да му дам Своите наставления.“ Мойсей и Иисус отидиха и застанаха в скинията на събранието. 15 И Господ се яви в скинията в облачен стълб; и облачният стълб застана при входа на скинията.

16 И Господ каза на Мойсей: „Ето ти скоро ще бъдеш положен при предците си, а този народ ще тръгне да блудства след чуждите богове на страната, в която ще отиде – ще Ме изостави и ще престъпи завета, който сключих с него. 17 И в онзи ден ще пламне гневът Ми против него и Аз ще ги изоставя, и ще скрия лицето Си от тях, и ще се превърнат в хищна плячка, много злини и скърби ще ги сполетят и ще се питат в онзи ден: ‘Не ни ли сполетя това зло, защото нашият Господ не е вече с нас?’ 18 Но в онзи ден Аз наистина ще скрия лицето Си от тях заради всичките злини, които са сторили, като са се обърнали към други богове.

19 А сега запишете си тази песен и научи израилтяните на нея; вложи я в устата им, за да ми бъде тази песен свидетелство против синовете на Израил. 20 Защото Аз ще ви въведа в страната, където текат мляко и мед, както се клех на предците им, и те ще ядат до насита и ще се преситят; тогава ще се обърнат към други богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят и ще нарушат завета Ми. 21 И когато ги сполетят много злини и скърби, тази песен ще говори против тях като свидетел, защото ще бъде в устата на потомството им и няма да бъде забравена. Аз знам какви са техните помисли още отсега, преди да съм ги въвел в страната, за която им се клех.“ 22 И така, Мойсей записа тази песен в същия ден и научи израилтяните на нея.

23 А Господ даде заръка на Иисус, Навиновия син, и му каза: „Бъди силен и храбър, защото ти ще въведеш синовете на Израил в страната, за която им се клех, и Аз ще бъда с тебе.“

24 И когато Мойсей написа в книга наредбите на този закон докрай, 25 заповяда на левитите, които носеха ковчега на Господния завет: 26 „Вземете тази книга на закона и я сложете до ковчега на завета на Господа, вашия Бог, за да бъде там свидетелство против вас. 27 Защото аз зная вашето упорство и твърдоглавието ви. Дори днес, когато съм още жив и съм сред вас, вие сте непокорни на Господа, а какви ли ще сте след смъртта ми! 28 Съберете при мене всички старейшини на племената си и вашите надзорници, за да изрека пред тях тези думи и да призова против тях за свидетели небето и земята; 29 защото зная, че след смъртта ми вие ще се покварите и ще се отклоните от пътя, който ви завещах. И не след дълго ще ви сполетят злини, защото постъпвате нечестиво пред Господа и с делата си предизвиквате гнева Му.“

30 Тогава Мойсей изрече открай докрай, пред цялото събрание на Израил, думите на следната песен:

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes