A A A A A
Bible Book List

Второ Летописи 26 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (CBT)

Царуване на Озия

26 Тогава целият юдейски народ избра Озия, който беше на шестнадесет години, и го направи цар вместо баща му Амасия. Той съгради Елат и го върна на Юдея, след като царят, неговият баща, почина при предците си.

Озия беше на шестнадесет години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим петдесет и две години. Майка му се казваше Йехолия от Йерусалим. Той вършеше това, което беше праведно пред Господа, така, както постъпваше и баща му Амасия. И търсеше Бога, докато беше жив Захария, който го съветваше за Божиите дела. В дните, когато царят търсеше Господа, Бог му помагаше.

Озия излезе на война против филистимците и разруши стените на Гет, Явния и Азот. След това съгради градове в околността на Азот и в други филистимски области. Бог му помагаше против филистимците, арабите, които живееха в Гур-Ваал, и против меунците. Амонците плащаха данък на Озия, който се прочу до пределите на Египет, защото беше станал твърде силен. Озия съгради кули в Йерусалим над ъгловите порти, над портите към долината и над ъгъла, където се събираха стените, и ги укрепи. 10 Съгради кули и в пустинята и изкопа там много кладенци; той имаше много добитък по долините и равнините, орачи и лозари по планините и в плодородните земи, понеже обичаше земеделието.

11 Озия имаше и боеспособна войска, която встъпваше в бой на отряди според списъка, съставен от писаря Йеиел и надзирателя Маасия, под ръководството на Ханания, един от царските военачалници. 12 Всички предводители на родове, силни и храбри мъже, бяха две хиляди и шестстотин. 13 Под тяхно ръководство имаше военна сила от триста и седем хиляди и петстотин души, които храбро влизаха в битка, за да защитят царя от неприятели. 14 Озия въоръжи цялата тази войска с щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки, 15 а в Йерусалим постави на кулите и на ъглите на крепостните стени добре направени машини за хвърляне на стрели и големи камъни. И неговото име се прочу навред, защото Бог му помагаше по чуден начин, докато царят се утвърди.

16 Но когато се утвърди, сърцето му се възгордя и го поведе към гибел. Той извърши беззаконие пред Господа, своя Бог, защото влезе в Господния храм, за да запали тамян върху кадилния жертвеник. 17 Но свещеник Азария влезе след него с осемдесет храбри свещеници на Господа 18 и се възпротивиха на цар Озия, и му казаха: „Не се полага на Тебе, Озия, да кадиш на Господа, а на свещениците, Аароновите синове. Те са посветени да принасят кадилна жертва. Излез от светилището, защото извърши беззаконие и жертвата ти няма да бъде благословена от Господа Бога.“ 19 Тогава Озия, който държеше в ръката си кадилница за благоуханна жертва, се разгневи. И докато се гневеше на свещениците, проказа се появи на челото му. Това стана пред свещениците в храма на Господа, пред кадилния жертвеник. 20 Първосвещеникът Азария и всички свещеници погледнаха към него и видяха проказата на челото му и го принудиха да излезе оттам, защото Господ го беше поразил. 21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си. Живееше като прокажен в отделна къща и беше отлъчен от храма на Господа. Неговият син Йоатам застана начело на царския дом и управляваше народа на страната.

22 Останалите дела на Озия отначало докрай описа пророк Исаия, Амоцовият син. 23 Когато Озия почина, погребаха го при предците му в полето до царските гробници, защото казаха: „Той е прокажен.“ И вместо него се възцари синът му Йоатам.

Второ Летописи 26 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

26 А всичките Юдови люде взеха Озия {Или, Азария.}, който бе на шестнадесет години, та го направиха цар вместо баща му Амасия.

Той съгради Елот и го възвърна на Юда след като <баща му> царят заспа с бащите си.

Озия беше шестнадесет години на възраст, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Ехолия, от Ерусалим.

Той върши това, което бе право пред Господа, напълно според както беше сторил баща му Амасия.

И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех.

Той излезе та воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явни, и стената на Азот, и съгради градове в азотската <околност> и между филистимците.

И Бог му помогна против филистимците, и против арабите, които живееха в Гур-ваал, и против маонците.

И амонците даваха подаръци на Озия; и името му се прочу дори до входа на Египет, защото стана премного силен.

Озия съгради и кули в Ерусалим, върху портата на ъгъла, върху портата на долината и върху ъгъла <на стената>, и ги укрепи.

10 Съгради още кули в пустинята, и изкопа много кладенци, защото имаше много добитък и по ниските места и по поляната, <имаше и> орачи и лозари в планините и на Кармил; защото обичаше земеделието.

11 При това, Озия имаше войска от военни мъже, които излизаха на война по полкове, според числото им, което се преброи от секретаря Еиил и настоятеля Маасия, под ръководството на Анания, един от царските военачалници.

12 Цялото число на началниците на бащините <домове>, на силните и храбри мъже, беше две хиляди и шестстотин.

13 Под тяхна ръка имаше военна сила от триста и седем хиляди и петстотин души, които се биеха с голямо юначество, за да помагат на царя против неприятелите.

14 Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки.

15 И в Ерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат <поставени> на кулите и на крепостите при ъглите, за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу на далеч; защото му се помагаше чудно, догдето стана силен.

16 Но, когато стана силен, сърцето му се надигна та се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм за да покади върху кадилния олтар.

17 А свещеник Азария влезе подире му, и с него осемдесет Господни свещеници, храбри мъже;

18 и възпротивиха се на цар Озия, и му рекоха: Не принадлежи на тебе, Озие, да кадиш Господу, но на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят; излез из светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде за почит от Господа Бога.

19 А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, разяри се; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо при кадилния олтар.

20 И първосвещеник Азария и всичките свещеници погледнаха на него, и, ето, бе прокажен на челото си; и побързаха да го извадят от там; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил.

21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си; и живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а син му Иотам бе над царския дом и съдеше людете на земята.

22 А останалите дела на Озия, първите и последните, написа пророк Исаия, Амосовият син.

23 И Озия заспа с бащите си, и погребаха го с бащите му в оградата на царските гробища, защото рекоха: Прокажен е. И вместо него се възцари син му Иотам.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes