A A A A A
Bible Book List

Второзаконие 28 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Благословения за послушание и проклятия за непослушание

28 Ако се вслушваш в гласа на Господа, своя Бог, спазваш и изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те постави по-високо от всички народи на земята. И всички тези благословии ще те достигнат и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, своя Бог.

Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъдеш и на полето.

Благословени ще бъдат плодът на твоята утроба, плодът на земята ти и народеното от добитъка ти – телета и агънца.

Благословени ще бъдат кошът и нощвите ти.

Благословен ще бъдеш, когато влизаш у дома, и благословен, когато излизаш.

Господ ще поразява пред тебе враговете ти, които се надигат против тебе: по един път те ще тръгват против тебе, а по седем пътища ще бягат пред тебе.

Господ ще ти прати благословение и върху житниците ти, и върху всичките ти начинания и ще те благославя в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде.

Господ ще те въздигне за Свой свят народ, както ти се е клел, ако спазваш заповедите на Господа, своя Бог, и ходиш по Неговите пътища; 10 тогава всички народи на земята ще видят, че ти се наричаш с името на Господа, и ще се боят от тебе. 11 И Господ ще ти даде изобилие на блага: обилен плод на твоята утроба, на добитъка ти и на нивите ти в страната, за която Господ се е клел на предците ти да ти даде. 12 Господ ще ти разкрие богатствата на Своята съкровищница – небето, за да дава дъжд на земята ти навреме и да благославя всички дела на ръцете ти; и ще даваш назаем на много народи, но нищо няма да взимаш назаем. 13 Господ ще те направи глава, а не опашка, и ти ще си винаги горе и никога долу, ако слушаш заповедите на Господа, своя Бог, които днес ти заповядвам да спазваш и да изпълняваш. 14 От всички думи, които днес ти заповядвам, не се отклонявай нито надясно, нито наляво и не тръгвай след други богове, за да им служиш.

15 Но ако не слушаш гласа на Господа, своя Бог, не спазваш и не изпълняваш всичките Му заповеди и наредбите Му, които днес ти давам, тогава всички тези проклятия ще те достигнат и ще се изпълнят върху тебе.

16 Проклет ще бъдеш в града, проклет ще бъдеш и в полето.

17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти.

18 Проклети ще бъдат плодът на твоята утроба, плодът на земята ти и народените телета и агънца.

19 Проклет ще бъдеш, когато влизаш у дома, и проклет – когато излизаш.

20 Господ ще праща върху тебе проклятие, смут и разруха във всяко начинание, с което се заемеш, докато бъдеш изтребен; и ти скоро ще загинеш заради злите си дела, тъй като Ме изостави. 21 Господ ще прати мор върху тебе, докато те изтреби от страната, в която отиваш да я завладееш. 22 Господ ще те порази с немощ и огън, с треска и възпаление, с жега, суша и главня по житата и те ще те преследват, докато погинеш. 23 Небето над главата ти ще стане мед, а земята под тебе – желязо. 24 Господ ще превърне дъжда в страната ти на прах и на пепел и ще пада върху тебе от небето, докато бъдеш изтребен.

25 Господ ще те остави да бъдеш поразен от враговете ти: по един път ще тръгваш против тях, а по седем пътища ще бягаш пред тях. И гибелта ти ще бъде пример за всички царства на земята. 26 Трупът ти ще стане плячка за птици и зверове и няма да има кой да ги прогони. 27 Господ ще те порази с египетска язва, със струпеи, с краста и с обриви, за които лек няма да намериш. 28 Господ ще те порази с лудост, със слепота и с умопомрачение. 29 И ще ходиш пипнешком по пладне, както слепец ходи пипнешком в мрак, и по пътя си няма да стигнеш до успех. Цял живот ще бъдеш потискан и ограбван и няма да има кой да ти се притече на помощ.

30 За жена ще се сгодиш, но друг ще спи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да вкусиш от плода му. 31 Вола ти пред тебе ще заколят и няма да ядеш от него; осела ти ще отнемат и няма да ти го върнат; овцете ти ще бъдат дадени на враговете ти и няма да има кой да те защити. 32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат продадени на друг народ; очите ти ще гледат и всеки ден ще чезнат по тях, и няма да можеш да сториш нищо. 33 Плода на земята ти и всичко, което си придобил, ще яде непознат народ и ти цял живот ще бъдеш притесняван и измъчван. 34 И ще полудееш от това, което виждат очите ти. 35 Господ ще те порази с гнойни рани по коленете и бедрата – от стъпалата на краката до темето на главата ти, за които няма да намериш лек. 36 Господ ще отведе тебе и царя, когото ще поставиш над себе си, при народ, който не си познавал, нито ти, нито предците ти; и там ще служиш на други богове – богове от дърво и камък. 37 И всички народи, при които Господ те отведе, ще изпитват отвращение към тебе, ще злословят и ще ти се присмиват.

38 Много семе ще засееш на полето, но малко ще пожънеш, защото скакалци ще го изядат. 39 Лозя ще садиш и обработваш, но вино няма да пиеш, нито грозде ще береш, защото червеи ще го изядат. 40 Навред ще имаш маслинови дървета, но с елей няма да се помажеш, защото маслините ти ще окапят. 41 Синове и дъщери ще родиш, но те няма да са твои, защото ще бъдат отведени в плен. 42 Всички твои дървета и плода на земята ти главня ще погуби. 43 Пришълецът сред вас ще се издига все по-високо над тебе, а ти ще пропадаш по-ниско и по-ниско. 44 Той ще ти дава назаем, но ти няма да можеш да му даваш назаем; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45 Всички тези проклятия ще връхлетят върху тебе, ще те гонят и ще те застигат, докато бъдеш погубен; защото ти не послуша гласа на Господа, своя Бог, и не спази Неговите заповеди и наредби, които ти даде. 46 Те ще останат винаги върху тебе и потомството ти като знамение и чудо, 47 понеже не си служил на Господа, своя Бог, с веселие и радост в сърцето, макар и всичко да бе в изобилие. 48 Затова ти ще служиш на враговете си, които Господ ще прати против тебе, в глад и жажда, в голота и всякакви лишения. Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби.

49 Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от края на земята; като орел ще се спусне народ, чийто език ти не разбираш, 50 свиреп народ, който нито стар ще почита, нито млад ще пожали. 51 Той ще яде плода на добитъка и плода на земята ти, докато те унищожи, защото няма да ти остави нито жито, нито вино, нито елей, нито телетата ти, нито агнетата ти, докато не те погуби. 52 И ще те подложи на обсада във всичките ти градове, докато по цялата земя рухнат високите ти и укрепени стени, на които си се уповавал; ще те подложи на обсада във всичките ти градове по цялата земя, която Господ, твоят Бог, ти даде, 53 и при тази обсада и гнет, на които твоят враг ще те подложи, ти ще ядеш плода на утробата си, плътта на синовете и дъщерите си, които Господ, твоят Бог, ти е дал. 54 Мъжът сред вас, изнежен от разкош, безжалостно ще гледа на своя брат, на любимата жена и на оцелелите деца, които още има, 55 и на никого от тях няма да даде от плътта на децата си, които ще яде, защото няма да му остане нищо друго при обсадата и гнета, на който ще те подложи врагът ти във всичките ти градове. 56 Жената сред вас, изнежена от разкош, която от изисканост и изтънченост не стъпва на земята, безжалостно ще гледа на любимия си мъж, на сина си и на дъщеря си, 57 на изтърсака, излязъл между краката ѝ, на децата, които ще роди; защото тайно ще ги яде от недоимък при обсадата и гнета, на който ще те подложи врагът ти в твоите градове.

58 Ако не изпълняваш точно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име – Господ, твой Бог, 59 тогава Господ ще прати върху тебе и твоето потомство невиждани напасти, напасти големи и дълготрайни и болести тежки и неизлечими. 60 И ще навлече върху тебе всички египетски болести, от които ти се боеше, и от тях няма да се отървеш; 61 Господ ще те порази и с всяка болест и напаст, които не са написани в книгата на този закон, докато бъдеш изтребен. 62 И ще останете малцина вие, които бяхте многобройни като звездите на небето, понеже не слушахте гласа на Господа, своя Бог. 63 И както Господ се радваше, когато ви правеше добро и ви умножаваше, така ще се радва Господ, когато ви погубва и изтребва; и вие ще бъдете изгонени от страната, в която отивате, за да я завладеете.

64 Господ ще те разпръсне сред всички народи – от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти, нито предците ти са познавали – богове от дърво и камък. 65 Но и сред тези народи няма да намериш покой, нито ще има къде кракът ти да стъпи за отмора; там Господ ще направи сърцето ти боязливо, очите ти угаснали, а душата ти отчаяна. 66 Животът ти ще виси на косъм, ще трепериш денем и нощем и няма да бъдеш сигурен за живота си. 67 Ще си казваш сутрин: „Дано да се мръкне!“ И ще си казваш вечер: „Дано да се съмне!“ – заради страха в сърцето ти и заради онова, което ще виждат очите ти. 68 И Господ ще те върне в Египет на кораби по онзи път, за който ти казах: „Ти вече няма да го видиш!“, и там ще искате да се продадете на враговете си за роби и робини, но няма да има кой да ви купи.

Божият завет с Израил в моавската земя

69 [a] Ето думите на завета, който Господ заповяда на Мойсей да сключи с израилтяните в моавската страна, освен завета, който сключи с тях в Хорив.

Footnotes:

  1. 28:69 В Синодалната и Цариградската Библия 28:69 сл. е 29:1 сл.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes